August 2012

1800-talet, Brita Planck, Gamla Gävlesläkter, Gävlebor berättar, Kultur

Brita Plancks farmor – Anna Björkmans (1869-1956) jular på Gävle slott

               För oss tre systrar – jag var den yngsta – började förberedelserna redan på sommaren, då vi en timme före frukost (serverad som alla måltider i alla tider hemma på minuten – Här kl 9) skulle sy julklappar för att under terminen – utom läxorna förstås. – när så behövdes vid stök […]

1700-talet, Gävlebor berättar, Ulf Ivar Nilsson

Kappsäcken – Mysteriet med det borttappade huset – Ulf Ivar Nilsson

Publicerat i Arbetarbladet 5/12 2011. – Uppdaterat 10/12 2011     Teckning av Karl-Einar Johannesson. ———————— Borttappad byggnad. Kappsäcken var ett hus från 1700-talt som låg i korsningen Ruddammsgatan-Byggmästargatan. Det monterades ner 1950 för att bevaras åt eftervärdlen men är sedan dess spårlöst försvunnnet. Under sina sista år inhyste kåken en skrothandel. Foto: NN  

1900-talet, Gamla Gävlesläkter, Hellstadius, Kultur

Hellstadius koppling till Fogelbergs släkt i Gävle samt borgmästarsläkten Berggren

  Startsidan till SLÄKTEN HELLSTADIUS Släkten Hellstadius – Susanne Storms koppling.som inkluderar släkten Fogelberg Generation       0 Paulis Pauli, Biskop  1530-1617     1 Brita  Paulsdotter      2 Petrus Benidicti Stercherus 1602-1661     3 Håkan Hellstadius 1632-1695     4 Bengt hellstadius 1655-1705     5 Johan Thore Hellstadius 1694-1774  

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Smedjegatan på gamla Söder i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 15 sept 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Den här portalen med den fina stentrappen leder in till Smedjegatan 18 på Söder. Här bor en av landets mera kända “hantverkare”. Hans pro­dukter beskådas av hela svenska folket. Hantver­karen ifråga heter Staffan Lindén och han tillverkar “stollar“.   Då den stora

Foton 2000-talet, Lars-Olov Remstam

Midsommar i Engesberg i Gävle år 2012 – fotograf Lars-Olov Remstam

    ——————————– augusti 22, 2012 Presenterat av – lisse-lotte@danielson.be Related posts: Läkerol Arena i Gävle under byggnation med start år 2005 Gävle Strand, olika motiv – Lars-Olof Remstams foton Trafifkavstängning på prov planeras 1 okt – 26 okt i Gävle. Lars-Olov Remstam dokumenterade det hela. Nollningen i Gävle i augusti 2013 – fotograf är

Foton 2000-talet, Lars-Olov Remstam

Molly Sandén 2012 från Stortorget och talanger från Helges i Andersberg

  ——————————– augusti 22, 2012 Presenterat av – lisse-lotte@danielson.be Related posts: Läkerol Arena i Gävle under byggnation med start år 2005 Gävle Strand, olika motiv – Lars-Olof Remstams foton Trafifkavstängning på prov planeras 1 okt – 26 okt i Gävle. Lars-Olov Remstam dokumenterade det hela. Nollningen i Gävle i augusti 2013 – fotograf är Lars-Olov

Förr och Nu inlagda efter 2012, Kultur

Brunnsgatan hörnan Södra Skeppargatan i Gävle – av Anders Eklund

Publicerades i ? den ? Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Kommer ni ihåg 1959 ang Södersaneringen?   FÖRR:   Fastighetsägaren hotar med skadestånd om han inte får riva sekelskifteshuset i hörnet av Brunnsgatan och Södra Skeppargatan.           Foto: Mats Olsson   Skadeståndskrav hotar om rivningen stoppas i Gävle    Kommunen hotas med skadestånd om politiker­na inte går

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Boothsgatan år 1888, Frälsningsarmen – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 13 april 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Frälsningsarmén öppnade på pingstdagen 1888   Ria (Rådgivning i alkoholfrågor) har sedan sex år sina lo­kaler i det hus som ursprungligen bygg­des för Frälsnings­armén i Gävle.   En frälsningssoldat från Alunda, lantbrukare Eriksén, som flyttat till Gävle, blev initia­tivtagare i lokalfrågan

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Nygatan 34 – Carl Larssons fotoatelje – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 21 juli 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Pionjärernas foto finns ännu kvar på Nygatan     Den här portalen åter­finner man i fastigheten Ny­gatan 34 i Gävle där postdi­rektionen och Carl Larssons fotografiska ateljeer har sina lokaler. Portalen med sina doriska kapitäler harmonie­rar med det vackra fönstret ovanför huvudingången. Por­talen var tidigare

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Kyrkogatan 2E, Prästgården byggdes 1764 och 1910 – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad  1 september 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Prästgården i Gävle ligger vid Heliga Trefaldighetskyrkan och ingår i kvarteret Ordinarius. Alla hus i kvarteret torde vara från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. De räddades från 1869 års stadsbrand främst genom att ingen träbebyggelse fanns på norra sidan

Gamla foton och filmer, Gävlebor berättar, Kultur

Thomas Di Leva sjunger om sitt Gävle.

Publiceras med Di Levas tillstånd! ———————————————————–” augusti 19, 2012 Presenterat av – lisse-lotte@danielson.be Related posts: For our non-Swedish readers… Svanhusets historia – från Stadsträdgård till Koloniträdgård Fotograf Evert “J-Berg” Jäderbergs Memoarer – Del 13. Tankbilen Idrottsmässan 1943 – Jules Fredrikssons Tivoli

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Nygatan 40/ Stora Esplanadgatan 9 “Westergrenska huset” – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 16 juni 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Kv Armfeldt, Gävle, huset ligger i hör­net av Stora Esplanadgatan 9 och Nygatan.   Då jag växte upp på 1920-talet sa man ibland inte husnumret, där man bodde, utan nämnde namnet på ägaren till huset eller förut­varande ägaren om det var en känd person. Så var

Scroll to Top