Immanuelskyrkan, Brynäsgatan 6, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Immanuelskyrkan, Brynäsgatan 6. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Immanuelskyrkans portar skulle kunna ha mycket att berätta om alla dem som passerat ut och in under de 80 år som kyrkan ägt bestånd. Genom dem har vandrat många ungdomar som sedan återfunnits i ledande positioner i vår stad, för att ej tala om de tusentals söndagsskolbarn som troget vandrat genom portarna till dess de kanske fick sin bibel. I den Read more [...]

Soldatkyrkan och Soldathemmet, Kungsbäcksvägen 41, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Regementspastor Ivar Hultin var den som tog initiativet till Soldathemmets tillkomst. Det var också han som tiggde ihop erforderliga medel; 36.941:85 kronor. Soldathemmet är den högra huslängan, sammanbyggd med kyrkan tv. Foto 1982: Kurt Elfström, Gefle Dagblad   Den här portalen med det långa svepande taket och den vackra sandstenstrappan tillhör Hälsinge regementes soldatkyrka Read more [...]

Hellbergska magasinet, Drottninggatan 56, Öster, Alderholmen

  "Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Hellbergska magasinet, Drottninggatan 56. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Det här vinklade huskomplexet skulle kunna vara ett minnesmärke över Gävles storhetstid som sjöfarts- och handelsstad. Det är fem våningar högt och dess portal är bland de vackraste i staden. De stora romanska fönstren på nedre botten är elegant utformade. Ornamenteringen i rött tegel ger fasaden liv. Trots allt detta Read more [...]

Brandstationen, Hamntorget 8, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Brandstationen, Hamntorget 8 ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Brandstationen i Gävle är en av arkitekt Ferdinand Bobergs märkligaste byggnader. Den byggdes under åren 1890—91. Stilhistoriskt är den närmast romansk. Brandstationsbygget åstadkom på sin tid mycket diskussion. Flera ritningar granskades och samråd togs med bland annat brandbefälet. Det Bobergska borgliknande förslaget segrade. En tidning som Read more [...]

Holmkanalen/Lillån, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Holmkanalen/Lillån. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Frågan om igenläggning av Lillån på Öster har varit föremål för många hetsiga debatter allt ifrån år 1869 då stadsdelen norr om ån brann ned. Under branden tjänade såväl Gavleån som Lillån på Öster som avloppsdiken. Under branden vräktes det ned i åarna en hel del bohag som man på så sätt trodde sig kunna rädda från branden. 1 den stadsplan Read more [...]

Norra Fiskargatan 18, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Norra Fiskargatan 18. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   1. Norra Fiskargatan 18 2. Holmkanalen 3. Brandstationen 4. Hellbergska magasinet   Den här fastigheten har adressen Norra Fiskargatan 18. Huset vänder framsidan mot Staketgatsleden i Gävle, och på denna sida står en skylt med adressen Staketgatan 65. Båda adresserna är riktiga. Den fina sidan med burspråket är vänd mot Staketgatan. Huset Read more [...]

Sjöbergska huset, Hantverkargatan 39, Norrtull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Sjöbergska huset, Hantverkargatan 39. NORRTULL.   Entrébilden: Fyra trappsteg leder från trottoaren upp till porten på Hantverkargatan 39. Foto 1984: Lasse Johansson.   Fastigheten Hantverkargatan 39 i Gävle ligger med ena fasaden mot Norra Rådmansgatan och den andra mot Hantverkargatan. Förr kallades huset helt enkelt för Sjöbergska huset efter skräddarenSjöberg, som lät uppföra det Read more [...]

Templet Gestrikland/Norra bönhuset, Norra Kungsgatan 29, Norrtull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Templet Gestrikland/Norra bönhuset, Norra Kungsgatan 29. NORRTULL.   Så här såg Templet 117 Gestriklands hus ut 1898. Det vildvuxna partiet framför är Esplanaden, norr om teatern. Foto: Folkrörelsearkivet i Gävleborgs län   Gävle har ibland jämförts med "Smålands Jerusalem", Jönköping, där på sin tid frikyrko- och nykterhetsrörelsen dominerande. I slutet av 1800-talet växte Read more [...]

Staketgatan 11, Norrtull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Staketgatan 11. NORRTULL   Vintrigt fasadparti av Staketgatan 11 med eleganta smidesbalkonger. Foto 1983: Lasse Johansson, Gefle Dagblad.   Den här portalen hör till ett av de mera ovanliga sekelskifteshusen efter Staketgatan. Man har inte delat på de stora paradvåningarna utan behållit den gamla rumsindelningen. De flesta sekelskifteshusen efter Staketgatan är ritade av stadsarkitekt EA Read more [...]

Staketgatan 9, Norrtull, Gävle

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Staketgatan 9. NORRTULL.   Fastigheten Staketgatan 9 i Gävle ägs nu av Riksbyggens bostadsrättsförening Gävlehus nr 24. År 1899 fastställde byggnadsnämnden stadsarkitekt E A Hedins ritningar och 1901 var huset in­flyttningsklart. Byggmästare var J A Edlund.   Redan 1905 sålde byggmästare Edlund fastigheten för 137.000 kronor till färghandlare Abraham Mattsson.Han kom att bo i fastigheten Read more [...]

Hattmakargatan, Norr om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Hattmakargatan. NORR.   Grannar och konkurrenter: Gävles två dagstidningar vid Hattmakargatan och Ruddammsgatan. Foto: Gefle Dagblad 1985.   Hattmakargatan är Gävles Fleet Street (tidningsgatan i London). I kvarteren Masten och Bordsgossen på Hattmakargatan trycktes på 1930-talet morgontidningen Gefle Dagblad, eftermiddagstidningarna Arbetarbladet och Norrlandsposten samt söndagstidningen Read more [...]

Nygatan 28, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Nygatan 28. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN Nygatan 28 - Efter stadsbranden 1869 hade Engwallska familjebolaget sina affärslokaler här under åren 1870 - 1927. 1917-1918 byggdes fastigheten om och fick en tredje våning,   Efter branden 1869 bebyggdes staden mest med tvåvånings trähus som sedermera reveterades. Efter första världskriget fick många av husen ytterligare en våning. Stor balkong Read more [...]

Gamla post- och telegrafhuset, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Gamla post- och telegrafhuset, NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Före branden 1869 låg Gävles postkontor vid Stortorget - dit det flyttade tillbaka 1986. 1872 hade ett nytt postkontor byggts vid Nygatan/Norra Kopparslagargatan. Därefter blev det post och telegraf först i Centralpalatset och 1913 innanför denna port.   Den här portalen tillhör det gamla post- och telegrafhuset pl Nygatan 30—32 Read more [...]

Nygatan 34, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Nygatan 34, NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN                             Den här portalen återfinner man i fastigheten Nygatan 34 i Gävle, där postdirektionen och Carl Larssons fotografiska ateljéhar sina lokaler. Portalen med sina doriska kapitäler harmonierar med det vackra fönstret ovanför huvudingången. Read more [...]

Westergrenska huset, Nygatan 40, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Westergrenska huset, Nygatan 40 NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Stora Esplanadgatan 9 med Westergrenska huset i bildens mitt. Det numera rivna trähuset t h rymde Lilla hotellet. Foto 1969: Åke Nylén.   Westergrenska huset ligger 1 hörnet av Stora Esplanadgatan och Nygatan, i kvarteret Armfelt. Då jag växte upp på 1920-talet, sa man ibland inte husnumret, där man bodde, utan nämnde namnet Read more [...]