Nygatan 34 – Carl Larssons fotoatelje – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad 21 juli 1984

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Pionjärernas foto finns ännu kvar på Nygatan

 

 

Den här portalen åter­finner man i fastigheten Ny­gatan 34 i Gävle där postdi­rektionen och Carl Larssons fotografiska ateljeer har sina lokaler. Portalen med sina doriska kapitäler harmonie­rar med det vackra fönstret ovanför huvudingången. Por­talen var tidigare försedd med en vacker balustrad och en flaggstång som gick snett ut från väggen.

 

Huset uppfördes under åren 1892—1893 och arkitekt var E A Hedin. Ägare till huset var grosshandlaren Axel Brandt som även ägde granntomten i samma kvarter, Drottninggatan 33. Där hade Brandt såväl bostad som kontor. De båda fastigheterna köptes sedan av Uplands Enskilda Bank. Ban­ken sålde i sin tur fastigheten Nygatan 34 till postdirektionen. Den 1 april i år såldes Nygatan 34 till Byggnadsfirman John Mattsson. Meningen är att man ska rusta upp huset som bland annat saknar hiss. Grannfastigheten Drottninggatan 33 ägs av byggnadsfirman Diös som äm­nar riva gården och bygga nytt.

 

Länsmuseet skriver angå­ende Nygatan 34 att enligt deras uppfattning “utgör huset ett utomordentligt värdefullt in­slag i stadsmiljön och är således ur kulturhistorisk synpunkt be­varande värt”.

 

Länsmuseet fortsätter: “En väsentlig del av huset får arran­gemanget med ateljé i vindsvå­ningen anses vara. Dess karak­teristiska fönster med tillhö­rande gavel är ett markant inslag i gatubilden. Ateljén min­ner dessutom om den fotogra­fiska verksamhet som,  troligen sedan huset byggdes 1893,  började då Carl Larsson (född 1866)  flyttade  in i den ateljéinredda takvåningen.

(Artikelns text har korrigerats av Lisse-Lotte Danielson för att stämma mot Länsmuseets text vilken jag tror är mer korrekt).

Se Länsmuseets information.

 

Huset byggdes ursprungligen som bo­stadshus och har under årens lopp genomgått flera föränd­ringar.   Då Carl Larsson startade sin rörelse var han omyndig varför hans mor måste gå i borgen för honom. Ursprungligen fanns ej det “karakteristiska” fönstret utan detta tillkom senare.

 

Carl Larsson och hans son Bertel var pionjärer inom foto­branschen. Bertel Larsson var många år lärare i fotokonst på Hantverksinstitutet i Stock­holm. Den gamla fotoutrust­ningen finns fortfarande kvar. Man fäster sig särskilt vid den stora kameran med glasplå­tarna och skynket under vilket fotografen kröp då han tog sina foton. En gummiboll förenad med kameran och en gummis­ladd hör till utrustningen. Ateljén kunde vara ett mu­seum. Innanför ateljén tre trap­por upp bodde företagets kam­rer fröken Inez Larsson. Hon föddes 1896 i huset Nygatan 34 och dog i samma fastighet i november 1982 86 år gammal. Det torde höra till ovanlighe­terna att man i staden kan leva så länge utan att flytta. Inez Larssons bostad är även se­värd. Den fina matsalen med sin höga ekpanel, det lilla för­maket med det välvda taket med de vackra målningarna med mera — all fast inredning är från sekelskiftet.

 

Postdirektionens kontorsvå­ningar som tidigare varit bostä­der på fem—sex rum och kök är något omändrade. De gamla kakelugnarna i olika färger och modeller finns kvar i en del rum så även ett vackert list­verk. Pilastrar och korintiska, joniska och doriska kapitäler finns omväxlande i entréerna. Man kommer osökt att tänka på byggherren till Nygatan 34, Axel Brandt, storgrosshandla­ren i Gävle som var den första som skaffade hiss i sitt magasin i hamnen. Hissen kom till 1885 och drevs av en ångmaskin. Det var Axel Brandt som för­skönade landstället Sjötorp och gjorde det till ett miniatyrslott av trä.

 

FOLKE LÖFGREN

Se mer om Folke Löfgren!

———————————————————————-

Augusti 21, 2012

Länkar och bilder är ditlagda och materialet är sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top