Äldre kartor över Gävle – ….. och staden reser sig ur havet

  Äldre kartor över Gävle - ..... och staden reser sig ur havet     Inledning Den mark som Gävle stad byggdes på höjdes ur havet under 1000-talet. Under 1200-talet började fiskare att bosätta sig vid den kust som gav en naturlig hamn i Gefle-fjärden. Här möttes vattenleder som gav kontakter in mot landet – mot Järnbäraland. Järnet, skogen, fisket och de naturgeografiska läget gav upphov till det samhälle som kallades Gaefla, Gefla, Gefle Read more [...]

Var och en i sin stad, det mänskliga korallrevet

  GÖSTA CARLESTAM - KÄND OCH KÄR GÄVLEPROFIL. Var och en i sin stad - det mänskliga korallrevet Gösta Carlestam[1] Staden som tankefigur och utmaning Introduktion Allt fler människor på jorden bor i stadsliknande samhällen som blir allt fler och allt större. Det finns flera goda teorier om denna sk urbaniseringsprocess som beskriver hur människor klumpar ihop sig i rummet. Processen synes vara obeveklig och tycks samtidigt kanaliseras mot olika livsmiljöer och bebyggelsetyper Read more [...]

Glöm inte tanken med ett folkbibliotek!

  Böckerna är dina mest trofasta vänner, dina sanna bröder och systrar, utspridda över hela världen men besökande dig i ditt rum. De kommer med sina gåvor från alla väderstreck, delger dig sin tro och sitt tvivel, sin lust och sin vånda, för dig genom sorlande städer och upp i bergens tystnad, genom den framrusande tiden och de hägringslikt svävande drömmarna. Hur tacksam måste du inte vara för att du kommit att leva i böckernas tid! Artur Lundkvist: Skrivet mot Read more [...]

Kyrkogårdsvandring 2008-09-23 med Göran Severin

Johan Sundbergvar ledare för läsarna i Gävle. Han tog avstånd från stelbent förkunnelse och höll konventiklar (andaktsstunder) i hemmen vilket gick bra i början av 1800-talet. Omkring 1850 blev reglerna hårdare och hans änka som fortsatte med dessa dömdes att böta 100 riksdaler. Under Johans livstid hade han ett företag och det berättas att en kund kom in och frågade "har ni bra varor i bra kvalitet." - "Ja det tycker jag nog" sa han. - "Och din konkurrent, har även han detta"?- Read more [...]

Artiklar i Gefle Dagblad och Arbetarbladet av eller om Göran Severin tom 2010

    Artiklar i Gefle Dagblad och Arbetarbladet av eller om Göran Severin   Göran är ordförande i dels Gästriklands Kulturhistoriska Föreningoch dels iPUG - Pensionärsuniversitetet i Gävle.   ---------------------------------------------------------------   Titta även om ni hittar något av intresse på Gästriklands Kulturhistoriska Förenings bokutgivning   Klicka bakåt i Explorers övre vänstra hörn mellan varje artikel för att återgå till nästa länk.   2012   GD Read more [...]

Skogskyrkogården med Göran Severin 2010-05-25

   med Göran Severin - ordförande inom FOLKUNIVERSITETET - PUG i Gävle Vi besökte bl.a. gravarna för Mauritz Sterner Mauritz Sterner Mauritz var son till en murare som var mycket beläst och kunskapstörstande. När Mauritz var 17 år emigrerade han till Rockford, Illinois och när han kom fram hade han bara 1 dollar kvar av sin reskassa. Han läste där 100-tals böcker. När han återvände till Sverige måste han ta studenten som privatist. Han tenterade i många Read more [...]

Gamla Söders fina vattenledning, Erik Wickberg

  Den nära och bekväma tillgången till färskvatten var självfallet i äldre tider av långt livsviktigare betydelse än i de moderna vattenledningarnas tidevarv, och källorna blev därför ett slags centralpunkter för bebyggelsen. I nordligaste delen av Källgränd, strax före dess mynning i Västra Islandsgatan, bildade Islandskällan en sådan centralpunkt för Söders befolkning. Till minne av Islandskällan fick Källtorget ett brunnskar med fontän. Utgrävning 1959. Vit stenlagd Read more [...]

Gamla Kyrkogården med Göran Severin 2009

  med Göran Severin - ordförande inom FOLKUNIVERSITETET - PUG i Gävle. Bårhuset från 1896 Förväntansfull grupp på plats! Göta Ulla Solveig ---------------------------------------------------- - Göran började sin guidning genom att stanna vid August Bobergs familjegrav och berättade bl a om Bobergs Fajansfabrik AB. ---------------------------------------------------- - Nästa anhalt blev Tommy Sandlins grav. Tommy var en av de mest framgångsrika svenska ishockeytränarna Read more [...]