Sjöbergska huset, Hantverkargatan 39, Norrtull

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Sjöbergska huset, Hantverkargatan 39.

NORRTULL.

 

Entrébilden: Fyra trappsteg leder från trottoaren upp till porten på Hantverkargatan 39.

Foto 1984: Lasse Johansson.

 

Fastigheten Hantverkargatan 39 i Gävle ligger med ena fasaden mot Norra Rådmansgatan och den andra mot Hantverkargatan. Förr kallades huset helt enkelt för Sjöbergska huset efter skräddarenSjöberg, som lät uppföra det 1897.

Arkitekt var gävlebon Nils Nordén. Han hade vanan inne att rita byggnader i sekelskiftesstil med tinnar, torn och takryttare. Så ritade han Dalapalatset och Nygatan 3 och 40. Nordén bodde själv en tid i huset och hade arkitektkontor i sin bostad.

 

Trio tog över

Byggherren, skräddarmästaren Sjöberg, testamenterade vid sin död huset till S:t Matteus metodistförsamlingpå Öster, som i sin tur sålde det till ett fastighetsbolag, AB Trion. Ägarna var tre personer: Lars O Walldie, Josef Johansson och Robert Aldén (som successivt ersattes av Ale Höjer, Ernst Eklöf och pastor Brattström) — därav namnet Trion. Huset vårdades väl under dessa ägare, men underhållet blev eftersatt av senare innehavare av fastigheten.

År 1977 påbörjades en varsam restaurering. Huset pryder sin plats. Huset har fått en “skådefasad”. Så sa man på gamla Söder, då gårdarna var vackert målade mot gatan och sämre målade på gårdssidan.

Kostnaderna för upprustningen av huset uppgick till 6 miljoner kronor. Då avstod man från att bygga in en hiss. Det är högt i tak i våningarna. Hade man haft normal våningshöjd, hade huset kunnat inrymma sju våningar i stället för fyra.

 

Med sambon på vinden

I vindsvåningen fyra trappor upp blommade på 1910-talet kärleken. På vinden fanns inga paradlägenheter utan lägenheter på ett rum och kök med ett gemensamt wc för alla. I en av dessa vindskupor bodde den till staden då nyinflyttade redaktören Fabian Månsson med sin sambo. Han presenterade henne som “min fru, fröken Maja Kvist”. De gifte sig så småningom och Fabians gode vän, ärkebiskop Söderblom, välsignade äktenskapet.

Närmaste granne till Fabian på vinden var tapetseraren Erik Eklöf med hustru Ingegerd, född Höjer.

Ömhet och kärlek fanns det på vinden. Då tapetserare Eklöf syntes på Norra Rådmansgatan på hemväg, gick hans fru ned fyra trappor för att göra honom sällskap i trapporna upp till det egna hemmet. Då Fabian reste bort, lånade han generöst ut sitt rum till grannarna. Fabian hade många vänner och hans goda hjärta var ofta omvittnat.

En del tog emellertid avstånd från hans “grovkornighet”, som man sa. Den 20 juni 1905 kunde man under “Fria ord” läsa i Gefle Dagblad:

“På förekommen anledning ber jag härmed att mitt namn ej må förväxlas med hr Fabian Månssons. Nils Månsson, dykare för Gefle stad.”

 

Tidnings- och riksdagsman

Fabian kallade sig första tiden då han bodde i Gävle för tidningsman för att senare titulera sig redaktör och riksdagsman. Sin tidningsbana fullgjorde han på Arbetarbladeti Gävle. Gävleborgs län representerade han i riksdagen från 1912 till 1938. Han har gått till historien inte endast som politisk agitator utan även som skönlitterär författare. År 1916 skrev han romanen “Rättfärdiggörelsen genom tron”, från den frikyrkliga rörelsens genombrott i Sverige. Efter den debuten skrev han ett flertal historiska romaner. År 1932 promoverades Fabian Månsson till filosofie hedersdoktor.

Fabian Månsson med sin fru och tapetseraren Erik Eklöf flyttade efter några år från det Sjöbergska huset för att få större lägenheter. Fabian flyttade till Hagaström och Eklöf till Norra Kopparslagargatan.

De som hade stora våningar, som grosshandlarna Th Krokström, Carl Amnell samt Lars O Walldie, bodde kvar länge.

 

Vilbänk

Den fina trappan upp till vindsvåningen har jag prövat. Inte sprang man uppför den. En vilbänk fanns i varje trappavsats. De fina gjutjärnssofforna har försvunnit liksom den gamla armaturen. I dag är det förbjudet att bygga trevåningshus utan hiss.

I Rådhusesplanaden står i dag bysterna av den många gånger respektlöse Fabian och den puritanska Karolina Själander. Båda var samhällsbyggare, var och en på sitt sätt.

 

Entrébilden t te Fyra trappsteg leder från trottoaren upp till porten på Hantverkargatan 39-

Foto 1984: Lasse Johansson.

 

Sjöbergska huset i aprilljus. Ut mot Esplanaden och Norra Rådmansgatan vette, före husets ombyggnad 1978, de stora paradvåningarnas salonger, förmak och herrum. Kök, barnkammare och jungfrukammare låg mot gården. Störst och finast var hörnlägenheten i bottenvåningen Den hade sex rum och kök samt ett herrum med separat ingång.

Under 1930-talet delades ett par av de stora lägenheterna upp i mindre. Vattenklosetter installe-rades, centralvärme drogs in och de flesta kakelugnarna togs bort.

Foto 1986: Leif Jäderberg.

 

Detta foto är taget på Hantverkargatan. Ingången till nr 39 ligger t h under en balkong i järnsmide. I bildens mitt ses Esplanaden med snö på träden, och t v i Esplanaden ligger Folkteatern med lågt snedtak över entrén.

Foto 1985: Kurt Elfström, Gefle Dagblad.

 

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

 Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top