Än rullar Lilleputtåget – Ulf Ivar Nilsson.

Lilleputtåg

Publ. i Arbetarbladet 29/5 2016.

 

I mer än femtio somrar rasslade det lilla ekipaget runt bland schimpanser och elefanter, chokladhjul, karuseller och prunkande blomsterrabatter. Och för tusen och åter tusen barn var åkturen med Lilleputtåget en av höjd­punkterna vid besöken i Furuvik.

 

Men så en dag var det borta. Led­ningen för parken brukar då och då få för sig att anläggningen måste förnyas och utsättas för olika teman. Och det var kanske vid ett sådant tillfälle man bestämde sig för att göra sig av med den lilla järnvägen. Eller också berod­de det bara på att de två loken, de fem vagnarna och rälsen var så hårt slitna att de inte skulle klara att gå i daglig drift särskilt länge till.

 

Så på vintern 2009 annonserade man på nätet för att se om man kunde hitta någon intresserad köpare. Jodå, Ulf Bergqvist i den lilla byn Marbäck utan­för Halmstad hörde av sig. Han är lok­förare på riktig, kör godståg åt Green Cargo, men tyckte det skulle vara ro­ligt med en egen liten järnväg hemma vid husknuten.

 

Furuviksparken ville ha 95 000 kro­nor för den slitna minijärnvägen. Ulf var beredd att betala 50 000 kronor och trots att det var det högsta budet dröjde det mer än ett år innan affären var klar. Men på våren 2010 kunde Ulf åka till Furuvik med en lastbil och hämta loken och vagnarna, riva upp rälsen och frakta iväg alltsammans de 60 milen hem till Halland.

– Plötsligt blev det väldigt bråttom, förklarar han. Banan måste bort från parken före säsongspremiären och om jag inte köpt den hade den blivit skrot.

 

I dag kallas banan för HBJ. Halmstad-Björkets Järnväg, och har omkring 200 meter spår, växlar, två vändskivor och en järnvägsövergång. Dessutom har Ulf försett anläggningen med en mo­dern signalanordning.

 

Förutom de två maskinerna från Fu­ruviksparken – det röda originalet från 1950 och en blå ånglokskopia från mit­ten av 1990-talet – finns ytterligare ett lokomotiv som Ulf Bergqvist byggt själv. Och av de tio vagnarna har fem rullat i Furuviksparken.

 

Ulf visar upp sin järnväg för allmän­heten kanske tio gånger om året och det är inte bara skolklasser som söker sig dit. En gång klämde åtta riktiga lok­förare ner sig i de små vagnarna för att ta sig en tur på kollegans hobbypro­jekt.

 

Det var 1950 som Lilleputtåget bör­jade rulla i Furuvik. Parkens ägare, Gösta Nygren, hade bestämde sig för att göra en rejäl upprustning av an­läggningen och köpte in 107 apor, sju sebror och två elefanter. Samtidigt be­ställde han lilleputtjärnvägen från ÅHÅ-Produkter i Kumla. Företaget äg­des av Åke Hoffström som redan som tonåring byggt en liten tågbana hem­ma i familjens trädgård på Lidingö. Som färdig elektronikingenjör blev han chef för ritkontoret på Svenska Skifferoljebolaget i Kvarntorp där han konstruerade både transportband och tippvagnar på räls. 1946 startade han en egen firma som tillverkade avance­rade maskiner åt industrin, hydraulik- pressar, pumpar och borrkronor.

 

Men intresset för miniatyrjärn vägar fanns kvar och ett år senare byggde han en lilleputtjärnväg till en utställ­ning i Örebro. Spårvidden var 28,7 cen­timeter och de fyra vagnarna lagom stora för att ta 32 barn på en åktur i sakta mak bakom det batteridrivna lo­komotivet. Tåget blev väldigt uppskat­tat och snart levererade Hoffström lik­nande banor till Trollhättan, Ystad och Västerås. Lilleputtåget i Furuvik blev det femte i ordningen.

 

Huvudstationen, Knaperåsen C. låg vid friluftsmanegen och därifrån slingrades sig den 1200 meter långa rälsen ut mot Furuskär, som hade en egen anhalt. Därefter passerades sta­tionerna Trösken och Rönningen inn­an tåget vände vid Lekeberga, som låg vid Furuviksbarnens scen.

 

Åke Hoffström fortsatte bygga mini­atyrjärnvägar åt Liseberg och parker i Eskilstuna, Norrköping och Karlstad, Mora och Haparanda. Dessutom tur­nerade fem-sex av hans lilleputtåg runt på tivolin och marknader under många år. Men trots att det var stabilt byggda och blev väldigt långlivade så är det visst bara exemplaret från Fu­ruvik som fortfarande är i trafik.

Ulf Ivar Nilsson

——

Public. av Lisse-Lotte Danielson 2016-05-30 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top