51 Elvine Åkerhielm, del 2 kap LI

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

ELVINE ÅKERHIELM.(1857-1915)

 

GIFT MED HUGO HAMILTON

 

ELVINE ÅKERHIELM växte upp på Högfors bruk i Västmanland och gifte sig där 1881 med dåvarande överdirektören i Patent- och Registreringsverket Hugo Hamilton. År 1900 skedde förflyttningen till Gefle. De trivdes båda utmärkt i det gamla slottet, ehuru det på den tiden ännu var ganska kallt och obekvämt. De utförliga dagboksanteckningar, som Hamilton förde under sina många år i riksdag och regering, talar tydligt om den glädje de båda kände vid återkomsten – då och då – från jäktet i den bullrande huvudstaden till det rymliga hemmet “i det stora, tysta slottet, är det ljuvligt att få vistas i de fridfulla, höga, luftiga rummen. Ute är luften ren och uppfriskande och – fortsätter dagbokens skribent – så ofta jag hinner går jag ut i trädgården och sköter om våra rosor”.

 

Under seklets första årtionde hade den nyväckta hembygdskänslan fört med sig ett ökat intresse för hemslöjd i alla dess former. Det gällde att bevara ett dyrbart arv av kunskap, skicklighet, skaparglädje och färgkänsla av förnäm tradition. Behovet aven sammanslutning gjorde sig gällande och som en upptakt till startandet av en sådan kan räknas en uppvisning, hösten 1910, av prov på folkets handaskicklighet. Intresset för bildandet av en Gästriklands Hemslöjdsförening hade förts ut i allt vidare kretsar, tidigast av Lisa Hedberg, Mattis Hahr-Grundell, Sigrid Göransson, Hedvig Ulfsparre m. fl.

 

 

Hedvig Ulfsparre

 

Till alla sina övriga uppdrag åtog sig Elvine Hamilton ordförandeskapet i den nybildade föreningen. V. ordf. blev Ida v. Schulzenheim och funktioner inom styrelsen åtog sig Inga v. Malmborg, Ebba Fick, Anna Berggren och Florrie Hamilton. Våren 1913 hade föreningen sin första stora utställning, som av landshövding Hamilton öppnades i Gävle stadshus. Ehuru Elvine Hamilton under många år fick dela sin tillvaro mellan Stockholm och Gävle hann hon utöva en uppskattad gästfrihet på Gefleborg. Sina många uppdrag behöll Hugo Hamiltons maka intill ett par månader före sin bortgång i november 1915.

 

 

Fröken Helga Fick

 

 

Elvine Åkerhielm med sonsonen Hugo

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top