Heliga Trefaldighetskyrkan byggdes fel från början – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 9 mars 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Gefle Slott, byggdes av Johan III 1593. Trefaldighetskyrkan invigdes 1654. Båda dessa byggna­der är stadens äldsta.   Trefaldighetskyrkan är den bäst bevarade byggnaden. Slot­tet, som ursprungligen hade tinnar och torn samt eget slotts­kapell, eldhärjades 1727, varef­ter slottet återuppbyggdes och erhöll sitt nuvarande utseende.   Trefaldighetskyrkan   är byggd på Read more [...]

Dax för Veckans Viktor 16/8 2012 – Viktor Alner

  Året -99 var senast vi var där   Året -99 var senast vi var där gamla hjältar med legenders hopp slogs till slutet i en glödhet atmosfär i publikens jubel dem lyfte bucklan opp Men tiden vände och vi föll gropar hårt flamman slocknade under flera år att gå mot toppen blev alltför svårt genom kvalet fick vi kämpa vartenda vår Ett ljus vi såg i den mörka stund en ungdomskälla som flammade ut mörkret blev som bortblåst på en sekund tappert vi Read more [...]

Drottninggatan 24 – berättelse om den tid som flytt – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 6 februari 1988 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Matsalen med traditionellt pendelur. Under klockan hänger en svart bricka med djurmotiv. Brickan som var en bröllopsgåva till järnhandlaren August Olsson var av emalj. Under klockan står en munkstol samt två "salsstolar" Inalles fanns tio sådana. Mat­salsbordet gick att förlänga på mitten.   Över matsalsbordet hänger stora salslampan. Ursprungligen var det en Read more [...]

BRYNÄS – bättre än sitt rykte – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 25 februari 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp    På krönet av Brynäsgatan en snöfattig vinter med sparkföre. E A Hedins hus till höger finns dock kvar än i dag.  Bilderna kommer från Gävle stadsarkiv.   Brynäs är åter i debattens centrum — som så många gånger förr. Nej, den här gången handlar det för­stås inte om ishockeyla­get även om det är det som gjort stadsdelen och därmed Gävle känt. Ska Read more [...]

TURLISTA 1888 MED BÖNA-BÅTARNA – sammanställt av Mats C Wiberg

  Avskrift efter brev från  Carl Folke Löfgren och anteckningar av Carl Skeppstedt   Följande ångbåtar/slupar upprätthöll trafiken runt sekelskiftet. ”FAMA”, ”FLORA,  ”FREJA”,  ”AVANCE” och ”SYLFID”.   Senare tillkom de större ”BÖNAN I” och ”BÖNAN II”  samt de båda  ”Bomhus I” och ”Bomhus II”   Redare för de flesta  fartygen var Åkesson i Gefle    Avgångarna av de mindra båtarna var från Sehlbergs Read more [...]

Nygatan 61, Ryssarna var fängslade på Öster – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 31 augusti 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Ryssarna var fängslade på Öster       Det här huset låg på Öster och hade adressen Nyga­tan 61. Där hade AB Elof Malmberg under flera decen­nier sin fabrik och sitt kontor. Kvarteret, där huset var belä­get, heter Rysshuset. Kvarteret intill heter Sofia Magdalena. Ett annat grannkvarter heter Serum. Alla dessa namn berät­tar om stadens bebyggelsehis­toria. Read more [...]

Drottninggatan 30, var finns en liknande frisersalong? – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 1 juni 1990 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp   Var finns en frisersalong som den på Drottninggatan?       Inredningen i frisersalongen på Drottninggatan 30 är från 1901, väl bibehållen och en av de äldsta i landet. Mahogny-interiören ska förmodligen påminna om en fartygsmäss. Foto: Gun Wigh   En gång i tiden hade man "nära till" på Drottningga­tan. På den gatan var man lika välsorterad i olika affärsbran­scher Read more [...]

Dalapalatset med Ölkaféer och Sjömansliv – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 14 april 1984 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp     DEN HÄR vackra por­talen med den fina orna­menteringen i gjutjärn till­hör Dalapalatsets huvud­entré. Det var Gefle Dala Enke och Pupillkassa som lät uppföra huset. Arkitekt var Gävlebon Nils Nordén. Han ritade även fastigheten Nygatan 3 som nu är så fint restaurerad.   Dalapalatset uppfördes under åren 1897—1899. Hu­vudingången till huset har endast Read more [...]

Nygatan 38 har trots förändringar charmen kvar – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 18 mars 1989 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp   Det här huset på Nygatan 38 i kvarteret Armfelt ligger mitt emot Centralhotellet. Det ritades av stads- och länsmurmästare Gustaf Na­poleon Runer och O.W. Björk­lund i Gävle år 1870. Det tillhör ett av de äldsta husen på Nygatan. Det var förre predi­kanten i Sofia Magdalena Hos­pitalskyrka, P.A. Swedlund, som lät uppföra huset.   Förutom hospitalspredikant var Read more [...]

Drottninggatan 34 har Drottninggatans vackraste portal – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 21 april 1984 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp       Det här är Drottning­gatans vackraste portal och den finner man i Riks­bankshuset Drottninggatan 34.   Portalen framhävs fint genom frontespisen, det framspringande parti som med sin spetsgavel stiger upp över takfallet. Många tror att huset ritats av arkitekten Ferdinand Bo­berg. Huset harmonierar ju så bra med intilliggande Centralpalatset. Det var Read more [...]

Mina GEFLEMINNEN av Erik Söderström – Del 11

  FEMTONDE KAPITLET: BOSTAD OCH MÖBLER   Fikusen gjorde sitt intåg, men icke paneldivanen, Knut Ekvall och Makartsbuketterna.   På åttiotalet hade jag på Östermalm i Stockholm en svåger. Hans matsal var panelad med mycket mörk ek över manshöjd och slutande med en bred hylla. Ta­peterna voro mycket mörkt bruna. Rummet var fak­tiskt omöjligt att få ordentligt upplyst; den starkaste belysning sögs upp av de nästan svarta väggarna, och rummet förblev mörkt och Read more [...]

Dax för Veckans Viktor 9/8 2012 – av Viktor Alner

    SNÄLLA GRÅT INTE MER LILLA GÄVLE   Snälla gråt inte mera lilla Gävle tiden den har sin illa gång de tar allt ifrån dig nu men ditt folk sjunger ut i vacker sång   En gång sken du upp i Sveas långa land du gav trygghet till sjömän i din famn dina varor dem spreds i vår mörka värld då skapades din vackra hamn   Din industri lyste likt en sommarsol du gav ditt folk ett hem och hopp inte ens ryssen kunde störa din frid det Read more [...]

Action som omväxling, tryck på knappen – Ingvar Henricson

  Ett bidrag med litet spänning - Vi PRESENTERAR dagens ACTION! Den mänskliga hjärnan mår bra av spänning och omväxling. Ibland kan det räcka med att trycka på en knapp, som här:  Sätt på ljudet!     ————————- augusti 08, 2012 Sammanställt och kompletterat med länkar och bilder av – lisse-lotte@danielson.be Read more [...]