Hellbergska magasinet, Drottninggatan 56, Öster, Alderholmen

 

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Hellbergska magasinet, Drottninggatan 56.

ÖSTER – ALDERHOLMEN.

 

Det här vinklade huskomplexet skulle kunna vara ett minnesmärke över Gävles storhetstid som sjöfarts- och handelsstad.

Det är fem våningar högt och dess portal är bland de vackraste i staden. De stora romanska fönstren på nedre botten är elegant utformade. Ornamenteringen i rött tegel ger fasaden liv. Trots allt detta kallar man huset, som har adress Drottninggatan 56, “det Hellbergska magasinet”. Huset ligger på Stora Holmen (Alderholmen). Det ritades av stadsarkitekt E A Hedin 1893- Byggherre var grosshandlaren L Gust Hellberg.

Från början hade huset fyra våningar. Det var försett med brant sluttande tak, takryttare, vindskupor och fyra mindre tornspiror, en i varje hörn. Efter en brand ombyggdes huset och fick sitt nuvarande utseende.

Den femte våningen kom till 1930. Den hade ritats av stadsarkitekt Gunnar Wetterling.

Grosshandlare Hellberg hade kontor och magasin i huset. År 1909 sammanslogs grosshandlare Hellbergs rörelse med Carl Fredrik Engwalls grossiströrelse. Firmanamnet ändrades då till Importaktiebolaget Engwall, Hellberg & Co. Under många år drev detta företag en hård konkurrens med Vict Th Engwall & Co. År 1938 inköpte Vict Th Engwall & Co företaget inklusive fastigheten och konkurrensen mellan företagen kunde upphöra.

Carl Fredrik Engwall, som en tid var verkställande direktör i Engwall, Hellberg & Co, var bror med Ernst Engwall, som då var huvudman i Vict Th Engwall & Co.

Engwall, Hellberg & Co leddes de senare åren av direktören E L Schüllerqvist. Han efterträddes av sin son Nils G Schüllerqvist. Företaget är numera avvecklat. Vict Th Engwall & Co lever emellertid vidare i General Foods.

 

Åkersons flotta

Det Hellbergska magasinet hade på sin tid många hyresgäster, av vilka kan nämnas AB Åkerson & Co, som drev kol- och kokshandel samt rederi. Bönabåtarna, som trafikerade Norrlandet, tillhörde den Åkersonska flottan. Även AB J Em Delin drev handel med kol och koks i huset men sålde även gödningsämnen och byggnadsmaterial. AB P J Haegerstrand & Co, stadens äldsta skeppsmäklarfirma, höll till i fastigheten samt Stuveribolaget och stadens sjömansförmedling.

 

 

Vändplats för spårvagnen

Till det Hellbergska magasinet kunde man åka spårvagn. Slutpunkten för spårvägen var en liten grönyta vid sidan om magasinet. Där fanns även ett vackert litet “hemlighus”. Detta har, för sin skönhets skull, flyttats till Boulognerskogen, där det tjänstgör som klädloge för gästande artister.

 

Före 1977

 

Fr.o.m. 1977

 

Under kriget kunde det gå rätt livligt till i fastigheten. Sjömännen måste vänta på sin törn (= tur), som det hette, innan de kunde mönstra ut till sjöss. En del av de arbetslösa sjömännen hade tjänat pengar, då hyran på grund av krigsrisken var fördubblad, när man seglade utanför spärren. De brukade fördriva tiden och väntan på ölkaféet Holmia i Hellbergska magasinet.Holmia är det latiniserade namnet av holme.

Kaféet sköttes väl men det hände ibland att någon tog en pilsner för mycket. Då blev det stimmigt både på kaféet och i sjömansförmedlingen.

Till sjömansförmedlingens väntrum kom en dag en något beskänkt sjöman som ansåg att han skulle ha förtur, vilket inte bifölls av förmedlaren, som i kamratkretsen alltid kallades Leo. Sjömannen som ansåg sig kränkt sa till arbetsförmedlaren: — Kom ut, så ska vi göra upp!

Den hygglige Leo, som satt bakom ett amerikanskt skrivbord med jalusi log lite och sa:

— Gärna det.

Varpå han reste sig från skrivbordet och gick fram mot mannen, som förskräckt utropade

— Oj, inte visste jag att du var så stor!

Varefter han fort sprang ut genom dörren. Leo, arbetsförmedlaren, var nära två meter lång och kraftigt byggd, det ingav respekt. Då han satt vid sitt skrivbord såg man endast den övre halvan av kroppen.

Från en storvulen tid

Gefle Dagblad 25 maj 1985

 

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

 Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top