Profiler C-H

Här presenteras kända Gävleprofiler som har utmärkt sig på olika sätt som historiker, konstnär eller författare inom Gävle och dess omnejd med förnamn som börjar på C – H

1900-talet, Åke Nylén, Folke Löfgren

Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 seiptemer 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.  

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – V Islandsgatan 11 på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Islandskällans andra garvargård       Ehuru belägen i en stadsdel, som huvudsakligen beboddes av sjöfolk och andra till sjöfarten, rederinä­ringen och skeppsbyggeriet nära anslutna yrkesmän,

1800-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Rettiggatan, Ruddammsgränd 2, V Islandsgatan 9.

  Fiskargården som försvann   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Tidigare har omnämnts hur borg­mästaren Johan Wilhelm Petre 1882 utökade sin egen­dom (S. Strandgatan 16) i Islands­källan genom inköp även

1600-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Kv Islandskällan på Söder i Gamla Gefle.

    DE NYA STADSGATORNA KRÄVER TOMTMARK   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Över nordöstra hörnet av nuva­rande fastigheten Södra Strand­gatan 16 samt utöver både denna gata och Södra Köpmangatan sträckte

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 6 på Söder i Gamla Gefle

  En fläkt från “Solkonungens” dagar   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Huruvida hustru Sophia Andersdotter Kiällberg i början av 1700-talet kom i besitt­ning av fastigheten Lilla Brunnsgatan 6 genom köp, arv

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar, Kultur

Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Borgaren Starcks gård “ovanför källan” Smedjegatan 9

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                När stadens äldsta bevarade tomt­bok uppgjordes 1758, antecknades för nuvarande fastigheterna Smed­jegatan 9—11, att man där visat fram ett fastebrev av 10/3 1733.

1600-talet, Alf Uddholm, Gävlebor berättar, Göran Severin, Kultur, Thor och Arne Øvrelid

MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID

    Publicerat i GEFLE DAGBLAD den 13 juni 2013   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   En verklig kulturpersonlighet – av Göran

1600-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 och Smedjegatan 15, Lindholm-Hedqvist-Leufstadius

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Hur Holms gräsland blev två tomter            

1600-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Eric Wickberg – Wretgården, Lilla Brunnsgatan 2 blev Uhrwäders hem

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            I ett tidigare kapitel har berättats om det gårdsbyte, som 30/3 1667 avtalades mellan borgarna Erik Uhrwäder och Olof Wret Om denna affärstransaktion i stället skett

Scroll to Top