Staketgatan 3 Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Denna pompösa entré tillhör ett av de mera omskrivna husen efter Staketgatan. Huset, Staketgatan 3, ligger granne med den så kallade Krusenstjernska villani hörnet av Staketgatan och Engelbrektsgatan. Ägare till huset är sedan 1971 köpmannen Bertil Östblom. Tidigare ägdes huset icke mindre än 41 år av f,amiljen Josef Porrvik och hans arvingar. De bodde dock ej själva i huset.   Som Östermalm Gävleförfattarinnan Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 5

Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   DEL 5.   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson     KRONBERG – ENGELTOFTA   Bengt Kronbergs familjegraf.     Bengt Kronberg — Engeltoftas skapare På en relativt enkel och traditionell gravvård läser vi "Bengt och Augusta Kronbergs familjegrav". Om gravvården är oansenlig, så är i stället Engeltofta desto pampigare. Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 4

Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   DEL 4.   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson     Ernst Leonard Kjellerstedt — Först kremerad i Sverige Disponent Ernst Leonard Kjellerstedt kremerades 1887 på Gamla krematoriet, Stockholm Norra. Han var den som först kremerades i ett svenskt krematorium. Urnan med askan efter honom finns på Nils Jakob Kjellerstedts grav väl synlig.   Nils Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 2

Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   DEL 2.   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   CIRKUSSTADEN – GÄVLE   Gävle som cirkusstad Gävle var i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet en stor cirkusstad. Med cirkusstad menas, att det är en stad med hemvist för många cirkusar. Härifrån planeras och utrustas cirkusar för turnéer runt om i världen. En av anledningarna Read more [...]

13 I tredje världen

  HÅKAN LEIJDING - känd Gävle-profil berättar:     I TREDJE VÄRLDEN - ond tand   Att jobba och bo I tredje världen kan ha sina bekymmer men också sin charm. Mycket är primitivt och ofta blir det .."man tager vad man haver". Min Granne hade fått tandvärk en dag och ropade över till mej: "Känner du nån bra tandläkare man kan gå till?" Han hade nyligen kommit till Mexico. Jag hade bott där några år så han gissade att jag kanske visste. Jag ropade tillbaka - Read more [...]

Kunskapskällan Flitiga Lisse och Busiga Clara

      Skribent Lisse Illustratör Clara (Salander)       Vår Bibel:         Innehåll:   Döda Kackerlackor   Att fördrifva vägglöss   Andra metoder att förstöra sniglar   Vi blir allt fetare i Sverige   Råttinvasion i centrala Gävle   Kärlekens telegraf   ----------------------------------------------------------   Kärlekens telegraf   Önskemål: Speciellt sommartid spirar känslorna extra mycket för det motsatta könet.   Det Read more [...]

Borgarskolan, Valbogatan 9 – 11 Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"         Borgarskolans monumentala entré i vintersnö. Foto 1983: Lasse Johansson, Gefle Dagblad   På vårbilden t.h. syns samma port på husets långsida mot Valbogatan Mellan översta våningens fönster kan sgraffitomålningama urskiljas. Foto 1981: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad     Den här entrén med porten och det fint smidda järngallret med årtalet Read more [...]

Högskolan/Dövstumskolan, Brunnsgatan 46, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"       Konstnären Lilly Källander är (1984) verksam vid högskolan och har tecknat dels dess fasad, dels förklaringarna till arkitekturtermerna ovan.   Den här imponerande och praktfulla byggnaden, uppförd i nygotisk stil och ritad av arkitekten H T Holmgreni Stockholm, blev färdig för invigning till dövstumskola 1897. Delägare i skolan var landstingen i Gävleborgs, Kopparbergs Read more [...]

Trolldomsrannsakningarna i Gävle 1675, utdrag ur protokollen

    UR PROTOKOLLEN FRÅN TROLLDOMSRANNSAKNINGARNA I Gävle 1675 DEL I. Se även detta! 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 DEL II. Anno 1675 d. 14 April hölls vanlig Rådstugurätt, närvarande uti borgm. Välb:de Falcks frånvaro rådm. Välb:de Oluf Larsson med de flera av rådet: Hans Kruse, Erick Jonsson, Lars Korstad samt bisittarne från kämnersrätten Hans Bure, Johan Cruse. Förehades h:u Anna, Oluf Sverkelssons, och blev tillfrågad Read more [...]

06 Folkvagnsbussen

HÅKAN LEIJDING - känd Gävle-profil berättar:   FOLKVAGNSBUSSEN Spaniens solkust är full av liv och rörelse. Här finns folk från alla samhällen och kulturer. Här finns både kända och okända och här bor många "kändisar" inte minst från Sverige. Namn som Prins Carl, Hasse Ekman, Alice Babs, Bernt Egerblad, Kiki Danielsson, Kjell Roos, Anders & Lotta Engberg, Lasse Holmoch många, många fler. Tyvärr är nu flera av dessa döda. En dag ringde en av dessa Read more [...]

Strömvallen, Kungsbäcksvägen 24, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Sedan 1947 har gävleborna kunnat se konstnären Olof Ahlbergs staty "Löparen" till vilken Gunder Hägg stått modell. Den tillkom efter en namninsamling varvid 3 000 gävlebor lämnade bidrag. 1943 hade Gunder Hägg gjort en bejublad turné i USA Vid hans hemkomst ordnades ett hyllningsmottagande på Strömvallen. Vid detta tillfälle insamlades pengar, som så småningom bekostade statyn.   Foto: Read more [...]

Westergrenska stiftelsen, Gustavsgatan 16. Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Johan Westergren var född i Gävle 1859, son till en grosshandlare med samma namn. Han började arbeta i faderns företag, som främst sålde spannmål och kolonialvaror, och efter några år utomlands blev han delägare i det. Efter faderns frånfälle 1899 drev han framgångsrikt rörelsen till sin död 1917, då den såldes till AB Hakon Swenson i Västerås - det som senare blev lCA Hustrun Read more [...]

Södra koloniområdet, Södertull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Södra koloniområdet, Södertull.   "Vill du bli lycklig en timme? Ta dig ett rus? Vill du bli lycklig en månad? Gift dig! Vill du bli lycklig hela livet? Skaffa sig en trädgård!" Kinesiskt ordspråk med giltighet på Södra Koloniområdet i Gävle. Foto: Ingrid Landberg.   Söder anlades. Portalen som leder in i området har på framsidan följande text: "Gefle Koloniträdgårdar". På baksidan står: Read more [...]

Lilla Tierp, Södra villastaden, Södertull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" "Lilla Tierp", Södra villastaden, Södertull. 1. Södra Villastaden 2. Södra koloniområdet 3. Albion "Fyrkantiga torg, fyrkantiga esplanader, fyrkantiga hus, inte ett avrundat hörn. Allt avmätt, rätvinkligt Just fyrkantigt". Beskrivningen, som författarinnan Agnes von Krusenstjerna gav barndomsstaden, kan gälla en stor del av det äldre Gävle. Det fyrkantiga mönstret skissades redan på 1650-talet Read more [...]

Navigationsskolan, Åkargatan 68

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Navigationsskolan, Åkargatan 68 , Södra Kungsgatan 45 - Södra Köpmangatan..   Navigationsskolan sedd från Åkargatan- På samma tomt i kvarteret Neptunus låg en husmodersskola i den villa som syns tv. Bilden kan dateras till senast 1957 — då revs Navigationsskolan. Foto: Carl Larsson   Gävle har under de tre senaste decennierna inte endast ändrat sin stadsmiljö. Även vi som lever och Read more [...]