July 2011

Håkan Leijding

Eric Håkan Leijding, vem är du ? Del 5

    Fortsättning från DEL 4   DEL 5. Vävaren blev en trevlig och rolig affär. Jag fick kämpa hårt för att få till Vävaren i skapligt skick. Nästan överallt behövde det repareras och fixas upp. Taken på hela stora Vävaren behövde målas och jag köpte ut, – vet inte hur många stora färghinkar med […]

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Handelsbanken, Nygatan 20, Norr Väster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Handelsbanken, Nygatan 20 NORR VÄSTER OM ESPLANADEN Den svarta betongreliefen vid Handelsbankens entré är drygt 3 m hög och kallas — som på sedlarna — “Hinc robur et securitas” (härav styrka och säkerhet). “Likt svarta stalaktiter omsluter Truedssons relief entrén. Husets raka vinklar motverkas på ett

Håkan Leijding

Eric Håkan Leijding, vem är du ? Del 6

  HÅKAN LEIJDING – känd Gävle-profil berättar:   Fortsättning från DEL 5.   Del 6 om resan och flytten från Spanien … (och de säger att enbart en katthar 9 liv – Webmasters kommentarer). 1 januari 1994 trädde NAFTA i kraft. NAFTAvar frihandelsavtalet mellan Kanada ,USA och Mexico. Tre ländes överenskommelse att öppna gränserna mellan

Håkan Leijding

Eric Håkan Leijding, vem är du ? Del 4

    Fortsättning från DEL 3.   DEL 4. Tiden gick och Brynäs Express växte snart ur byggnaden på Första Magasinsgatan och vi flyttade ner på Näringen där jag köpte en fastighet med stor tomt och plats för våra bilar innanför staket. Där behövdes lite uppfräschning men inte mer än vi kunde klara själva. Byggnaden

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

01 Mr Gävle, Folke Löfgren – (1910-1996)

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”   Mr Gävle Folke Löfgren – (1910-1996) I Gävle under 1900-talets första hälft ingick en hel del original i gatubilden. En kallades Munspels­August, (klicka även här) en Karlsson på tippen, en hovmålare Carlsson. Carlsson, som hade varit smed, stod på Stortorget och nasade sina naivistiska målningar

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Vasaskolan/läroverket, Norra Kungsgatan 15, Norr, Väster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Vasaskolan/läroverket, Norra Kungsgatan 15 NORR VÄSTER OM ESPLANADEN   Högre allmänna läroverket i Gävle, dagens Vasaskola på ett odaterat vykort. Foto: Gustaf Reimers.   I ombyggt skick invigdes läroverket 1914 av ärkebiskop Nathan Söderblom, överdirektören vid läroverksstyrelsen A Falk samt stadsfullmäktiges ordförande i Gävle, konsul O

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Norra Kungsgatan 15, Norr Väster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Vasaskolan/läroverket, Norra Kungsgatan 15 NORR VÄSTER OM ESPLANADEN Högre allmänna läroverket i Gävle, dagens Vasaskola på ett odaterat vykort. Foto: Gustaf Reimers.   I ombyggt skick invigdes läroverket 1914 av ärkebiskop Nathan Söderblom, överdirektören vid läroverksstyrelsen A Falk samt stadsfullmäktiges ordförande i Gävle, konsul O Flensburg.

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Staketgatan 26 Norra Skeppargatan 16, Norr Väster om Esplanaden

Koll”Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Staketgatan 26 – Norra Skeppargatan 16 NORR, VÄSTER OM ESPLANADEN   Ett av Staketgatans mest förslummade hus. Kollegan nr 1 med adress Staketgatan 26, kommer att rustas upp. Huset, som är en vinkelbyggnad, uppfördes år 1877 av magister C G Säterstrand och arkitekt var Erik  

Håkan Leijding

08 Ungdomsår, dikt

HÅKAN LEIJDING – känd Gävle-profil berättar:     UNGDOMSÅR av Håkan Leijding   Min gamla hemstad. .såg inte lika ut nästan allt har skiljt sej …från förut inte samma värme som förr ingen mamma och pappa står i sin dörr men där på gatan som än finns såg jag ner och mycket minns   Där

Håkan Leijding

12 Hästägare

HÅKAN LEIJDING – känd Gävle-profil berättar:     HÄSTÄGARE Pojkarna på Vävaren hade bestämt sej för att bli hästägare. Klart som korvspad att hyresvärden skulle vara med. Hyresvärden det var jag det. –Nej sluta, sluta sa jag, inte ett dugg intresserad. – Du blir !! fick man fram Och med lister och knep kommer syndaren

1800-talet, Jan Sterner, Ulf Ivar Nilsson

Gävle under 1800-talet

    Källor: Jan Sterners bok “Tvåtusen år i Gävlebygden”, (En oerhört intressant bok – Köp den)     samt Gefle Dagblads utmärkta “Gävle från a – ö”   Bilder har hämtats från Ulf Ivar Nilssons bok “GÄVLE – på 1800-talet”. (Även den en mycket, mycket bra bok, både informativ och lättläst – Köp även

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Tingshuset, Kaplansgatan 1, Väster

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Tingshuset, Kaplansgatan 1 Väster Tingshusets gamla huvudentré mot Kaplansgatan. Här är bl.a. ingången till rättssalen. I övervåningen håller hyresnämnden till. Foto 1985: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.   Tingshuset I Gävle kommer troligen att bli byggnadsminnesmärke (den statliga motsvarigheten till byggnadsminne). Huset invigdes år 1900. Arkitekt var

Folke Löfgren, Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Prästgården, Kyrkogatan 2 E, Väster

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Prästgården, Kyrkogatan 2 E Väster   Prästgården vid den kurva av Kyrkogatan som följer åns rundning. Byggnaden var tidigare reveterad. Foto 1986: Gefle Dagblad   Prästgården i Gävle ligger vid Heliga Trefaldighetskyrkan och ingår i kvarteret Ordinarius. Alla hus i kvarteret torde vara från slutet av

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Komministergården, Drottninggatan 5, Väster

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Komministergården, Drottninggatan 5 Väster Den gamla komministerbostaden Drottninggatan 5 är det enda huset från tiden före sekelskiftet som fått vara kvar vid västra Drottninggatan. Till min stora glädje har domkapitlet uttalat sig för att huset bör bevaras. Några komministrar bor inte där längre, men många har

Scroll to Top