BARNHEMSHISTORIK FRÅN GEFLE STAD 1772

  Barnhemmet vid södra Kungsgatan (Gefles första barnhem).   I nödens år 1772 samlades en dag några gävlebor på Gävle slott kallade av landshövdingen Carl Sparre. Nu gällde det att råda bot på den stora fattigdomen som särskilt svårt drabbade barnen. Redan 1767 hade landshövdingen genomdrivit en indelning av staden i 32 fattigrotar, där varje rote om 10 hushåll fick svara för sina ”uslingar”, som namnet var på den tidens fattiga och utslagna. De som gick arbetslösa Read more [...]

Filadelfiakyrkan, Södermalmstorg, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Filadelfiakyrkan, Södermalmstorg, Söder.   Filadelfiakyrkans fasad mot Södra Kansligatan och Södermalmstorg. Foto: Gun Wigh, Gefle Dagblad 1985.   Filadelfiaförsamlingens kyrka har ett vackert läge vid Södermalmstorgi Gävle. Kyrkans framsida mot torget väcker uppmärksamhet. Vid en första anblick ser den ut som en jättestor orgelfasad. Mellan de mäktiga pelarna, som sträcker sig från grunden Read more [...]

Clara Salander

Clara Salander skall fortsätta att skapa hela livet!! Textilkonstnär, grafiker, illustratör, född 1922 i Åbo, Finland och numera bosatt i Gävle Vem är Clara Salander?(Utdrag ur konstnärslexikon). Västerbottenskonst Från Västerbottens museum Mångsidiga Clara väntar på uppdrag - intervju med Kerstin Monk. -------------------------------------------------------------- Gävledragets egna presentationer Kunskapskällan Flitiga Lisse och Busiga Clara Clara förevigar osannolik Read more [...]

Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Där Betlehemskyrkan ligger i dag stod förr det gamla Betlehemskapellet. Kapellet, som invigdes 1880, ritades av församlingsmedlemmen och stadsarkitekten E A Hedin. Hedin bodde granne med Betlehemskapellet. Hans villa Buregården tjänstgör i dag som bostad åt kyrkoherde Wiklund och som samlingslokal åt Staffans församling. Flera av husen runt kapellet hade ritats av Read more [...]

Buregården, Södra Centralgatan 7, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Det här huset kunde vara ett monument över Erik Alfred Hedin, som var stadsarkitekt i Gävle under åren 1876---1922. Buregården uppförde han åt sig och sin familj 1880. I en av gårdens förstugor kan man läsa, konstnärligt målat, i tre falt: "Grunden är Shipper Erik Buhres forna vret". I mittelfältet står: "Nr 74 nya första kvarteret" och i sista fältet: "Byggnaden är uppförd 1880. Tillbyggnaden 1896 Read more [...]

Joe Hillgården, Nedre Bergsgatan 28, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Den här gården på Gamla Gefle är den gård, som får ta emot de flesta internationella besöken. Det är inte därför att byggnaden är speciellt märkvärdig utan därför att Joe Hillföddes i gården. Sedan 1740-talet vet man namnen på gårdens ägare. Den förste var kronobåtsman Christian Apell. År 1880 inköptes gården av Joe Hills far, konduktören Olof Hägglund från Forsby. Inte mycket Read more [...]

Joel E Hägglund, alias JOE HILL, poet och agitator

”En sten, som ständigt rullar grå, den växer ingen mossa på…” (Källa till denna beskrivning är Erik Wickbergs "Bland kåkar och Gamla gränder på Söder", sidor 191 - 192, 201 - 203.) Den 19 november avrättades en dödsdömd man på fängelsegården i mormonstaten Utahs huvudstad Salt Lake City. Han hade anklagats för ett mord, som den 10 januari 1914 hade förövats av två okända män på en specerihandlare Morrison och dennes äldste son, och trots att den anklagade Read more [...]

Löfska gården i Glasmästargränd 4, Gamla Söder i Gävle

  Råd- och handelsmannen Petter Strömbäck (1664-1720), var en mäktig och förmögen herre, som ägde tomter och gårdar litet varstädes i staden. Till hans egendomar hörde också vid mitten av 1690-talet den nuvarande fastigheten Glasmästargränd 4, som han dock 20 mars 1696 sålde till den hillefödde borgaren i Gävle Anders Persson Säljemar (d. 1733), gift med Ingeborg Israelsdotter (d. 1733). Den låga köpeskillingen, som utgjorde endast 50 dal. Kmt, skvallrar om att försäljningsobjektet Read more [...]

Barbro Sollbe (en mycket känd och uppskattad Gävleprofil)

    Barbro Sollbe (en mycket känd och uppskattad Gävleprofil)   Klicka på respektive länk .... och på Pilen Bakåt i Explorers övre vänstra hörn om du vill återgå och klicka på nästa länk.   Övrigt   "Gävlevandringar med Folke" av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Bodo West, europén som kom till Gävle- Från 1998   Brittgården/Hemgården: Om familjen Lundebergs vardagsliv i gävlesocieteten kring sekelskiftet. Från 1980.   Drottning uppgrävd i Gävle Read more [...]

Smedjegatan 18

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Smedjegatan 18     Gården här i slutet av Glasmästargränd, Smedjegatan 18, var Anders Otto Rönnings barndomshem vid sekelskiftet 1800, fast huset var nog mindre då. Hans far hade osäkra inkomster. Han var "sjötullsbesökare" och tog upp avgifter från skepparna som inte sällan försökte gömma sitt tullpliktiga gods. (Publicerat av Ingvar Henricson i en artikel i Gefle Dagblad 2008-02-14 "Bland Read more [...]

Lottagården, Västra Islandsgatan 8

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Lottagården, Västra Islandsgatan 8   1. Lottagården, 2. Smedjegatan, 3. Joe Hillgården, 4. Buregården, 5. Betlehemskyrkan (riven), 6. Filadelfiakyrkan, 7. Navigationsskolan (riven).     Lottagården vid Västra Islandsgatan och Islandsplan, där det runda brunnskaret anas under snön, mellan trädet och den moderna lyktstolpen. I bildens bortre vänstra hörn ses Islandsskolan, Read more [...]