Gamla post- och telegrafhuset, Norr, Öster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Gamla post- och telegrafhuset,

NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN

 

Före branden 1869 låg Gävles postkontor vid Stortorget – dit det flyttade tillbaka 1986. 1872 hade ett nytt postkontor byggts vid Nygatan/Norra Kopparslagargatan. Därefter blev det post och telegraf först i Centralpalatset och 1913 innanför denna port.

 

Den här portalen tillhör det gamla post- och telegrafhuset pl Nygatan 30—32 i Gävle. Arkitekt var V Bodin och byggnadsentreprenör firma Kreuger & Toll. Konstruktör för betongarbetena var tillförordnade professorn i betongteknik vid Tekniska högskolan i Stockholm, H Kreuger.

Byggherren, staten, tänkte då ej på att bygga handikappvänligt. Yttertrappan går rätt ut i gångbanan. Trappan med portalen samt risaliten, utbyggnaden över portalen, gör ett vackert intryck. Som extra prydnad har man satt det lilla riksvapnet, Tre kronor, i en dekorativ omfattning ovanför porten. På två andra ställen på fasaden finns även kungliga kronor. På den västra sidan av fasaden mot Nygatan finns en kartusch i form av en lagerkrans innehållande en stjärna som utstrålar “gnistor”. Över lagerkransen är en kungakrona. På den östra sidan har man även en lagerkrans runt ett posthorn. Över lagerkransen är en krona. Stjärnan med gnistorna och posthornet är de båda verkens kännetecken.

 

Vackert tegelarbete

Teglet är murat i olika mönster som ger liv åt fasaderna. Till byggnaden hör ett väggur i fint smide och ett torn.

Trots allt detta har någon sagt om det gamla post- och telegrafhuset att det är stadens största hemlighus. Det är nämligen ett av de mest välbevakade husen i vårt län. Alla in- och utpasserande genom huvudingången fotograferas med TV-kamera. Automatiska lås med knappar ser till att rätta personer kommer till rätt plats och har rätta koder för att komma in i byggnaden. I huset inryms bland annat mobilradiostationen, telefonvakter, nummerbyrå, larmcentral och all automatik till telefonnätet.

 

Nummerbyrå

På 1950-talet automatiserades vårt telefonnät. Många telefonister 1 Gävle kunde ha blivit arbetslösa. Genom beslut av telestyrelsen flyttades 1967 en del av Stockholms nummerbyrå till Gävle. På så sätt kunde man motverka en del av arbetslösheten. Numera tjänstgör här omkring 150 telefonister, varav ca 70 för Stockholms del.

Det gamla “posthuset” på Nygatan hade en besvärlig byggnadstid. Klockan halv två på natten mellan lördagen den 17 och söndagen den 18 december 1910 rasade en del av huset. De som bodde kring huset väcktes av ett väldigt dån. Då man skyndade till, kunde man i det svaga skenet från lyktorna se ett stort dammoln stiga upp från bygget. Sedan dammolnet lagt sig, upptäcktes att delar av husets västra hörn störtat in.

På lördagen hade man just avslutat murningen i fyra våningar och börjat resa takstolarna. På natten rasade betonggolvet över apparatsalen och slog igenom alla underliggande våningar.

 

Extranummer

Gefle Dagblad kom på söndagen ut med ett extranummer med anledning av olyckan. “Mot Kopparslagargatan lutade gaveln betänkligt men hölls fast av ankarjärnen”, stod det.

All spårvägstrafik upphörde på Nygatan. Mycket folk strömmade till och extra polisbevakning måste utkommenderas.

Representanten för byggnadsfirman Kreuger & Toll, Paul Toll, arkitekten för bygget, V Bodin, samt professor H Kreüger anlände till Gävle. De konstaterade att tre bärbalkar, som ej vilat på yttermuren, givit vika, med påföljd att en del av takvalvet hade störtat ända ned till källaren.

Hypoteserna om orsaken var många. En olyckshändelse trots alla försiktighetsmått, sa en del. Dålig gjutning, sa andra. Raset polisanmäldes och poliskommissarie C C Jernbergtog hand om utredningen. Entreprenören lovade emellertid betala kostnaderna och fullfölja bygget — så skedde även.

 

 

Postlådan på Drottninggatan

Det nuvarande posthuset eller telehuset, som man nu säger, i samma kvarter fastän med ingång från Drottninggatan, är både handikappvänligt och funktionsdugligt. Men ibland undrar jag, då folk säger, att de ska gå till “postlådan”, om de då menar posthuset på Drottninggatan. Huset är slätputsat, rektangulärt och fönstren nästan fyrkantiga.

Någon utsmyckning kostade man inte på det nyare huvudpostkontoret i staden.

 

Telefonstationen i översta våningen i gamla posten på Nygatan. Mannen i mitten är telegrafkommissarie Axel Flink. Vaktföreståndaren (vars skrivbord ses närmast kameran) höll ett öga på alla telefonisterna.

Privat foto från 1933-34. Reprofoto: Atelje J-berg.

 

Posthuset som rasade

Gefle Dagblad 19 maj 1984

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Janne Englund
Reply

Har kommit över filmen “Gävle Påringt – En film från automatiseringen av Gävle Telefonstation 1950”. på VHS.
Finns inte den digitaliserad?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website