Ny stadsarkitekt till Gävle är på gång!

Ny stadsarkitekt till Gävle

 

Publ. i Arbetarbladet 21/5 2016

 

Grattis alla Gävlebor!

Just nu pågår en ansökansprocess vi länge väntat på; att återfå en Stadsarkitekt. Kraven på de sökandes kunnande och erfarenheter är specificerade och väl avvägda. Men beslutsfattarna bör känna till att det finns en grupp i byggbranschen som bevakar att historien inte upprepar sig. Må därför rätt person – den högst kvalificerade och mest meriterade – utses till vår nye stadsarkitekt i ledningen för hela vår kommuns gestaltning och planutveckling!

 

Vi som gratulerar är en informell grupp från den lokala byggbranshen som under det senaste decenniet velat hedra Gävles två stora stadsbyggare från 1950-talet: Stadsarkitekten Sven Henrik Wranér och hans Stadsplanearkitekt Per Olof Lefvert. Tillsammans skapade de båda parhästarna den första generalplanen för Gävle, vilken intill nyligen legat förborgad i kommunarkivet. Det var efter gruppmedlemmars besök hos den nytillträdde arkivarien Johan Silverfred som denne efter tålmodigt arbete återfann den vackert färgade generalplanen i affischformat, åtföljd av dess omfattande planbeskrivning, men undangömd på en helt oväntad plats.

 

Samtidigt återfanns ett examenarbete på KTH som en nyinflyttad teknolog utförde i Gävle och som gavs stor publicitet och spetsbetyg av stadsbyggnadsprofessorn Uno Åhrén. Dess ämnesnamn var: Bilen i innerstaden – ett dilemma i vardande eller ett nödvändigt redskap för en stads framåtskridande. Två viktiga kapitel av Gävles stadsbyggnadshistoria kan nu ges faktabaserade innehåll. Tre av oss har haft anställning hos Sven H Wranér och åtskilliga av de ursprungligen 21 i vängruppen är minnesgoda byggkonsulter med 92-årige Bertil Muller som ålderman. Vi lyckönskar och välkomnar vår nya/nye stadsarkitekt!

Wranérs och Lefverts Vänner.

 

(Efter att ha läst i många kommentarsfält från Gävleborna vet jag att många ser fram emot denne person./Lisse-Lotte)

 


Publ. 30/5 2016 av Lisse-Lotte Danielson gör Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top