16 Erik Sparre, del 1 kap XVI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIK SPARRE(1624(1618?) – 1673). LANDSHÖVDING 1651-1654       Erik sparre   DROTTNING CHRISTINA sände ut en nådig inbjudan till bröllop å Stockholms slott den 24 mars 1650 för Erik Sparre och ”vår kammarjungfru Barbro Fleming”. Det kom säkerligen talrika gäster från båda kontrahenternas förnäma släkter och drottningen, som älskade att se fest och elegans omkring sig, hade Read more [...]

14 Drottning Christina d.y., del 1 kap XIV

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. DROTTNING CHRISTINA D.Y.(1626 – 1689). DET ÄR MÖJLIGT att den lilla Fröken Christina - hon titulerades så av Rådets herrar - besökte sin moder, änkedrottning Maria Eleonora, medan denna hade Gefleborg till livgeding. Men vad man med säkerhet vet, är att Christina som tjugoåring uppehöll sig på slottet under färden till och från Falun. Kring Falu gruva samlade sig mycket intresse och stora förhoppningar Read more [...]

13 Christer Posse, del 1 kap XIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. CHRISTER POSSE(1601 – 1643). Gift med Christina Sparre. LANDSHÖVDING 1638 – 1641     CHRISTER POSSE VAR endast två år, då hans fader Axel Posse - liksom även andra av släkten - på grund av trohet mot den laglige konungen Sigismund blev tvungen att, för hertigens av Södermanland, sedermera Carl IX:s förföljelse, fly från Sverige till Sigismunds hov i Polen, där han avled 1612. Sonen Read more [...]

12 Stellan Mörner, del 1 kap XII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    STELLAN MÖRNER(1585 – 1643/45?).   STÅTHÅLLARE 1632 – 1643     MEDLEMMAR AV SLÄKTEN Mörner av Zellin och Clossow i Mark-Brandenburg sökte sig under slutet av 1500-talet över till Sverige och blev särskilt väl mottagna av drottning Christina d. ä. År 1609 är Stellan Mörner kammarjunkare hos Carl IX, vars hovmarskalk var en annan medlem av släkten.     Det första uppdrag Read more [...]

11 Drottning Maria Eleonora, del kap XI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.     DROTTNING MARIA ELEONORA (1599 – 1655).   LIVGEDING 1632 – 1640   NÄR GUSTAF ADOLFgenom sin moders starka motstånd inte lyckades få sin ungdoms älskade Ebba Brahe, förklarade han sin avsikt vara att aldrig gifta sig. Vid sin kära syster Katarinas bröllop med pfalzgreven Johan Casimir skrev han ett lyckönskningsbrev, och gav uttryck åt förhoppningen att hon skulle få en son, Read more [...]

10 Ernst Larsson Creutz, del 1 kap X

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERNST LARSSON CREUTZ(1585 – 1635). STÅTHÅLLARE och "LANDZHERRE" 1632 – 1635   CREUTZ ÄR EN gammal finlandssvensk adelssläkt, som utgått ur det nyländska medeltidsfrälset. Ättens namn anknyter sig till sköldemärket, ett andreaskors, omgivet av fyra stjärnor. Den förste som begynte använda släktnamnet Creutz var Ernst Larsson, som skrev sig herre till Sarvlaks. Han undertecknade Finlands Read more [...]

09 Johan Månsson Ulfsparre, del 1, kap IX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. JOHAN MÅNSSON ULFSPARRE(1580 – 1648). STÅTHÅLLARE 1622 – 1632   REDAN JOHAN ULFSPARRES fader, Måns Eriksson Ulfsparre, hade efter Gustaf Vasas död varit knuten till kretsen kring hertig Carl och sonen synes tidigt ha varit upptagen vid dennes hov. Då hertigen blivit konung stiger Johan hastigt i graderna. Vid kröningen i Uppsala 1607 var han kammarjunkare och ett år därefter ståthållare Read more [...]

08 Lukretia Magnusdotter (Wasa), del 1, kap VIII

      En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LUKRETIA MAGNUSDOTTER (WASA) (1562 – 1624). Gift med Christoffer Von Wernstedt.     ELISABETH, DEN YNGSTA av Gustaf Wasas döttrar, tog sig an en liten skara brorsdöttrar, ordnade med deras uppfostran och anställde dem i sitt hov. Där var Erik XIV:s dotter Virginia (vars moder var Agda Persdotter), Johan III:s Lukretia (Gyllenhielm) (vars moder var Katarina Hansdotter) och Sofia (Gyllenhielm) Read more [...]

07 Christoffer von We(a?)rnstedt, del 1, kap VII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   CHRISTOFFER VON WE(A?)RNSTEDT(1542 – 1627).   Gift med Lucretia Magnusdotter (Gyllenhielm)   STÅTHÅLLARE 1620 – 1622   REDAN 1604 HADE Christoffer Wernstedt samarbetat med sin företrädare Abraham Brahe då det gällde att inom Uppland, Västmanland och "Norrlanden" uppbära olika slag av skatter, den s. k. boskapshjälpen m.m, och dessa skulle då avlämnas på Uppsala slott, där Read more [...]

06 Drottning Christina d.ä. del 1, kap VI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  DROTTNING CHRISTINA D.Ä(1573 – 1625) Kung Carl IXs maka. LIVGEDING 1611 – 1625   HERTIG CARL AV Södermanland, sedermera Carl IX, var gift två gånger. Den första gemålen, den milda och godhjärtade Maria av Pfalz, avled efter tio års äktenskap. Av deras 6 barn nådde endast Catharina vuxen ålder.     Marias grav i Eskilstuna slott.   Då ett par år gått började han tänka på Read more [...]

05 Elsa Gyllenstierna, del 1, kap V

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ELSA GYLLENSTIERNA(1577 – 1650) - GIFT MED ABRAHAM BRAHE   ABRAHAM BRAHES äktenskap hade en romantisk historia. I sina anteckningar berättar han hur han i början av 1595 under en färd mellan Stockholm och Svartsjö gjorde bekantskap med hovjungfrun hos prinsessan Anna - kung Sigismunds syster - den adertonåriga Elsa Gyllenstierna, riksdrotsens dotter, ”och fann behag i henne”. Det dröjde Read more [...]

04 Abraham Brahe, del 1, kap IV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ABRAHAM BRAHE(1569 – 1630) Mer info STÅTHÅLLARE 1600-1620 UNDER ERIK XIV:S tid tillsattes vid några tillfällen ståthållare över ett eller flera landskap. Titeln landshövding förekom långt senare. Någon bestämd gräns mellan den administrativa och den dömande makten var icke uppdragen.     Abraham Brahe, son till Per Brahe d. ä., blev väl icke lika berömd som sin son Per d.y., Read more [...]

03 Catharina Jagellonica, del 1, kap III

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   CATHARINA JAGELLONICA(1526 – 1583) Gift med Johan III.   JOHAN III:s första gemål var troligen i någon mån anledningen till byggandet av Gefleborg, eftersom kungen 1579 i brevet till fogden skriver att han "ändeligen wele hafva en byggnad att wistas uthi" för sig och drottningen, vid deras resor. Då Johan gifte sig med prinsessan Catharina var han hertig av Finland och Gefle var kanske Read more [...]

02 Johan III, del 1, kap II

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. JOHAN III (1537 – 1592)   KONUNG JOHANS INTRESSE för konsten, särskilt arkitekturen, visade sig tidigt och utvecklades under hela hans regeringstid. Han inkallade från Italien, Tyskland och Nederländerna skickliga byggmästare, målare och bildhuggare. I byggnadsverksamheten ingrep han ofta genom egna utkast och ritningar, och hans bevarade byggnadsbrev vittna om att han förstod sig på arkitektur Read more [...]

01 Slottets historia, del 1, kap I

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  ETT GAMMALT ORDSTÄV SÄGER att ”greven, eken och kräftan går inte norr om Dalälven”. Till dessa tecken på södra Sveriges mer skiftande förhållanden och rikare natur skulle kunna fogas ”slottet”. Och med skäl, ty endast ett undantag från regeln givs. Endast ett slott finns norr om Dalälven, det gamla Gefleborg, eller Gefle Hus, som det tidigare kallades. Namnet Gefle är av gammalt Read more [...]