Stadsbuden fixade allt i Gävle – av Ulf Kriström

    Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 10 oktober 2008 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     I dag (2008) heter de DHL Express, JetPak och mycket annat. Budbilar­na pilar omkring i stan med sina leveranser, men chaufförernas repertoar förefaller en aning be­gränsad. Read more [...]

Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 seiptemer 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.       Den här portalen med det långa svepande taket och den vackra sandstenstrappan tillhör Hälsinglands Read more [...]

Söders Koloniträdgårdar i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat lördag 28 september 1985 i Gefle Dagblad Från Åke Nyléns tidningsurklipp   TACKA LINDH FÖR TRÄDEN   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     I år (1985) är det 80 år sedan koloniträdgårdarna på Söder anlades: Portalen som leder in i området har på framsidan följande text: "Gefle Koloni­trädgårdar". Read more [...]

Strömvallen, tacka Isaac Westergren för den – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 september 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Tacka sprintern för Strömvallen.   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.       DEN HÄR porten leder in till en av landsortens vackraste idrottsplatser — Strömvallen i Villastaden. Den som ritade läktarna var Erik Vestergren. Read more [...]

Erik Wickberg – V Islandsgatan 11 på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Islandskällans andra garvargård       Ehuru belägen i en stadsdel, som huvudsakligen beboddes av sjöfolk och andra till sjöfarten, rederinä­ringen och skeppsbyggeriet nära anslutna yrkesmän, synes "Ruddammstomten” alldeles speciellt ha lockat Read more [...]

Erik Wickberg – Rettiggatan, Ruddammsgränd 2, V Islandsgatan 9.

  Fiskargården som försvann   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Tidigare har omnämnts hur borg­mästaren Johan Wilhelm Petre 1882 utökade sin egen­dom (S. Strandgatan 16) i Islands­källan genom inköp även av tom­ten nr 80, belägen omedelbart söder om hans förutvarande Read more [...]

Erik Wickberg – Kv Islandskällan på Söder i Gamla Gefle.

    DE NYA STADSGATORNA KRÄVER TOMTMARK   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Över nordöstra hörnet av nuva­rande fastigheten Södra Strand­gatan 16 samt utöver både denna gata och Södra Köpmangatan sträckte sig vid 1600-talets början den gårdstomt, som ovan bär numret Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 6 på Söder i Gamla Gefle

  En fläkt från "Solkonungens" dagar   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Huruvida hustru Sophia Andersdotter Kiällberg i början av 1700-talet kom i besitt­ning av fastigheten Lilla Brunnsgatan 6 genom köp, arv eller på annat sätt är ickc bekant, och lika ovisst är det, om det vid tidpunkt Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 7 på Söder i Gamla Gefle

    En sjökaptensgård vid Smedjegatan   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Av de nuvarande åtta fastig­heterna i kvarteret Färgaren är Smedjegatan 7 den som erbjuder det magraste historiska stoffet i stadens tomtböcker. Dess historia kan med andra ord icke med säkerhet följas Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 4 på Söder i Gamla Gefle

    Där skepparen på ”S:te Petter" bodde   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Det finns tecken som tyder på att Smedjegatan n:ris 9 och 11 en gång sträckt sig rakt igenom kvarteret och följaktligen omslutit även den gård, som numera bär numret Lilla Brunnsgatan Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första hälft tillhandlade sig av Abraham Kiäll »halva delen i en källare bredvid Biörkmans Read more [...]

Erik Wickberg – Borgaren Starcks gård “ovanför källan” Smedjegatan 9

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                När stadens äldsta bevarade tomt­bok uppgjordes 1758, antecknades för nuvarande fastigheterna Smed­jegatan 9—11, att man där visat fram ett fastebrev av 10/3 1733. I fas­tighetsbrevet förmäldes, att borga­ren Erich Jonsson Starck sålt sin Read more [...]

MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID

    Publicerat i GEFLE DAGBLAD den 13 juni 2013   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   En verklig kulturpersonlighet - av Göran Severin   Genom Alf Uddholms bortgång har Gävle mist en av sina verkliga kul­turpersonligheter. Hans klassiska bildning Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 och Smedjegatan 15, Lindholm-Hedqvist-Leufstadius

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Hur Holms gräsland blev två tomter               I  Nora-byn Sälja i Västmanland levde omkring år 1600 en viss Olof Andersson, vars tre Read more [...]

Eric Wickberg – Wretgården, Lilla Brunnsgatan 2 blev Uhrwäders hem

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            I ett tidigare kapitel har berättats om det gårdsbyte, som 30/3 1667 avtalades mellan borgarna Erik Uhrwäder och Olof Wret Om denna affärstransaktion i stället skett i våra dagar, skulle den förstnämnde bara behövt ändra sin postadress från nr 3 till nr 2 vid Lilla Read more [...]