61Gösta Finngård, del 2 kap LXI

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

GÖSTA FINNGÅRD.( 1885 – )

 

T.F. LANDSHÖVDING 1950 (6 mån)

 

SEDAN LANDSHÖVDING SANDLER år 1950 beviljats avsked såsom Kunglig Befallningshavande i Gävleborgs län och innan den sedermera utnämnde landshövding Elon Andersson tillträdde tjänsten, var landssekreteraren i länet, Gösta Finngård, t. f. landshövding under större delen av år 1950.

 

Finngård är född 1885 i Älvsbacka i Värmlands län. Vid sidan av sina juridiska studier fullföljde Finngård sin militära utbildning och blev löjtnant i Värmlands regementes reserv. Efter tingstjänstgöring följde en mängd förordnanden inom landsstaten i olika län, därav såsom landssekreterare under 1930-33 i Jönköping. Utnämningen till samma befattning inom Gävleborgs län skedde 1937.

 

Som skicklig och dugande ämbetsman blev landshövding Finngård mycket omtyckt och uppskattad av dem, som från länets skilda delar i tjänsteangelägenheter hade med honom att göra. Och även utanför arbetsområdena har han vunnit många vänner genom sitt värmländska gemyt och sin välvilja, liksom den musikaliska begåvningen varit uppskattad inom umgängeslivet. Under krigs- och krisåren var landshövding Finngård till ovärderlig hjälp för dem, som stod i ledningen för de många hjälpaktioner av olika slag, som då var påkallade.

 

Landshövding Finngård var intill l juli 1955 ordförande i länsbostadsnämnden i Gävleborgs län och ordförande i styrelsen för Ljusnans virkesmätningsförening och innehade alltjämt andra förtroendeuppdrag.

 

Gift 1918 med Edith Ingeborg Nilsson, f. 1895 d. 1953. Landshövding Gösta Finngårds porträtt är målat av Fritz Smedberg.

Gösta Finngård.

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top