Norra Fiskargatan 18, Öster, Alderholmen

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Norra Fiskargatan 18.

ÖSTER – ALDERHOLMEN.

 

1. Norra Fiskargatan 18

2. Holmkanalen

3. Brandstationen

4. Hellbergska magasinet

 

Den här fastigheten har adressen Norra Fiskargatan 18. Huset vänder framsidan mot Staketgatsleden i Gävle, och på denna sida står en skylt med adressen Staketgatan 65. Båda adresserna är riktiga. Den fina sidan med burspråket är vänd mot Staketgatan.

Huset är det enda kvarvarande på Norra Fiskargatan som undgått den så kallade stadsdelsförnyelsen. Huset byggdes 1870 som envåningshus. Det ritades av J O Klingstedt. År 1913 byggdes huset på med ytterligare en våning. Arkitekt var Carl Ericsson. Enligt min mening vann huset med sitt nya burspråk genom påbyggnaden. Ägare till huset i dag (1985) är före detta förste reparatören vid SJ, Sigvard Brodén. Enligt gällande stadsplan ska marken, där huset nu står, ingå i ett industriområde som icke ska bebyggas. Självfallet är ägaren upprörd över den tjugo år gamla stadsplanen och oroar sig för framtiden.

— Det här huset sades vara det första i staden som fick dubbelkopplade fönster. De reste ända från Sandviken för att se på den moderniteten. Det skedde 1918, berättar han.

I trädgården har Sigvard Brodén kvar den gamla vattenkastaren som kom till användning för att släcka törsten på åkarnas hästar då de hade körslor till gården. 1 trädgården har han två vackra tre meter höga gjutjärnspelare tillverkade hos Skoglund & Olson. Mellan pelarna fanns förr en stationsskylt på vilken det stod Knaperåsen. Det var den lilla anhalten vid vilken tågen ibland stannade på vägen mellan Gävle och Furuvik. Blommor och frukt finns det gott om i trädgården. Det hela är en idyll.

— Till ett höghus kan jag inte tänka mig att flytta, säger Sigvard Brodén.

 

Tre hus kvar

Endast tre hus från gamla stadsdelen Öster finns nu kvar. Det är det hus som ägdes av målaren Hjalmar WestlingHantverkargatan 59 och lotsen Nils Dahles hus på Hantverkargatan 61. Dessa båda hus, som ligger i kvarteret Dundret inom industriområdet, ska nu bli kontor.

 

Kvarteret Aurora på ett foto från Gävle kommuns centralarkiv: Norra Fiskargatan – Staketgatan mot nord­ost; nära Gävle norra station. Längs Norra Fiskargatan (där bilen står) syns fr v mästerlotsen Alms låga hus, fröken Zällströms tvåvåningshus och de två byggnaderna på Sigvard Brödens fastighet. Båda uppfördes 1874 men hörnhuset (närmast kameran) byggdes om och till 1913 av fabrikör Albin Sjöström.

Reprofoto: Ingrid Landberg Gefle Dagblad 17 augusti 1985

 

Gamla Öster är stadsdelen som försvann. Idag frågar man sig hur detta kunde ske. På Norra Fiskargatan bodde förr lotsarna Uno Nordin och Carl Fredrik Alm samt hantverkare som smeden Arvid Portström med flera. En lots bor kvar på Norra Fiskargatan, Fredrik Sundman. Hans gamla hus på Fiskargatan revs och han fick flytta in i ett av niovåningshusen som är byggda av Stiftelsen Hyresbostäder på gatans västra sida.

Några småhus mellan Lillån och Staketgatan finns inte längre. De som bott på gamla Öster kommer ihåg gemenskapen med sina grannar, trädgårdstäpporna på gårdarna och uthusen.

Allt var kanske inte i bästa skick. Ett av staden utfärdat byggnadsförbud gjorde att underhållet av gårdarna blev eftersatt. Området skulle bli säte för “småindustri”. Dessa planer förverkligades som tur var inte. Visst såg det förskräckligt ut då rivningarna började.

För att lätta upp det hela har man nu gjort grönområden mellan hyreshusen och planterat träd. Sedan träden vuxit upp och servicelokaler i mindre skala kompletterat stadsdelen, accepterar man bättre bebyggelsen.

 

1957 köpte Sigvard Brodén denna fastighet av fabrikör Sjöström, som flyttade till Stockholm. Husets kakelugnar var fortfarande i bruk i andra hälften av 1980-talet.

I bakgrunden den nya stadsdelen Öster: Foto 1986: Lasse Halvarsson, Gefle Dagblad.

 

Pensionär utan vedbod

Vanans makt är ibland stor. Jag kommer ihåg då jag fick vara med om invigningen av det första pensionärshemmet i Strömsbropå 1950-talet. Jag tyckte det var så fint med samlingssal och moderna bekvämligheter. Huset som fortfarande finns kvar var ett envåningshus. Alla hade egen ingång från gården till sin bostad. På frågan om det överhuvud taget var något som saknades, sa en gammal pensionär:

— Jag saknar vedboden.

Det var för honom en viktig och betydelsefull del. Där hade han fritidssysselsättning och där kunde han motionera och koppla av. Men allt kan inte förbli vid det gamla. Man ska inte gråta över spilld mjölk.

 

Ny syn

Vad säger man på stadsarkitektkontoret i dag? Jag frågade stadsplanearkitekt Gunnar  Lidfeldt och han sa:

—Ja, i dag hade man behandlat Öster på ett annat sätt. Man hade säkert sparat en mindre del av stadsplanen och låtit rusta husen samt haft kvar de små fina trädgårdarna.

Öster – den förlorade stadsdelen

 

Gefle Dagblad 17 augusti 1985

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

3 thoughts on “Norra Fiskargatan 18, Öster, Alderholmen”

  1. Margaretha Levinson

    Hej ! Min mormor bodde på Norra Hospitalsgatan 11 på Öster fram till i slutet på 60-talet och min mamma växte upp och bodde där fram tills hon gifte sig 1950. Jag har sett det finns inget kvar av den forna stadsdelen Öster förutom några få byggnader vid den nordligaste delen nära järnvägen . Jag kom ihåg dessa byggnader från min barndom på femtio och sextio talet, då jag sprang runt och lekte där när vi hälsade på hos mormor. Nu undrar jag om det togs några fotografier av gatorna och kvarteren på Öster innan allt revs ? Om det vore fallet var skulle jag då kunna se dessa ?

    Tacksam för svar,

    Margaretha Levinson Pittsburgh USA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top