Södra Strandgatan 16 – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 2 maj1986

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

— ett stycke välbevarad Gävlemiljö- – med grogghörna, sirlig toalett och reliefer.

 

Det här huset står på historisk mark. Man kan följa ägarlängderna från 1701 till våra dagar. Tomten där huset nu står var stor. Den omfattade på 1700-talet ungefär hela nuvarande kvarte­ret Islandskällan i Gävle. Den begränsa­des i söder av V Islandsgatan, i väster av Ruddammsgränd, i norr av Gavleån och slutligen i öster av Rettiggatan. Någon Södra Strandgata var ännu ej upptagen utan tomten gick ända ned till ån.

 

Strax väster om fastigheten hade lands­hövding Sparre tre små ruddammar. Kryddgården som hörde till den stora tomten ansågs värdefull.

 

 

Det var mycket kända personer som bodde i kvarteret. På 1700-talet bodde släkten Strömbäck, som ägde Oslättfors bruk. i gården. Rådman Samuel Walley, som stod för ståten under 1792 års riksdag, bodde också där.

 

På 1800-talet (1847-63) stadsmurmästarna C A Setterberg och G N Runer, 1865-1911 släkten Petré. vars främste representant var borgmästaren i staden Johan Wilhelm Petré. Han donerade 5 000 riksdaler år 1873 till understöd åt behövande änkor och oförsörjda barn till blivande borgmäs­tare, rådmän med flera tjänstemän inom magistraten.

 

Senare ägare till S Strandgatan 16 var direktören på Korsnäs Sågverk Gerdt Zimmerman (1911-1927), medicine doktor Erik Lindström 1927-1936 och fru Gerd Sundgren (1936-1986).

 

I herrummet finns även en magnifik öppen spis. Fruns rum, som ligger i närheten av herrummet, är även det vackert. Stiger man sedan in i stora salongen, som ligger i fil med matsalen, kommer man in i en dröm av guld och vitt. Salongens kakelugn står på fötter. Den är dekorerad med franska liljor, koger och pilar, ett mästerligt arbete, som går väl ihop med vinrankorna i guld efter taklisten.

 

Salongens liksom matsalens tak är välvt och högre än i de omgivande rummen. I taket hänger som sig bör en vacker kristallkrona. Äldre kristallkronor är ofta på grund av sin längd omöjliga att placera i moderna lägenheter, då takhöjden i dessa är för låg.

 

Från salongen stannar vi till och ser ut genom fönstret. Utsikten mot Norra Strandgatan är vacker. Skrattmåsarna har just som ett första vårtecken börjat flyga upp efter ån. Vi går in i matsalen och beundrar den fina kakelugnen.

 

Det välvda taket är indelat i fält av vackert utsirade lister. Från matsalen är det ej långt till serveringsrummet och det stora köket. Den gamla fina Skoglund & Olson spisen finns fortfarande kvar i huset. Allt är välhållet. Toalettanord­ningar finns det gott om såväl på husets nedre plan som på det övre.

 

Till huset hör en vacker trädgård. I trädgårdens västra del mot Ruddammsgränd stod förr två uthus. I det större uthuset fanns bryggarstuga med mangelbod samt två lägenheter bestående av ett rum och kök. Dessa uthus är i dag rivna. Gårdens förre ägare har emellertid låtit spara en del av visthusboden. Från Ruddammsgränd kunde man förr i tiden även ta sig in till trädgården genom ett portlider. Rud­dammsgränd var då ingen återvänds­gränd.

 

Men låt oss gå in i huset genom stora entrén från Strandgatan. Man blir genast överraskad av två reliefer på var sin sida om trappan med motiv från den grekiska mytologin. Den breda trappuppgången går i avsatser mellan våningarna.

 

 

Vi går upp i våningen en trappa upp som är planerad i gängse sekelskiftesstil. Med fönster åt den stora trädgården finns herrummet. En särskild hörna i herrummet är inredd till så kallad grogghörna med väggfasta bänkar. Väggarna är helt boaserade i ådrad ek och i väggarnas två hörn finns två skåp inredda för förvaring av kortlekar och kanske en och annan vinflaska. En ringledning till jungfrun finns lätt tillgänglig, om man skulle vilja komplettera förrådet. Skåpen är försedda med lås. Ett vackert gallerverk pryder dörrarna och skåpen.

 

 

En av toaletterna fångar särskilt in­tresse. Det är en WC-stol av engelskt porslin med en cistern uppe vid taket. Från cisternen leder en stropp som man skall dra i då man vill spola. WC-stolen är genom sin höjd handikappvänlig. Det finns inte många gamla toalettstolar kvar. De gamla var varken tystspolande eller lågspolande. Detta påminner mig om en historia. En svensk och en norrman stod och lyssnade på Niagarafallens brus och svensken var mycket imponerad av ljudet då norrmannen säger till svensken ”Då skulle Ni höra på vattentoaletterna på stadshotellet i Oslo — de överträffar bruset från Niagara.”

 

 

Tro nu inte att det endast finns gamla toaletter i huset. Naturligtvis finns det ett modernt badrum med WC. Det finns också tvättställ, som är fint gömda. Ett av dessa är ett litet trekantigt engelskt tvättställ dekorerat med bloms­termotiv. Det rymmer högst en liter vatten och torde vara avsett för handsköljning.

 

Vid sekelskiftet hade man oftast små tvättställ, kommer jag ihåg. Dessa var ibland dekorerade.

 

Det är mycket kvar av det gamla i fastigheten Södra Strandgatan 16. Dörr­handtagen av mässing finns fortfarande kvar i bostadsvåningen till exempel och nästan alla kakelugnar. I dag är dessa eftertraktade.

 

 

Den gustavianska kakelugnen i sa­longen är dekorerad med franska liljor, koger och pilar.

 

På nedre våningen hade den senaste ägaren, familjen Sundgren, sina sovrum med tillhörande toalettut­rymmen. AB Gefle Kolimport har även sina kontorslokaler på bottenvåningen.

 

Går vi ned i källaren imponeras vi av väggarna med de stora stenblocken samt vinkällaren. Av alla fack för vinflaskor att döma skulle jag tro, att det var länge sedan vinkällaren var fylld. På borgmäs­tare Petrés och Korsnäschefen Zimmermans tid var källaren välfylld, sades det.

 

På vinden två trappor upp på den västra gaveln finns två gästrum som tydligen varit försedda med lavoirer. I den lilla trappan, som leder ned till den så kallade herrskapsvåningen finns, väl dold av en blinddörr i pärlspont, en slasktratt för bekvämlighets skull.

 

På den östra gaveln två trappor upp med egen trappa och insläpp finns jung­frukammaren. Det betraktades som en stor förmån att ha egen ingång till rummet.

 

Huset Södra Strandgatan 16 är kulturskyddat. Det utgör en värdefull del av Södra Strandgatans gamla miljö.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Se mer om Folke Löfgren!

———————————————————————-

Augusti 19, 2012

Länkar och bilder är ditlagda och materialet är sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website