BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IV-Arkitekter-1940

 

html-test-1   Kommunala Mellanskolan i Hofors. Ritningarna utförda av stadsarkitekt Sten Dalen.

 

ARKITEKTER.

STADSARKITEKT STEN DALÉN, S. A. R.

GEFLE

Stadsarkitekt Sten Dalén är född i Östersund år 1905. Efter avslutade studier vid Kungl. Tekniska Högskolan år 1928 samt vid Konstakademin år 1932 praktiserade han hos professor Ivar Tengbom åren 1929—30 och hos arkitekt Karl-Otto Hallström åren 1930—35. Dalén flyttade till Gefle år 1936 och hade då anställning som assistent åt länsarkitekten. Redan år 1937 etablerade emellertid Dalén egen självständig verksamhet och han utnämndes samma år till stadsarkitekt i Sandviken, Hofors och Storvik. Senare tillkom dessutom Ockelbo och Valbo.

 

Dalén har under sin verksamhetstid hunnit utföra ett flertal ritningar bl. a. till många bostadshus. Märkas bör: Blomsterfondens byggnad vid Vallbacksgatan, bostadshus vid S. Skeppargatan (kvarteret Stensalen nr 7), villabyggnad för rådman Engquists räkning vid V. Ringvägen, Hotell Centrum, Furuvik, bostadshus vid Ö. Villagatan 69, Sandviken, affärshus, fabriker, villor, kommunala byggnader etc. såväl i Sandviken som Hofors och Storvik, t. ex. AB Perforerad Plåts fabrik i Storvik, prästgård och gravkapell på Väddö, kommunalt bostadshus i Hofors, Hofors Kommunala Mellanskola m. fl.

 

 

html-test-2

 

Bostadshus vid S. Skeppargatan 2, G efle (intill slottet). Ritningarna utförda av stadsarkitekt Sten Dalén .

 

html-test-3

 

Interiör från restaurang Gyllene Skeppet. Inredningsritningarna utförda av Arkitekt- & Ingenjörsfirman Grundell & Sjöman.

 

 

ARKITEKT- & INGENJÖRSFIRMAN GRUNDELL & SJÖMAN

GEFLE.

 

Arkitekt Olof Grundell är född år 1909 i Gefle. Efter studier vid Kungliga Tekniska Högskolan samt utlandsstudier praktiserade han bl. a. hos stadsarkitekten Arre Essén. År 1935 öppnade Grundell egen verksamhet och år 1936 ingick han kompanjonskap med ingenjör Åke Sjöman. Sjöman är född år 1905 i Kopparberg och han avlade år 1929 byggnadsingenjörsexamen vid Borås Tekniska Gymnasium. Efter examen och studieresor utomlands praktiserade han hos arkitekterna John Åkerlund, S. H. Wranér och Sven Häggbom m. fl.

 

 

html-test-4

 

Interiör från Restaurang Bodegan.

 

html-test-5

Ritningar till Medborgarhus i Ockelbo utförda av Arkitekt-& Ingenjörsfirman Grundell & Sjöman.

 

 

Firman har under sin verksamhetstid utfört såväl ritningar som konstruktioner till ett flertal bostadsbyggen, kommunala och industriella byggnader, restauranter etc. Bland utförda arbeten kunna nämnas: Restaurering av Bälinge kyrka, Upland, inredningsritningar till Centralhotellets restaurant Bodegan samt Grand Hotells källarrestaurant Gyllene Skeppet . Vidare märkas ritningar till Folkets Hus i Skutskä r, Storvik och Järbo, kommunalhus i Mora, Järbo och Skog samt skolhus i Mora, Sollerön, Älvdalen, Svärdsjö och Skog, barnbördshus i Hudiksvall, folkparkanläggning i Mora samt bostadshus, affärshus och villabyggnader i Gefle, Sandviken, Falun, Ockelbo m. fl. platser.

 

html-test-7   Odd-Fellow-huset, uppfört efter ingenjör Ivar Lundbergs ritningar.

 

 

 

IVAR LUNDBERG, Konsulterande Byggnadsingenjör

GEFLE

 

Ingenjör Ivar Gottfrid Lundberg är född år 1884 i Alingsås och avlade efter slutade studier år 1909 byggnadsingenjörsexamen vid Byggnadsyrkesskolan i Stockholm. Därefter var ingenjör Lundberg verksam vid ett flertal större byggnadsarbeten bl. a. som arbetschef vid uppförandet av Södermanlands Regementes Kasernetablissement i Strängnäs åren 1916—1921. Sedan år 1925 har ingenjör Lundberg haft sin verksamhet förlagd till Gefle där hans tjänster såsom konsulterande ingenjör och kontrollant inom byggnadsbranschen i betydande omfattning tagits i anspråk av såväl statliga, kommunala som enskilda företag. Ingenjör Lundberg driver även arkitektverksamhet och bland de förnämliga byggnader, som uppförts efter ingenjör Lundbergs ritningar må nämnas, Odd Fellows fastighet vid N. Kopparslagaregatan 14 samt A.-B. Motortjänst i Gefle, Utställnings- och verkstadskomplex vid S. Skeppsbron.

 

html-test-8

 

Valbo kommunalhus, uppfört efter ingenjör Ivar Lundbergs ritningar.

 

 

html-test-9

 

Bostadsfastighet i hörnet av Valbo- & Kungs gatorna, uppförd efter arkitekt Hans Skoglunds ritningar.

 

 

 

ARKITEKT HANS SKOGLUND, S. A. R.

GEFLE.

 

Arkitekt Hans Skoglund är född i Vansbro år 1907. Han avlade år 1933 arkitektexamen vid Kungl. Tekniska Högskolan och företog därefter studieresor till Tyskland, Schweiz och Italien. Vid återkomsten praktiserade han till år 1938 vid stadsarkitektkontoret i Gefle och började redan vid sin befattning här utöva självständig verksamhet. År 1938 öppnade Skoglund eget arkitektkontor.

 

Skoglund har utfört en hel del ritningar, speciellt till bostadshus, av vilka kunna nämnas; bostadsföreningshus i kvarteret Tranan vid hörnet av Kungs- och Valbogatorna, bostadsföreningshus i kvarteret Libau vid hörnet av Sörby- och Esplanadgatorna, hyreshus vid Kaserngatan 58, 5 större villabyggnader vid Bergsgatan i kvarteret Domherren samt en mångfald andra bostads- och villabyggnader. År 1939 blev Skoglund ledare för en byggndaskurs i Storvik anordnad av Samfundet för Hembygdsvård samt Gefleborgs läns Hushållningssällskap och år 1940 ledde han en liknande kurs i Bollnäs. Skoglund har dessutom vid olika tillfällen varit tillförordnad stadsarkitekt i Gefle.

 

 

html-test-10

 

5 st. villabyggnader i kv. Domherren vid Bergsgatan, uppförda efter arkitekt Hans Skoglunds ritningar.

 

 

html-test-11

 

Interiör från Heliga Trefaldighetskyrkan, som restaurerats efter stadsarkitekt Sven H. Wranérs ritningar.

 

 

 

STADSARKITEKT SVEN H. WRANÉR, S. A. R.

GEFLE.

Stadsarkitekt Sven Henrik Wranér är född i Stockholm år 1894. Efter avlagd studentexamen bedrev han studier vid Kungl. Tekniska Högskolan åren 1912—16 samt vid Konsthögskolan åren 1918—20. Därvid hade han anställning vid I. Tengboms arkitektkontor i Stockholm under åren 1917— 20. Studieresor till Tyskland och Österrike och sedan till Frankrike, där han åren 1922—24 praktiserade i Paris. Arbetsledare och kontrollant för svenska byggnaderna vid utställningen i Paris år 1925. Samma år företog han studieresor till Italien. År 1932 erhöll Wranér Rothsteinska stipendiet från Byggnadsstyrelsen och företog i anledning härav stadsplanestudieresor till England, Holland och Tyskland. 1927 antagen till tjänstgörande arkitekt utom stat i Kungl. Byggnadsstyrelsen. 1929—32 biträdande arkitekt på Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå.

Wranér utnämndes 1933 till stadsarkitekt i Gefle. Sedan 1936 sekreterare i Föreningen Sveriges Stadsarkitekter och sedan 1937 suppleant i Svenska arkitekters riksförbunds styrelse. Bland de arbeten som han under årens lopp utfört, kunna t. ex. nämnas: Rettigska Museet, Gefle Elektricitetsverk , nya direktörsbostaden vid Korsnäsverken, Centralhotellets sommarservering i Gefle, Gefle Travsällskaps Restaurangbyggnad, Elektriska Kompaniets nybyggnad, biografen Röda Kvarn , restaureringen av heliga Trefaldighetskyrkan samt dessutom ritningar till en hel del bostads- och hyreshus samt stadsplaner.

 

 

html-test-12

 

Gefle Travsällskaps Restaurangbyggnad uppförd efter stadsarkitekt Sven H. Wranérs ritningar.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————————————————

  Gå till Startsidan!       fotograf_Lisse-Lotte    Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson –  lisse-lotte@danielson.be

 

 

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IV-Arkitekter-1940”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top