64 Axel Schottes hyllning till Gefleborg, del 2 kap LXIV

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

AXEL SCHOTTES HYLLNING TILL GEFLEBORG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gamla vördnadsvärda Gefle borg,

Hur många minnen du att tälja har

Från flydda sekler med sin fröjd, sin sorg

Från lyckans tider och från vanmakts dar.

I konung Johans år din mur blev sträckt

I drottning Kerstins pryddes ditt gemak

Och med Marie Eleonore’sbesök en fläkt

Av storhetstiden svävat kring ditt tak.

————————-

Dag flyr bort och åren gå

Sekler följa på varann.

En blir den får säden så,

Skörden bärgas av en ann.

I mer än trenne sekels dagar

Hövitsman på hövitsman

Lytt sin plikt och landets lagar

Fyllt en levnadsgärning sann.

Uti flitig hand satt plogen,

Väg berett, som än är kvar,

och med yxans slag i skogen

brutit bygd, där obygd var.

Vattenfall har tämts till nytta,

kraft och ljus för hem och hytta,

för trafik och industri

mycket gjorts och mer kan bli.

 

AXEL SCHOTTE, statsråd och landshövding i Västerbottens län, skrev, medan han i början av detta sekel var medlem av länsstyrelsen i Gefleborg, denna hyllning till den gamla borgen och dess minnen.

 

 

Axel Schotte 1928.

——————————————————

Här slutar serien om LIVET PÅ GÄVLEBORGS SLOTT.

Stor tacksamhet till Landshövdingsfru Ellen Hagen för hennes ambitiösa research och till

Landshövding John Lingman för att han insåg detta värde och gav ut en sammanfattande bok!

 

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top