25 Malcolm Hamilton, del 1 kap XXV

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

MALCOLM HAMILTON(1635-1699).

 

LANDSHÖVDING 1698-1699

 

 

ÄTTEN HAMILTON härstammar från Skottland och har sedan århundraden i dess historia, liksom i England, spelat en framträdande roll. Dess äldste säkert kände medlem var en av kung Brucestrognaste anhängare. Ätten förgrenade sig också till Irland och nådde även dar inflytande och anseende.

 

“Medelst sin höga lärdom och sitt begåvade förstånd” – heter det i en gammal skrift – “blev en Malcolm Hamilton i början av 1600-talet förordnad till ärkebiskop i Cashel i konungariket Irland.” Två av hans söner, vilkas håg stod mera till krigiska dåd än till bokliga studier, sökte tjänst hos dåtidens främste härförare, Sveriges konung Gustaf Adolf. När det stora kriget slutade var de båda överstar och svenska adelsmän. De återvände senare till England, men innan dess hade de, under drottning Christinas sista regeringsår, kallat till sig en brorson som stannade i Sverige.

 

 

Denne Malcolm Hamilton avancerade snabbt inom armen, deltog i de skånska fälttå­gen och var – heter det – “Capitain under ett wärfvat Regemente och i anseende till den tapperhet han 1659 visade wid stormningen af Köpenhamn, wardt han dagen efter, den 12 februari, af konung Carl förordnad till Major af bernaldte Regemente”. Vid det stora fredsslutet i Nijmegen 1679 var han överste och chef för Elfsborgs regemente. Såsom generalmajor blev han 1698 utnämnd till landshövding. Malcolm Hamilton är i den långa raden av “Norrlandens” hövdingar, den som kortaste tiden innehaft sitt äm­bete. Inom ett år efter sitt tillträde var han död.

 

Inför Kungl. Majt. föredrogs 1699 en skrivelse från Hamiltons “högt bedröfwade enka Catharina Makeleer“, som klagar över familjens ekonomiska ställning, som var allt annat än lysande. Hon talar om “mitt och de minas fattige och bedröfvelige till­stånd”, och heter det i protokollet, “fick sig tillerkandt ett nådår på Landshöfdingebeställningen”.

 

Det var fattiga tider i Sverige. Krigen hade krävt den yttersta skärven. Änkorna efter

alla de stupade och deras oförsörjda barn hade det kanske allra svårast. Och det var väl bristen i “Cronones kassa”, och icke brist på medkänsla, som dikterade den kungl. förordning, som 1696 sändes ut, “att noga skall observeras att ingen tillåtes att assignera något till enkors nådår, utan Kungl. Majtz speciale tillstånd”.

 

Av Malcolm Hamiltons söner återvände den ene till Irland och blev där, knappt tjugo år gammal, skjuten i en drabbning. Den andre Hugo Johan var med både vid Narva, Klissov och Poltava. Rysk fånge i Moskva och i Kasan. Efter hemkomsten fältmarskalk och Serafimerriddare. Död 1748.

Malcolm Hamilton med sin hustru Catharina Makeléer

Porträtten av Malcolm Hamilton och av hans hustru är båda av okänd konstnär.

 

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

 


Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website