Fler ensamkommande flyktingbarn till Sverige.

Fler Flyktingbarn 2015

Public. i TT och Gefle Dagblad Torsdag 16 juli 2015

 

Migrationsverket skriver upp prognoserna för ensamkommande flyktingbarn i år. Kommuner som redan tagit emot många barn måste nu ta emot ännu fler.

 

Migrationsverket (MV) har i dagarna meddelat kommunerna att man nu ska anvisa dem ensamkommande barn oavsett hur många de tagit emot tidigare i år.

 

-Detta är säkerhetsventilen i systemet, säger tf generaldirektör Mikael Ribbenvik.

 

MV har i sin senaste prognos räknat med att cirka 8 000 barn kommer till Sverige i år. En ny prognos lämnas till regeringen den 23 juli.

 

-Vi är redan uppe i över 5000, så det är klart att vi kommer att skriva upp den, säger Ribbenvik.

 

Bara i förra veckan kom 413 barn. Flera kommuner har hört av sig till MV och sagt att de inte klarar att ta emot fler.

 

Alla måste hjälpa till, det är det som är meningen med lagstiftningen, säger Ribbenvik.

 

-Migrationsverket kan ju inte be barnen vänta på Öresundsbron.

 

Förra året infördes en lag som innebar att kommuner kan tvingas ta emot ensamkommande barn. Därutöver finns en överenskommelse mellan stat och kommuner om hur barnen ska fördelas.

 

De ska i första hand placeras i kommuner där de har släktingar eller bekanta. Om sådana inte finns anvisas de till kommuner som har en överenskommelse om mottagning med MV och ledig plats. Därefter kommer kommuner som saknar överenskommelse eller som har färre överenskomna platser än det antal som de bedöms kunna ordna.

 

Eftersom de tre första stegen inte längre räcker till börjar nu MV att anvisa flyktingbarn till samtliga kommuner, oavsett om de redan har nått sitt överenskomna tak. En stor andel av barn kommer därför att resten av året placeras ut proportionerligt efter kommunernas storlek.

 

-Det här kommer att påverka alla kommuner i slutändan, säger Ribbenvik.

 

– Det är klart det är tufft för kommunerna, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

 

Hon tycker att lagstiftningen fungerar bra och bedömer att även kommunerna tycker att fördelningen fungerar väl.

 

-Det kommunerna efterfrågar är att man lagstiftningsmässigt ändrar så att det finns större flexibilitet i var ensamkommande barn kan bo. I dag är man i princip hänvisad till HVB-hem (Hem för vård eller boende), vilket är ruskigt dyrt och inte alltid det bästa, säger hon.

 

Socialdepartementet håller nu på att ta fram ett sådant lagförslag.

 

Peter Wallberg/TT

—————————

 

Public. 2015-07-16 av Lise-Lotte Danielson gör Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top