Våldsbejakande islamism kan spridas

Jihadistkrigare

Publ. i GD 1/6 2016

Återvändande jihadist-krigare ökar risken för att våldsbejakande islamism sprids på svenska fängelser. Kriminalvården rustar för att möta ett växande problem.

 

Kenneth Gustafsson, an­staltschefen på Kumla, upp­ger att de ibland ser tecken på att intagna blir allt mer fundamentalistiska i sin re­ligiösa utövning.

– Det får man bli om man vill, problemet är när det övergår till en våldsbejakande extremism och jihadism och när man börjar påverka andra på ett sätt som de kanske inte vill, säger han.

Men att avgöra när religi­ösa övertygelser övergår i våldsbejakande extremism är inte helt lätt.

-Vi är uppmärksamma när någon blir väldigt myck­et mer religiös än tidigare. Det betyder inte att man blir våldsbejakande, men det gränssnittet är viktigt för oss att hålla ett öga på, säger Kenneth Gustafsson.

 

Kenneth Gustafsson

 

Kriminalvården skriver i en rapport till regeringen att risken är “fortsatt låg” för att fångar utsätts för radika­lisering som leder till vålds­bejakande extremism.

Men ökad aktivitet bland höger- och vänsterextremister, samt återvändande jihadistkrigare kan sanno­likt leda till fler fångar med kopplingar till extremistiska grupper, står det.

Kriminalvårdens säker­hetschef Per Westberg pekar på Säpos uppgifter om att runt 300 personer har läm­nat Sverige för att strida med Islamiska staten i Irak och Syrien.

– När de kommer hem och ska in i samhället igen, så tror vi att en del av dem kommer att hamna hos oss, säger han.

Westberg uppger att det i dag finns färre än tio per­soner som räknas som våldsbejakande islamister och som antingen sitter i fängelse eller är på väg in.

Han anser att kriminalvår­den i Sverige har bättre för­utsättningar än i många an­dra länder att hantera radi­kalisering. En orsak är att svenska fängelser inte är överbelagda, som i till exempel Frankrike.

Dessutom har Frankrike och till exempel Neder­länderna medvetet placerat våldsbejakande extremister på egna avdelningar. Det hindrar dem från att påver­ka andra, men det blir sam­tidigt omöjligt att få dem att byta bana själva.

I Sverige föredrar man att sprida ut riskpersoner.

 

Dessutom uppger Westberg att Kriminalvården är bra på att underrättelsemässigt ha koll på de här personerna. Det beror bland annat på att personal jobbar nära de in­tagna i Sverige. Men Krimi­nalvården planerar ändå nya åtgärder.

– Vi bedömer att vi måste bygga för framtiden för att kunna hantera fler klienter som är på det här sättet, sä­ger Westberg.

David Peterson/TT Peter Wallberg/TT


Public. av Lisse-Lotte Danielson 2016-06-01 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top