BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del II-Hotell- rest.-1940

 

 

 

Utvalda stycken – del II år 1940.

 

Källor:

 

GEFLE

Hotell och restauranger.

 

Gefle har under senare år blivit en alltmera betydande turistort och detta gör att staden förmår hålla ett betydande antal förstklassiga näringsställen. Såväl beträffande hotell- som restaurangförhållanden kan Gefle uppfylla de mest högställda fordringar.

 

Tillgången på resanderum är ganska stor, men under sommartid, då resandeströmmen är som störst gör man förståndigast i att på förhand tillförsäkra sig om rum. De ledande hotell- och restaurangföretagen är beskrivna här nedan:

 

GRAND HOTELL Gamla Grand

 

Exteriör av Grand Hotel.

 

Grand hotell i Gefle torde utan tvekan kunna betraktas som ett av den svenska landsortens elegantaste hotelletablissement. Det ståtliga hotellpalatset har ett mycket frappant läge längs Gavleån, vid vilken öppnar sig många sevärda perspektiv. Trots att numera en hel del storslagna byggnadsverk som Landsstatshuset, Rettigska museet etc. uppförts vid ån ha dessa icke kunnat fråntaga hotellet dess dominerande verkan i stadsbilden. Det kontinentala intryck, som hotellets yttre ingiver, förbleknar icke heller, då man träder inom dess dörrar. Här möter man en hel del av världstadens elegans och belevenhet. Matsalar, caféer, festsalar, alla, bära de en synnerligen soignerad prägel. De upptaga så gott som hela första våningen i det väldiga byggnadskomplexet.

 

En trappa upp befinner sig sällskapsvåningen med spel- och biljardrum, även denna avsedd för sammanträden och fester. I de olika lokalerna kunna samtidigt ett halvt tusental personer serveras. En attraktion är den originellt inredda källarlokalen Gyllene Skeppet .

 

 

Restaurangens kök kan tillfredsställa de högst ställda kulinariska anspråk. Hotellet förfogar över ett 70-tal resanderum, samtliga försedda med allt, som tillhör modern hotellkultur. Till en del av rummen finnes salong och privata bad. För affärsresande finnas utmärkta uppackningsrum.

Läs om Gamla Grands spännande fortsättning.

——————————————————

CENTRALHOTELLET

 

 

Exteriör av Centralhotellet.

 

Detta hotell är beläget i stadens centrum vid Nygatan, några minuters väg från centralstation.

I nedre botten ligger restaurangen, modernt inredd med sober och smakfull elegans. Den är till stor del byggd som en pergola, vilken samlar sig omkring den med skifferplattor belagda trädgården i vars mitt springbrunnar plaskar.

 

 

Efter mörkrets inbrott belyses vattnet underifrån och de mångfärgade färgade vattenstrålarna stiga mot trädens lövvalv. På kvällarna trådes dansen i den med vackra ljuseffekter bestrålade stora matsalen, som ligger innanför pergolan. Det originellt inredda barcaféet Bodegan bör man inte försumma att besöka.

 

Till hotellet hör ett 6o-tal modernt inredda gästrum, samtliga försedda i radio och en del med privata badrum.

 

Läs det sorgliga SLUTET – Den stora hotellbranden i Gävle 17 maj 2005.

 

——————————————————

GRAND RESTAURANG ENGELTOFTA

 

 

Exteriör av Grand Restaurang Engeltofta.

 

beläget vid havet, ca 7 km norr om staden. Restaurangen, som har fullständig servering och både svenskt och franskt kök, innehåller en i allra högsta grad tilltalande matsalsterrass, vettande mot sjön. Dessutom finns andra charmanta matsalar, till vilka sluta sig praktfulla salonger, intima klubbrum och cafélokaler samt en elegant danssalong. Restaurangen har ett tjugutal gästrum, de flesta med egna balkonger utåt den blånande fjärden. En vidsträckt park omsluter den i slottsstil uppförda byggnaden. Tennisbana och miniatyrgolfbana finns. Kallbadhus och ett modernt strandbad med trevliga avklädningshytter stå till förfogande för restaurangens gäster.

Storslagna planer för Engeltofta. (14/9 2011).

 

——————————————————

HOTEL BALTIC .

 

Exteriör av Hotell Baltic.

 

Interiör från Hotell Baltics matsal.

 

Hotell Baltic ligger ungefär 150 meter från centralstationen. Om man från Centralplan går Esplanadgatan åt norr och sedan vid Nygatan viker åt öster över järnvägen, så varseblir man strax det ståtliga hotellpalatset omgivet av höga träd. Det är utan tvekan en av stadens vackraste byggnader (arkitekt: Gunnar Westerling 1927). Den är uppförd i modern byggnadsstil med enkla, förnäma linjer.

Även det inre är präglat av sober elegans med komfort utan lyx. Det till ett 40-tal uppgående resanderummen är modernt och rationellt inredda. Telefon, rinnande varmt och kallt vatten finns naturligtvis på alla rummen. Den intima matsalen är hållen i diskreta färger och det är väl sörjt för att gästerna skall ha det bekvämt och trivas. Till förströelse finns musik varje afton samt dans en kväll i veckan.

Hotellet står under Stockholmsdistriktets Allmänna Restaurang AB:s regim och här hålls liksom vid övriga SARA-restauranger moderata priser.

——————————————————

RESTAURANG STANDARD .

Restaurang Standard är belägen i södra stadsdelen i närheten av Gavleån vid S. Fiskaregatan. Det är en folkrestaurang och står även under SARAS regim. Den är enkelt, men trevligt och propert inredd.

 

——————————————————

JÄRNVÄGSHOTELLET

Exteriör av Järnvägshotellet.

 

 

Interiör från Järnvägshotellets matsal.

Den resande, som med järnväg anländer till Gefle, blir omedelbart han träder utanför Centralstationen på höger hand varse det ståtliga Järnvägshotellet. År 1939 blev hela etablissemanget föremål för en omfattande modernisering och ombyggnad och här finnes nu allt, som tillhör en modern hotellkultur. Hotellet innehåller 35 resanderum försedda med rinnande kallt och varmt vatten. Vidare finns här sällskapsrum. Till hotellet hör en första klass matsal med vin- och ölrättigheter. Restaurang Olympia , ett mycket välkänt näringsställe beläget vid Nygatan 24, står under samma regim som Järnvägshotellet.

 

——————————————————

HOTELL RITZ.

 

Iteriör från ett av Hotell Ritz´resanderum.

 

För att komma till Hotell Ritz, som är ett av stadens modernaste hotell behöver man endast från centralstationen fortsätta Drottninggatan framåt till Rådhustorget, en promenad som tar högst 4 minuter i anspråk. Hotellet är här beläget vid Kungsgatan 3 och förfogar över ett 30-tal trevliga resanderum försedda med tidsenlig komfort; rinnande kallt och varmt vatten samt telefon finns i rummen. Ett antal av rummen är även försedda med egna badrum. Parkeringsplats finnes på gården och garage i närheten.

——————————————————

 

LÖWGRENS PENSIONAT.

 

Interior från Löwgrens Pensionat.

 

I stadens centrum, i det moderna Konsumhuset vid N. Kungsgatan 7 a ligger ovanstående första klass hotellpension. Rörelsen bedrivs i två större våningar av vilka den ena innehåller ett 10-tal modernt och bekvämt inredda resanderum försedda med varmt och kallt rinnande vatten etc. och den andra trevligt inredda matsalar och sällskapsrum. I matsalarna serveras lunch, middag och supé till humana priser och uthyrs även till fester och sammankomster.

 

——————————————————

RESTAURANT STRÖMDALEN. – Värdshus

 

Exteriör från Restaurant Strömdalen.

 

Restaurant Strömdalen har ett synnerligen vackert läge invid den natursköna Gavleån, när den flyter genom Stadsträdgården. Det är ett synnerligen populärt utvärdshus och hålls öppet under sommarmånaderna. Under vintersäsongen är restauranten mycket anlitad för alla slags beställningar, varjämte de populära dansaftnarna alltid är välbesökta. Under sommartid är det täta besök av turister som kommer ut för att se Gefles vackra parkanläggningar. Till Strömdalen hör en mycket idyllisk trädgårdsservering, som är livligt frekventerad under vackra sommardagar.

 

Restauranten har fullständig matservering med såväl öl- som vinrättigheter.

 

Sedan 1938 drivs restauranten av källarmästare Evald Lundström.

 

——————————————————

RESTAURANG SAVOY .

 

Savoys skylt till Höger

 

Restaurang Savoy, centralt beläget vid Drottninggatan 29 är ett gammalt välkänt namn i Gefle och ett uppskattat näringsställe med servering av lunch, middag och supé till såväl abonnenter som tillfälliga gäster. Den vackert inredda matsalen uthyrs till festmåltider o. dyl. Intill matsalen finns trevligt inredda cafélokaler med konditoriservering.

Mer info om Savoy.

 

Interiör från Restaurang Savoys matsalar.

 

 

——————————————————

PENSIONAT STRANDGÅRDEN .

 

 

Pensionat Strandgården är beläget i samhället Bönan, ungefär 20 minuters bussresa från Gefle. Det har ett utomordentligt läge invid havet med en härlig utsikt över skärgården och i dess omgivningar finnas vackra promenadvägar. Pensionatet förfogar över ett 10-tal vackra och hemtrevliga gästrum samt en stor och trivsam matsal. I den omgivande parken samt på pensionatets verandor bedrivs under sommaren en mycket livligt uppskattad parkservering.

 

Pensionatet ägs av Signe Johansson, som dessutom driver restaurant Godthem belägen vid N. Köpmangatan 15 i Gefle och där såväl abonnentgäster som övriga gäster serveras utmärkta måltider.

 

Vad hände sedan med Strandgården?

——————————————————

GEFLE KAFÉBOLAG – GEFLE

 

Gefle Kafé AB, Kafélokal 3:an vid S. Skeppsbron

 

Gefle Kafé AB, Kafélokal 2:an vid N. Kansligatan

 

För att åstadkomma ordnade förhållanden på ölkaféerna i Gefle beslöt stadsfullmäktige den 13 aug. år 1928 att införa ett s. k. “Gefle-system”. I stället för de förutvarande privata ölstugorna, sex till antalet, skulle efter den 1 okt. samma år endast fyra kommunala ölstugor få finnas i staden. Några fria rättigheter utöver bolagets skulle alltså för framtiden inte beviljas.

 

Styrelsen består av tre ledamöter jämte tre suppleanter för dem, av vilka stadsfullmäktige utse två av ledamöterna och två av suppleanterna. Av de två revisorerna med suppleanter utse stadsfullmäktige en revisor och en suppleant. Fullmäktige kontrollera sålunda helt bolagets verksamhet. Vinsten skall, sedan vederbörliga avsättningar och avskrivningar skett, och sedan aktieägarna erhållit en utdelning, som inte får överstiga sex procent på aktiekapitalet, ställas till stadsfullmäktiges i Gefle förfogande att användas till sådant välgörande eller allmännyttigt företag vartill stadens skattskyldiga inte enligt lag är skyldiga att bidraga.

 

Kafébolaget startade och bedriver alltjämt sin verksamhet i följande fyra lokaler: Ettan “, N. Slottsgatan 7, Tvåan “, N. Kansligatan 7, Trean “, S. Skeppsbron 4, Fyran “, S. Kungsgatan 24. I samtliga lokaler utbyttes inventarier och servisuppsättning fullständigt och i övrigt har lokalerna grundligt restaurerats och moderniserats.

 

De lokala förhållandena i Gefle har inte varit sådana, att bolaget sett sig föranlåtet att anordna matservering på kaféerna, dock serveras smörgåsar o. dyl. Så långt möjligt söker bolaget sovra kunderna för att bli av med icke önskvärda element. Bettleri i olika former tillåts inte inom lokalerna. Högst två tredjedels liter pilsnerdricka få serveras till samma person vid samma besök, och minst två timmar måste förflyta innan gäst, som besökt viss lokal, på nytt kan få servering där.

 

Då vinstmedel första gången, eller år 1929, ställdes till fullmäktiges förfogande, beslöt dessa, att medlen tills vidare skulle fonderas. Så skedde också under alla följande år fram till 1934, då man beslöt, att pengarna skulle i den utsträckning de redan fanns tillgängliga och även för de närmaste åren framåt användas till utvidgning och modernisering av stadens tuberkulossjukhus, Selggrens sanatorium . Härtill kommer att bolaget har erlagt mycket betydande skattebelopp till staden.

 

Fördelarna med det enskilda vinstintressets avkopplande från pilsnerhanteringen har i Gefle främst tagit sig uttryck i en sträng tillämpning av gällande bestämmelser, varigenom god ordning kunnat upprätthållas på kaféerna. Vidare måste de betydande förbättringar, som vidtagits på lokaliteterna betraktas som en stor fördel för såväl kundkretsen som det allmänna.

 

Läs om Bolaget som fick ölgubbarna att motionera!

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————————————————————————————————————–

till Startsida

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be              

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website