Stadsbuden fixade allt i Gävle – av Ulf Kriström

 

 

Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 10 oktober 2008

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN

Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.

 

Vid_Maqxim

 

I dag (2008) heter de DHL Express, JetPak och mycket annat. Budbilar­na pilar omkring i stan med sina leveranser, men chaufförernas repertoar förefaller en aning be­gränsad. Åka med paket från en adress till en annan, vad kräver det av sin man?

 

Annat var det på stadsbudens tid för sådär 100 år sedan. Visst hän­de det att även de hoppade upp på sin vagn, smackade åt Brunte och levererade paket eller andra för­sändelser, men de hade ett mycket bredare register.

•              De höll vakt.

•              De sålde biljetter.

•              De satte upp reklamaffischer.

•              De hade en uppsättning bårar och bar sjuka när det behövdes. Döda också.

•              De klarade tunga frakter, sånt som man numera anlitar åkerier för.

 

Och så vidare. Det var inte myck­et som ett stadsbud inte åtog sig, och även om det alltid handlade om att springa ärenden åt andra så lyckades kåren skapa en image av trollkarlar som kunde fixa allt.

 

Stadsbud fanns i alla städer med självaktning, och i Gävle öppna­des det första stadsbudskontoret redan på 1880-talet. En av ägar­na hoppade dock av och startade eget, och den nya firman fick nam­net Nya Stadsbudskontoret.

 

Följden av det blev att den ur­sprungliga firman bytte namn till Gamla Stadsbudskontoret, och det gjorde det ju i alla fall lätt för kun­derna att hålla isär företagen.

Tydligen var Gamla Stads­budskontoret bäst, för det är det företaget som man kunnat föl­ja genom historien. 1921 köpte man in den första lastbilen, och det visade sig vara ett så lyckat inköp att det blev nya bilaffärer i takt med att intäkterna tillät (en ny lastbil kostade väldigt mycket pengar).

 

Och investeringarna betalade sig. Affärerna gick så bra att före­taget 1936 tillät sig att bygga ett nytt garage för 15 bilar i kvarte­ret söder om Brunnsgatan mellan Muréngatan och Södra Central­gatan. Ovanpå den västra delen av garaget byggde man en över­våning som användes som lager och möbelförvaring.

 

År 1939 bytte företaget namn igen, nu till Gefle Stadsbuds & Express­förening, och verksamheten rulla­de på i ytterligare kanske ett tiotal år innan tiderna förändrades och företagets tjänster inte längre var så efterfrågade.

 

Garaget som var stadsbudens stolthet, det revs också med tiden. På tomten byggdes bostadshus.

 

 

Ulf Kriström

 

Läs även detta:

————————-

juni 25, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top