Teatern som var ett källarskjul – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Källarskjulet som blev teater         Kvarteret Spektaklets utan min­sta tvekan mest omskrivna byggnad var det s. k, gamla operahuset, som inte bara givit kvarteret dess namn, utan även tilldragit sig ett vittom­fattande intresse i sin egenskap av stadens Read more [...]

Catharina Strömbäcks testamente – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.         Åtskilliga berömda släkter räknar Gävle som sin stamort, och till dem hör också släkten Strömbäck, som numera Read more [...]

Tobakskungens hemvist var Kv Possen – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar      Kvarteret Possen   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     Det finns mycket gemensamt i kvarteren Silverfruns och Possens historia, och slutet på den blir också densamma, ty liksom Read more [...]

Från skomakare Flinck och hans ättlingar till hovapotekare Camin

    Skomakarsläkten Camins ursprung i Gävle Anbytarforum. Lars Michael (f. 1767) Lars Michael Camin. KRUKMAKARNS - S. Kungsgatan 3 I kvarteret Silverfruns sydvästra hörn bodde vid mitten av 1600-talet Nils (Jönsson) Krukomakare, mästare i sitt skrå och borgare i Gävle 1665. I sitt äktenskap med Maria Augustinidotter (d. 1699) hade han flera barn, bland dem dottern Maria (f. ca 1675, d. 1757), som blev gift med skoflickaren Anders Flinck, och på så sätt kom gården i Flinckska Read more [...]

Kv Possen och Silverfrun blev en trafikkarusell – Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Kvarteren som blev trafikkarusell      Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln   Innan den stora ommöbleringen av Gamla Söder igångsattes på 1950-talet, gick bebyggelsen längs Södra Kungsgatans östra sida än­da ner mot Södra Strandgatan, Read more [...]

Västra Islandsgatan 5 och 3 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar                          SLÄKTNAMNET SOM FÖRSVANN   Ägarlängd för Västra Islandsgatan 5   Som ursprungsfastighet till nuva­rande Islandsgatan 5 — Petregatan 4 upptar tomtböckerna 1700--talstom­ten nr 72 (senare nr 94), också Read more [...]

Södra Strandgatan 12 samt Petrégatan 2 och 4 – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar              Många små pusselbitar i en stor tomt     l:a pusselbiten: Reinbothsdelen   Vid den Reinbothska fastighetens klyvning 1753 tillföll som redan nämnts den östra halvan fiskaren Johan Otto Wixner d ä. (f. ca 1704, d. 1769). I stadens äldsta Read more [...]

Gävle Vapen, Södra Strandgatan 10 – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Gävle Vapen, virrvarrets förlovade kvarter        Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln       Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln       Nuvarande Read more [...]

V Islandsgatan 4 och 6 samt Smedjegatan 3 -av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln   Hemma hos Lindström kompassmakaren   Vid styckningen av den Strömbäckska trädgårdstomten i slutet av 1700-talet förvärvades den norra och något större halvan av segel- och kompassmakaren Read more [...]

Smedjegatan, Strömbäcks trädgård blev gårdstomter-Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        Hur Strömbäcks trädgård blev gårdstomter.         Ehuru omslutande endast trenne tomter hör kvarteret Spinnaren ingalunda till Gamla Söders minsta. I gamla tider var det dock ännu större till ytvidden, men Västra Islandsgatans rätning i början av 1790-talet gick ut Read more [...]

V Islandsgatan 13 på Söder i Gamla Gefle hade gamla anor – Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        En liten gård med gamla anor              Som ägare till den nuvarande fas­tigheten Västra Islandsgatan 13 upptar 1758 års tomtbok borgaren och fiskaren Johan Widenström och i marginalen finns följande intres­santa anteckning:   "Uti köpebrevet utav 5 Read more [...]

S Strandgatan 14, Petregatan 1, 3, 5, 7, Dybböls skansar-Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        Sillpackargården vid Gavleån     Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln     I den fastighet, som numera bär adressen Södra Strandgatan 14, bodde på 1690-talet en borgare vid namn Per Jonsson Kring. Tomten hade på den tiden en helt annan Read more [...]

Smidesmästarnas gård vid gamla Smedjegatan 2 – Erik Wickberg

                                                                                                                      Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA  FÖR ATT FÖRSTORA DEM, klicka därefter på tillbaka-pil för att återgå till artikeln.   Kvarteret Read more [...]

Sekel utan fritidsproblem på 1600-talet i Gefle – av Erik Wickberg

  Ett visst behov av förströelse och tidsfördriv har väl i alla tider funnits hos människan, även om det först i våra dagar tagit sådana proportioner, att man på allvar börjat betrakta det som ett svår­bemästrat problem. I gångna tider med deras omänskligt långa arbetsdagar och -veckor skapades självfallet inga större bekymmer för, hur den knappt tilltagna fri­tiden skulle utnyttjas. Fritiden omfattade då i praktiken knappast annat än söndagarna, och även då var Read more [...]

Ferdinand Bobergs industribyggnad i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 15 december 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Bobergs första och sista industribyggnad i Gävle – av Folke Löfgren       Från gasklockorna i Gävle spreds i flera decen­nier inte endast ljus på våra gator och gränder utan även värme i våra bostäder. Nog var det mera romantiskt att stå under en gaslykta och leta efter en nyckelknippa än under en kallt lysande neonlykta. Gasljuset hade ett mer levande Read more [...]