53 Oscar von Sydow, del 2 kap LIII

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

OSCAR VON SYDOW.(1873 – 1936)

 

T.F. LANDSHÖVDING 1911

 

ÅR 1827 BLEV Johan Henrik von Sydow borgmästare i Gefle. Han hade studerat i Lund, var en av den berömde professor Holmbergssons mest framstående lärjungar och blev uppmanad “att förvärva sig den juridiska doktorsgraden, men knappa ekonomiska omständigheter hindrade honom att följa detta råd”. Han var född i Kalmar 1795.

 

Född i Kalmar var även den von Sydow, som hundra år senare kom till Gefle för att år 1911 en kortare tid under landshövding Hugo Hamiltons civilministerskap i den Lindmanska regeringen vara chef för länsstyrelsen i Gefleborgs län.

 

Efter studier i Uppsala, tingstjänstgöring och domarförordnanden blev Oscar von Sydow assessor i Svea hovrätt 1907 och hovrättsråd 1909. Endast trettiotre år gammal förordnades von Sydow till expeditionschef i Civildepartementet. Under fem års tjänst på denna post – som det sades – civilminister Hamiltons högra hand, förvärvade han anseende som administrativ kapacitet. Han blev själv civilminister i såväl den Hammarskjöldska som i Swartz’ ministär. En kortare tid 1921 ledde han som statsminister ­ efter L. de Geers avgång – den s. k. fackmannaregeringen (8 mån). Direkt från Gävle flyttade han för några år till landshövdingeposten i Norrbotten och deltog därunder i den för Översta Norrland så betydelsefulla renbeteskommissionens arbete.

 

Som civilminister skapade von Sydow den statliga arbetslöshetskommissionen, ursprunget till den nuvarande Arbetsmarknadsstyrelsen.

Under åren 1917-1934 var han landshövding i Göteborgs län.

 

Från 1934 till sin död, två år därefter, var Oscar von Sydow riksmarskalk.

 

Gift 1911 med Mary Wijk.

 

 

Oscar von Sydow.

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top