Pixvillan, präglad av dem som bodde i den – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad 9 november 1985.

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Pixvil­lan i för­grunden ligger på Staketga­tans norra del.

 

“Pixvillan” på Staketga­tan byggdes av bankdirektören Werner Ericsson 1911. Werner Ericssons brorson hette Wil­helm Ericsson och han var grundare av Pixfabriken som ligger inom samma kvarter som Pixvillan (se nedan).

 

 

Peder Mellander och Inge­mar Svensson på länsmuseet ansåg i april månad i år (1985) att huset borde bevaras. Det hade aldrig byggts om, vare sig ut­vändigt eller invändigt och var i gott skick sade de. Huset visade i en väl avvägd bland­ning de stilideal som rådde vid seklets början. Utvändigt kon­staterade de att villan gick i jugendstil med lertegeltak och putsornamentik. Inuti uppvi­sade trapphus och hallar nationalromantisk karaktär och i övriga rum är det nyklassicism som råder. En talesman för stadens byggnadsvårdande myndigheter ansåg att det såg bättre ut med ett höghus på tomten, än att ha kvar den låga jugendinspirerade villan. Dess­utom uppgav han att man gav flera människor chans att bo i innerstaden om man bygger ett höghus.

 

Jag ska inte ge mig in i någon husdebatt. Stadens byggnads­vårdande myndigheter har be­slutat att villan ska rivas och i dag är det yttre förfallet stort.

 

Många hus präglas på ett särskilt sätt av de människor som haft sin bostad i husen. Bankdirektören Werner Erics­son som byggde huset och som slutade som bankdirektör i Uplandsbanken var en varmt re­ligiös man. Han tillhörde sedan ungdomsåren baptistkyrkan som först låg på Hantverkargatan 39 men såldes då man byggde nuvarande Immanuelskyrkan på Brynäsgatan åt 1904.

 

(Hantverkargatan 39 – testamenterades till S:t Matteus metodistförsamling på Öster). Huset på Norra Kungsgatan 29 (rivet 1987) var metodisternas första kyrka i staden. Den byggdes 1873 och byggdes om 1889 och 1901.

 

Werner Ericssons fru Sofi Ericsson sägs ha påverkat ar­kitekten vad det gällde ut­smyckningen av Immanuelskyrkan med smakfulla ros­slingor i kyrksalen. Dessa ros­slingor återfinnes även i Pixvil­lan. Werner Ericsson tillhörde under flera år kyrkans ekono­mikommitté.

 

I Pixvillan på Werner Erics­sons tid fanns även ett särskilt andaktsrum. En krocketplan fanns förr i villans trädgård. Krocketkloten var tunga och gjorda av hickory. Planen var belagd med kolstybb. Till träd­gården hörde fruktträd och ett köksland. Till Werner Erics­sons släktingar hörde förutom Wilhelm Ericsson, i vänkretsen kallad för Pixville, även gross­handlaren Emil Ericsson som till minne av sina föräldrar bildade stiftelsen Johan och Elisabeth Ericssons donations­fond som drev pensionärshem i Villastaden. En bror till Wil­helm Ericsson Ludwig Ericsson drev på sin tid en stor gross­handelsrörelse i Gävle under firma Ludv Ericsson & Co. Många kända personer har bott i villan. Då Delsbostintan Ida Gawell Blumenthal gick i flick­skolan var hon inackorderad i huset. Förste provinsialläkaren Per Hallberg hade såväl prak­tik som mottagning i villan på 1940-talet. Den som sist be­bodde huset var kassören hos Pix Hans Nilsson. Efter Staket­gatan pågår nu en livlig restau­rerings- och nybyggnadsverk­samhet.

 

Jag vill sluta med att citera en dikt från 1883 av August Strindberg kallad Esplanadsystemet.

 

“Och hackan högg och stången bröt och väggen föll för kraftig stöt.

Och skrapan rev och tången nöp, att taket föll och skorsten stöp.

Från kåk till kåk man sig beger, från syll till ås, allt brytes ner

 

Dikten slutar med de ofta citerade orden

 

Här rivs för att få luft och ljus

Är kanske inte det tillräckligt?”

 

FOLKE LÖFGREN

 

Folke Löfgren
Folke Löfgren

 

Se mer om Folke Löfgren!

——————————————

Komplement från “DÄR MINNENA TALAR, Del 3”

 

 

Åke Flensburg Ericson — Pixpojken

 

Åke Flensburg Ericson var enda sonen till grundaren av Pix aktiebolag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pix_godisfabriken  Foto som kommer från Stadsarkivets FACEBOOKGRUPP. (Klicka för större bild).

 

 

I Gävle kallades Åke Ericson bland sina kamrater för Pix-Åke, men i landet i övrigt var han känd som Pixpojken. Smeknamnet fick han p g a Pixbolagets reklam för sina tabletter.

 

 

 

 

 

 

Åke Ericson föddes 1914 och dog 1932 genom en tragisk bilolycka. Tillsammans med två kamrater färdades de från Gävle mot familjen Ericsons sommarställe, Gröndahl på Norrlandet. Bilen gick av obekant anledning av vägen. Åke Ericson och en svensk kamrat avled omedelbart. Den tredje deltagaren i bilturen, en tysk medborgare tog olyckan så hårt, att han hängde sig i skogen vid olycksplatsen. Föräldrarna till den tyske pojken begärde skadestånd av den som körde bilen. Då det aldrig kunde utredas vem som körde bilen under olycksfärden, avskrevs målet. Under gravskriften står: ”GUD TILL ÄRA OCH TILL OSKULDENS FÖRSVAR”

Länk till detta!

 

Se även:      PIX-villan, DET MEST OMDISKUTERADE RIVNINGSOBJEKTET.

———————————————————————————-

juni 24, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top