Nygatan 28, Norr, Öster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Nygatan 28.

NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN

Nygatan 28 – Efter stadsbranden 1869 hade Engwallska familjebolaget sina affärslokaler här under åren 1870 – 1927.

1917-1918 byggdes fastigheten om och fick en tredje våning,

 

Efter branden 1869 bebyggdes staden mest med tvåvånings trähus som sedermera reveterades. Efter första världskriget fick många av husen ytterligare en våning.

Stor balkong och två flaggstänger mot gatan har det Engwallska huset Två medaljonger med årtalen 1870 och 1918 anger byggnadsåret för tvåvåningshuset resp tillbyggnadsåret för den tredje våningen

Byggfirman Kreuger & Toll i Stockholm gjorde tillbyggnaden Det var en pionjär for armerad betong ett material som även användes för grundförstärkningar i huset,

Foto 1982: Lasse Halvarsson, Gefle Dagblad

I Gävle kunde man förr — som i Hamburg, Lübeck och London — tala om handelshus. Det var större företag som hade affärsförbindelser med flera länder. Handelshusen kunde ofta räkna sina anor långt tillbaka och ägdes i generationer av samma släkt. Man köpte och sålde varor i parti. Affärshusen gjorde inte bara import- och exportaffärer utan kombinerade ibland sina företag med egna varv och fraktade sina varor med egna båtar.

Det fanns flera sådana företag i Gävle. Handelshusens kontor låg centralt i staden. Så var det, då handelshuset Vict Th Engwall & Co hade sitt kontor och huvuddelägaren sin bostad i samma fastighet. Nygatan 28.

Fastigheten Nygatan 28 byggdes 1870 — nästan direkt efter stadsbranden 1869. Arkitekt var AM Svensson. Huset byggdes enbart för grosshandlaren Victor Theodor Engwall och hans familj samt för hans kontor. Kontoret låg på nedre botten. En trappa upp hade han sin bostad. Huset kom att påbyggas med en tredje våning 1918. Med sin balkong med de smidda järnräckena samt de två flaggstängerna och de båda medaljongerna på var sida om balkongen är huset en raritet på Nygatan. Byggnadens huvudentré ligger på gården, med ingång från Norra Kopparslagargatan. Om man går in genom de smidda järnportarna, upptäcker man i ekdörrarnas fönster två spegelvända bokstäver “E” —Ernst Engwalls initialer. Husets baksida upptages även av ett vackert burspråk med fina järnsmiden.

 

Engwalls hus år 2011.

Victor Th Engwallbörjade sin parti- och minuthandel år 1853. Det blev grunden till det Engwallska handelshuset. Victor Th Engwall kunde överlämna rörelsen till sin son och så gick det vidare från far till son i fyra generationer. Efter Victor Th Engwall kom Ernst, Sven och Jacob Engwall som ledare av företaget. Grundaren drev sin rörelse med framgång och kom att åtnjuta stort förtroende i staden och var kyrkvärd I många år. Han brukade avsluta sina bokslut med en psalmvers eller något bibelcitat. År 1856 skrev han på balansräkningen, innan han satte sin namnteckning under den: “Lov, pris och tack ske dig, o Fader käre!”. Rörelsen hade tydligen gått bra det året.

Under sonen Ernst Engwalls tid som företagets chef skedde en kraftig expansion. Firman ryckte upp sig i främsta ledet bland landets importaffärer inom kolonialvaru- och livsmedelsbranschen.

“Arbetet var”, heter det i en historik, “för Ernst Engwall ledstjärnan, så som han fäst den i blickpunkten i de deviser, vilka han låt anbringa under taklister i stora kontorsrummet, som utgjorde entré och väntplats för besökande.” Deviserna var följande:

“Uppskjut ej till morgondagen!”

“Vill du naturens väg till verklig sällhet veta, se här dess första bud — arbeta.”

“Din stjärna vare självförtroende och ansvarskänsla.”

“Envar är sin egen lyckas smed.”

Tilläggas bör att Ernst Engwalls farfar var smed.

 

Portalen på gården till fastigheten Nygatan 28, med järnsmidesdekor på fönstren. De två trappstegen är av gävlesandsten.

 

År 1913 anskaffade företaget den första egna kafferosterimaskinen. I samband därmed lanserades varumärket Gevalia, som är det latiniserade namnet av Gävle. 1927 flyttades firmans kontor till Norra Skeppsbron 7. I betydligt över hundra år skulle handelshuset Victor Th Engwall & Co leva vidare, till dess att General Foodsköpte det.

Huset bar, efter en senare ombyggnad, även ett burspråk på gårdssidan.

Foto 1964: Lasse Johansson, Gefle Dagblad

Kaffestaden Gävle hävdar sig även nu väl I konkurrensen, och Gevaliakaffr kan man köpa I flera delar av världen.

 

En vindsbrand har föranlett korgmakare J B Romeis att hiva ut lagret av korgmöbler, flätade barnvagnar o.d. på gatan. Branden år släckt och trästegarna står kvar mot Nygatans tvåvåningshus. Korgmakaren själv står bakom barnen — det är han vars hatt ses i jämnhöjd med ett fönsters övre kant.

Grannskapet på Nygatan, nr 22, kallad Claris gård, på ett foto ur centralarkivets samlingar. Eldsvådan inträffade den 1 september 1886. Fotografen är okänd Reprodata Ingrid Landberg

Hushörnet th markerar korsningen med Norra Rådmansgatan (Esplanaden). Här låg, då fotot togs, C R Forsbergs rak- och frisersalong med adress Norra Rådmansgatan 10. Texten “Fotografisk atelier” på fasaden avser fotografen KA Sjöbergs verksamhet. I det vänstra huset låg Nya stadsbudskontoret vars skylt syns th om den vänstra stegen.

Grosshandlarens hus

 

Gefle Dagblad 9 juni 1984

(Även:) Det var en pamp som byggde Nygatan 28

Gefle Dagblad 10 mars 1982

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top