October 2012

Jan G Ljungström

Epidemisjukhuset på Öster – av Jan G Ljungström

Publicerad 12 april 2009 i Gefle Dagblad Epidemin på Öster  och Kolerasjukhuset  på  ön Kullerharen   Epidemisjukhuset på Öster   Under mitten av 1800-talet härjade ett stort antal epidemier som kolera, smittkoppor, tyfus och scharlakansfeber i landet. För att få bukt med smittspridningen bestämdes, enligt 1875 års epidemilag, att kommunerna skulle upprätta speciella sjukhus för […]

Åke Nylén, Kultur

Mattons garveri ska rivas – av Ingegerd Sörgård

Publicerat i Gefle Dagblad 23/2 2001 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Länsmuseet vill bevara fabriken ritad av E A Hedin.  Bygg & miljö föreslår rivning.     GÄVLE   I nästa vecka ska politiker­na i byggnads- och miljö­nämnden i Gävle ta ställning till om den 100-åriga garveribyggnaden på Brynäs, där L A Mattons Läderfabrik

Kultur

Direkt från New York 29 oktober 2012.

  Med anledning av den fruktade stormen Sandy i New York fick jag  följande mail för 4 tim sedan från min vän och hans familj. De bor vid kursten som kommer att drabbas värst: Nya utvecklingar för stormen. Sitter och tittar på nyheterna och nu säger de att stormen kommer att drabba oss sent i morgon,

Åke Nylén, Kultur

Hebergs fontäner – Nya rön av Lars Lindh

Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 23 februari 2001 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.      Klickbar bild.   Tre månader efter den stora branden i Gävle den första juli 1869 fastställdes en ny stadsplan, som utarbetats av den berömde kanal- och järn­vägsbyggaren, översten Nils Ericsson. Denna stadsplan byggde på den Tessinska stadsplanen med Kungsgatan som huvudaxel och

Åke Nylén, Kultur

Hellkvists Bageri och kafé på Heden i Valbo.

I ett inslag i en okänd Gävletidning den ? som kallas för ”Den gamla Gefle bilden” har man hittat denna bild som föreställer Johan Södergren. Fotograf är Johannes Johnsson som hade ateljé i Valbo, men bodde i Gävle.   Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Klickbara bilder.     Hellkvists Bageri och kafé på Heden i

Åke Nylén, Kultur

Förfall i Samhällsbyggarstaden – Lars Lindh

  Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 12 maj 1995 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Bilderna är klickbara.       I Gävle finns flera kultur­historiskt värdefulla byggnader som ritats av arkitekten Gunnar Wetterling (1891-1967), verksam i Gävle som stadsarkitekt under åren 1922-1932.   Byggnader som ritats av honom är exempelvis Södra station, S:t Ansgars hus,

1800-talet, Gävlebor berättar, Ingvar Henricson

Kaptensgården i Furuvik – snart ett minne blott? – Ingvar Henricson

CaPublicerat i Gefle Dagblad 21/10 2012.  Det är snart åtta år sedan Kaptensgården i Furuviksparken räddades undan en annars förödande brand. Vad kommer att hända med det historiska huset? frågar sig fartygshistorikern Ingvar Henricson och följer en tråd som går från Gefle Stads Första Kvarter till Islandsholmen, över geflebriggar och andra skonerter.   Bilderna är

1900-talet, Åke Nylén, Kultur

Kafélivet i centrum – av Helena C Hägg

Publicerat i Arbetarbladet Fredag 9 december 1994 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Klickbara bilder.   – Sigurd inventerar en Gävleepok som försvunnit   Innan televisionsappara­ten gjorde sitt intåg i de svenska hemmen bruka­de människor faktiskt umgås med varandra. En naturlig mötesplats var stamkaféet. Under åren 1900-1950 fanns det närmare 40 olika kaféer i Gävle. Det

Åke Nylén, Kultur

Folkets hus i Bomhus, aningslöst att riva detta – Anders Norborg

Publicerat i Arbetarbladet Fredag 27 juli 1990 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Klickbara bilder.     Den överraskande riv­ningen av gamla Folkets Hus i Bomhus utanför Gävle har mött kritik. Byggnaden uppfördes 1933 och beteck­nas av Länsmuséet som kul­turhistoriskt värdefull.   En av de drivande krafterna i länet för att bevara arbetarrö­relsens historia är

Scroll to Top