58 Oskar Rydin, del 2 kap LVIII

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

OSKAR RYDIN.( 1865 – 1935)

 

T.F. LANDSHÖVDING 1923 – 1924 och 1928 – 1930.

 

 

OSKAR RYDIN var född i Västerås, men fick sin skolgång förlagd till Uppsala, där efter mogenhetsexamen de juridiska studierna vidtog fram till examen för rättegångsverken.

 

Efter tingstjänstgöring vid Västmanlands östra domsaga och arbete i Svea hovrätt skedde inträde på landsstatsbanan. Såsom länsnotarie tjänstgjorde Rydin såväl i Jönköpings som Kopparbergs län och blev 1916 utnämnd till landssekreterare i Gefleborgs län.

 

Under landshövding Lübecks statsrådstid i de Tryggerska och Lindmanska regeringarna 1923-24 och 1928-30 var Oskar Rydin tillförordnad landshövding. Varmt intresserad för länets angelägenheter tog han del i näringslivets främjande i Gästrikland och Hälsingland och på de sociala och kulturella områdena nedlade han ett nitiskt och framgångsrikt arbete. Hans personlighet, präglad av såväl gedigen skicklighet som ämbetsman som av vänligt tillmötesgående, tillvann sig inom länets skilda delar stor uppskattning och varma sympatier.

 

Under sina tidigare år var Rydin en god sportsman, framstående gymnast och simmare. Inom tennisspelet hade han vunnit många framgångar och fortsatte därmed in i sextioårsåldern. Hans bibliotek var synnerligen omfattande och under senare år ägnades nog de flesta av hans lediga stunder åt böckerna. Själv var han en mycket god stilist.

 

Under tjänstgöringen vid Västmanlands östra domsaga kom han att bli samtidig med sedermera justitieminister Eliel Löfgren. I sin bok “Klockorna i Östervåla” talar denne med sympati och stort erkännande om den skicklige “förste notarien Oskar Rydin, som, själv oangriplig, var ett bålverk i stormen för oss andra, unga notarier”. Han synes redan då ha varit en auktoritet för sin omgivning.

 

 

Eliel Löfgren.

 

 

Utom andra utmärkelser fick Rydin mottaga GM av 12 storleken för nit och redlighet l rikets tjänst

 

 

GM av 12:e storleken

 

Under sin länsstyrelsetid i Falun ingick Rydin giftermål med Anna Hoflund – f. 1882 och avliden 1949 – vilken genom sitt ljusa väsen och alltid beredvilliga hjälpsamhet vann många vänner.

 

Från landssekreterareposten avgick Rydin med ålderspension 1932. Tre år därefter var han borta. Vid hans bår yttrade landshövding Lübeck: “Vid min ankomst till detta län var han mig till den mest värdefulla hjälp och nytta genom sin ingående kännedom om länet och dess förhållanden. Han har alltid framstått såsom en skicklig och samvetsgrann ämbetsman och på samma gång som en i sällsynt grad urban och älskvärd personlighet.”

 

 

Vid jordfästningen erinrade kyrkoherde Hedberg om ett gammalt ord, som passade in på den bortgångne: “En ädling tänker ädla tankar och står fast vid det som ädelt är”.

 

Oskar Rydins portratt är målat av David Tägtström.

 

 

Oskar Rydin.

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website