Folkets hus i Bomhus, aningslöst att riva detta – Anders Norborg

Publicerat i Arbetarbladet Fredag 27 juli 1990

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Klickbara bilder.

 

 

Den överraskande riv­ningen av gamla Folkets Hus i Bomhus utanför Gävle har mött kritik. Byggnaden uppfördes 1933 och beteck­nas av Länsmuséet som kul­turhistoriskt värdefull.

 

En av de drivande krafterna i länet för att bevara arbetarrö­relsens historia är Janne West­lund, folkbildare och studieom­budsman vid Arbetets Museum i Norrköping.

 

 

Nyligen erhöll han två stora stipendier från Pappers och från LO centralt som ett bevis för sina insatser: Då intervjuades han på kultursidan och sa:

 

‘Ibland är det många av de politiska beslutsfattarna som har kvar fattigarvet och skäms för det som varit. Men de gör inte rätt mot de efter­kommande. Kan du stå till svars för detta inför dina bar­nbarn, brukar jag säga.”

 

Janne Westlund kommenterar rivningen av Folkets Hus på föl­jande sätt:

 

– Nu försvinner folkrörelser­nas minnesmärken ett efter ett. Det är verkligen aningslöst spe­ciellt med tanke på att LO:s Stig Malm sagt att vi inom arbetar­rörelsen måste driva kulturfrå­gorna allt starkare.

 

– Felet är helt enkelt att det för närvarande inte finns någon översiktlig plan för att rädda det historiskt värdefulla. Då sker såna här olycksfall.

 

Han hoppas att det som nu har hänt kan öka medvetenheten om att bygga upp länsbaserade råd med uppgift att bevara ar­betets historia.

 

ÄNDERS  NORBORG

Gamla Folkets hus i Bomhus revs olagligt – Praktisk rivning?

Vad hände sedan med det NYA Folkets hus?

 

 

Folkets hus slipper betala 9.5 miljoner

Publicerat i Arbetarbladet 30/9-2014

 

Ett oenigt fullmäktige beslutade under måndagen att avskriva Bomhus folkets hus skuld till kommunen med 9.5 miljoner kronor.

 

De rödgröna fick igenom beslutet med röstsiffrorna 33-32.

 

Debatten var kort men intensiv. Alliansen (M, C, FP och KD) och det rasistiska partiet Sverigedemokraterna yrkade antingen på avslag eller bordläggning av frågan till nästa fullmäktigemöte. Då de nya ledamöterna tillträtt och de rödgröna (S, V och MP) inte längre har egen majoritet.

 

Men de röstades ner av de rödgröna som för sista gången själva kunde avgöra frågan.

 

– Jag har svårt att se varför kommunen ska skänka 9,5 miljoner kronor till Folkets hus. Det finns inga skäl att efterge skulden, sade Micael Dahlberg (M) i talarstolen.

 

– Den här föreningen kan tydligen inte sköta sin ekonomi. De borde ta sig en funderare om de ska driva den här verksamheten, fortsatte han.

 

Han fick medhåll av övriga allianspartier och SD som menade att det är slöseri med skattebetalarnas pengar.

 

På sista sammanträdet blåser man 35 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Det är anmärkningsvärt. sade Lars Beckman (M)  och syftade förutom på avskrivningen av skulden till Bomhus hus, på det omdiskuterade Brynäsavtalet om 25 miljoner kronor.

.

Avgående kommunalrådet Carina Blank (S) ifrågasatte om alliansen vill att alla lokaler i kommunen ska vara kommersiellt gångbara.

 

– Det är inte så många föreningar som driver lokaler som klarar sig själva, sade hon.

 

Sedan Bomhus Folkets hus byggdes har föreningen Folkets hus varit skyldiga kommunen drygt 15,3 miljoner kronor. Efter en utvärdering har värdet på huset skrivits ner till 5,85 miljoner kronor. En minskning av värdet med 9,5 miljoner kronor. Tidigare i år kom föreningen till kommunen och bad om att skulden skulle skrivas ner med samma summa.

 

Ärendet kom upp på fullmäktige i juni. Då skickades det på återremiss.

 

Majoriteten debatterade inte särskilt mycket för sin sak. De satt lugnt i båten och inväntade röstningen. Frågan avgjordes med en rösts marginal.

 

Joanna Wågström

————-

Folkets hus skuld skrivs ner med 9,5 miljoner

Publicerat i Gefle Dagblad 30/9 2014.

 

Kommunens fordran på Bomhus Folkets hus skrivs ner med 9,5 miljoner kronor, beslutade fullmäktige i går.

  • – Ansvarslöst! anser oppositionen.

Som GD berättat har Folkets hus i Bomhus stora problem att få intäkterna att räcka till. När huset byggdes fick föreningen låna pengar av kommunen. Efter gårdagens beslut skrivs den skulden nu ner med 9,5 miljoner till 5,9 miljoner. Det motiveras bland annat med att fastigheten tidigare varit övervärderad. Men oppositionen är kritisk.

 

  • – Föreningen har på ett märkligt sätt fått en bredbandsförbindelse rätt in i kommunens kassa. Hur man än gör så får man pengarna att räcka till. Det är ett ansvarslöst beteende från kommunens sida, sa Urban Sjölander, C.

Men Folkets hus i Bomhus fyller en viktig roll som mötesplats i stadsdelen, framhöll kommunalrådet Carina Blank, S.

 

  • – Det är inte är så många föreningar som är lokalhållare som klarat sig utan stöd från kommunen, sa hon.

Alliansen och SD röstade nej till förslaget, men den rödgröna majoriteten vann omröstningen med siffrorna 33-32.

 

Maria Carlsson

———————————–

Oktober 22 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

2 thoughts on “Folkets hus i Bomhus, aningslöst att riva detta – Anders Norborg”

  1. Pingback: Nya Folkets hus blöder – Maria Carlsson | Gävledraget

  2. Pingback: Gamla Folkets hus i Bomhus revs olagligt – Praktisk rivning? – Debattinlägg | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top