Ellen Hagen

Ellen Hagen ingår bland de Gävleprofiler som har utmärkt sig på olika sätt antingen som historiker, konstnär eller författare inom Gävle och dess omnejd

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

16 Erik Sparre, del 1 kap XVI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIK SPARRE(1624(1618?) – 1673). LANDSHÖVDING 1651-1654       Erik sparre   DROTTNING CHRISTINA sände ut en nådig inbjudan till bröllop å Stockholms slott den 24 mars 1650 för Erik Sparre och ”vår kammarjungfru Barbro Fleming”. Det kom säkerligen talrika gäster från […]

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

12 Stellan Mörner, del 1 kap XII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    STELLAN MÖRNER(1585 – 1643/45?).   STÅTHÅLLARE 1632 – 1643     MEDLEMMAR AV SLÄKTEN Mörner av Zellin och Clossow i Mark-Brandenburg sökte sig under slutet av 1500-talet över till Sverige och blev särskilt väl mottagna av drottning Christina d. ä.

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

10 Ernst Larsson Creutz, del 1 kap X

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERNST LARSSON CREUTZ(1585 – 1635). STÅTHÅLLARE och “LANDZHERRE” 1632 – 1635   CREUTZ ÄR EN gammal finlandssvensk adelssläkt, som utgått ur det nyländska medeltidsfrälset. Ättens namn anknyter sig till sköldemärket, ett andreaskors, omgivet av fyra stjärnor. Den förste som begynte använda

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

07 Christoffer von We(a?)rnstedt, del 1, kap VII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   CHRISTOFFER VON WE(A?)RNSTEDT(1542 – 1627).   Gift med Lucretia Magnusdotter (Gyllenhielm)   STÅTHÅLLARE 1620 – 1622   REDAN 1604 HADE Christoffer Wernstedt samarbetat med sin företrädare Abraham Brahe då det gällde att inom Uppland, Västmanland och “Norrlanden” uppbära olika slag

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

05 Elsa Gyllenstierna, del 1, kap V

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ELSA GYLLENSTIERNA(1577 – 1650) – GIFT MED ABRAHAM BRAHE   ABRAHAM BRAHES äktenskap hade en romantisk historia. I sina anteckningar berättar han hur han i början av 1595 under en färd mellan Stockholm och Svartsjö gjorde bekantskap med hovjungfrun hos prinsessan

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

04 Abraham Brahe, del 1, kap IV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ABRAHAM BRAHE(1569 – 1630) Mer info STÅTHÅLLARE 1600-1620 UNDER ERIK XIV:S tid tillsattes vid några tillfällen ståthållare över ett eller flera landskap. Titeln landshövding förekom långt senare. Någon bestämd gräns mellan den administrativa och den dömande makten var icke uppdragen.  

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

02 Johan III, del 1, kap II

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. JOHAN III (1537 – 1592)   KONUNG JOHANS INTRESSE för konsten, särskilt arkitekturen, visade sig tidigt och utvecklades under hela hans regeringstid. Han inkallade från Italien, Tyskland och Nederländerna skickliga byggmästare, målare och bildhuggare. I byggnadsverksamheten ingrep han ofta genom egna

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

01 Slottets historia, del 1, kap I

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  ETT GAMMALT ORDSTÄV SÄGER att ”greven, eken och kräftan går inte norr om Dalälven”. Till dessa tecken på södra Sveriges mer skiftande förhållanden och rikare natur skulle kunna fogas ”slottet”. Och med skäl, ty endast ett undantag från regeln givs. Endast ett

Scroll to Top