Smedjegatan, Strömbäcks trädgård blev gårdstomter-Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        Hur Strömbäcks trädgård blev gårdstomter.         Ehuru omslutande endast trenne tomter hör kvarteret Spinnaren ingalunda till Gamla Söders minsta. I gamla tider var det dock ännu större till ytvidden, men Västra Islandsgatans rätning i början av 1790-talet gick ut Read more [...]

Gustav IIIs liv var i fara i samband med riksdagen i Gävle 1792, Anton F Garberg var skrämd.

    SLÄKTEN GARBERG tillhörde Gefles viktigaste släkter PÅ 1700-talet.     Anton Fredrik Garberg(1783-1836) var med om någonting mycket spännande under riksdagen 1792 i Gävle – hans livs första stora äventyr. Hans äldre farbror Jan Garberg (1748-1803), som var kramhandlare och bodde vid Drottninggatan, hade vid riksdagen den tvivelaktiga äran att ha den gamle räksmidaren general Pechlin inkvarterad hos sig. En dag kom den nioårige Anton Fredrik och Read more [...]

Hur såg Gävle ut under stormaktstiden – Utdrag ur Jan Sterners kapitel

Källa Från Gästrikland 1989-1990 .   Utdrag ur Från Gästrikland 1989-1990, kapitel Hur såg Gävle ut under stormaktstiden? Av Jan Sterner    (från sidan 115)  En karta från slutet av stormaktstiden   Christoffer Stenklyft upprättade 1706 en karta över Gävle, som jag (Jans Sterner) har försett med några förklaringar och markeringar av några nytillskott i stadsbilden från stormaktstidens slut.   Sifferförklaringar till kartan s. 116:   1. Read more [...]

Tobaksmonopolet byggde rejält… av Ulf Kriström

Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 25 juli 2008 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   FÖRR:   FOTO FRÅN CARL LARSSON/UR LÄNSMUSEETS SAMLINGAR   Det är mycket i Gävles historia som har med tobak att göra. Redan 1726 byggde Jacob Hagtorn en fabrik som fick namnet Morianen efter kvarteret där den låg vid nuvarande Ica Söder, och två år senare startade Sam­uel Tottie en fabrik som fick namnet Gestrike Vapnet.   Senare kom familjen Rettig och startade Read more [...]

Erik Wickberg – V Islandsgatan 11 på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Islandskällans andra garvargård       Ehuru belägen i en stadsdel, som huvudsakligen beboddes av sjöfolk och andra till sjöfarten, rederinä­ringen och skeppsbyggeriet nära anslutna yrkesmän, synes "Ruddammstomten” alldeles speciellt ha lockat Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 6 på Söder i Gamla Gefle

  En fläkt från "Solkonungens" dagar   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Huruvida hustru Sophia Andersdotter Kiällberg i början av 1700-talet kom i besitt­ning av fastigheten Lilla Brunnsgatan 6 genom köp, arv eller på annat sätt är ickc bekant, och lika ovisst är det, om det vid tidpunkt Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 7 på Söder i Gamla Gefle

    En sjökaptensgård vid Smedjegatan   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Av de nuvarande åtta fastig­heterna i kvarteret Färgaren är Smedjegatan 7 den som erbjuder det magraste historiska stoffet i stadens tomtböcker. Dess historia kan med andra ord icke med säkerhet följas Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 4 på Söder i Gamla Gefle

    Där skepparen på ”S:te Petter" bodde   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Det finns tecken som tyder på att Smedjegatan n:ris 9 och 11 en gång sträckt sig rakt igenom kvarteret och följaktligen omslutit även den gård, som numera bär numret Lilla Brunnsgatan Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första hälft tillhandlade sig av Abraham Kiäll »halva delen i en källare bredvid Biörkmans Read more [...]

Erik Wickberg – Borgaren Starcks gård “ovanför källan” Smedjegatan 9

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                När stadens äldsta bevarade tomt­bok uppgjordes 1758, antecknades för nuvarande fastigheterna Smed­jegatan 9—11, att man där visat fram ett fastebrev av 10/3 1733. I fas­tighetsbrevet förmäldes, att borga­ren Erich Jonsson Starck sålt sin Read more [...]

Erik Wickberg – Om karska lotsar och skeppare på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Någon organisation motsvarande våra dagars lotsverk fanns inte under medeltiden; då kunde lotsyrket utövas av vem som helst mot ersättning enligt överenskommelse. Ifråga om örlogsfartygens lotsning ålade Gustav Wasa allmogen i vissa kusttrakter att Read more [...]

Erik Wickberg – V. Islandsgatan 10 på Söder i Gävle

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          Där en av stadens fem lotsar bodde     Den förste i stadens tomtböcker angivne ägaren till fastigheten Västra Islandsgatan 10, var skep­paren Johan Dehn (även Dähn), som innehade gården då det första tomtregistret upprättades 1758  Några marginalanteckningar om Read more [...]

Erik Wickberg – Om Laxens stölder och Lundmans frieri

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          1 början av 1720-talet kom i Gävle en stöldaffär i dagen, som så småningom visade sig ha för­greningar även långt utanför stadens gränser och om att sätta spår i rättsprotokollen flera år framåt.   Det började så smått med att handelsmännen Johan Kiällström Read more [...]

Bränneriet gav Gävle välstånd – Ulf Kriström

  Publicerat i Gefle Dagblad SÖNDAG 7 september 2008 Från Åke Nyléns tidningsurklipp      Kronobränneriet i Strömsbro byggdes 1776 och står kvar än i dag.   Det har mer än 230 år på nacken, det vackra vita stenhuset strax intill Testeboån mitt i Strömsbro. Kronobränneriet kallas det och kronobränneri var det i 73 år innan samhällsutvecklingen förstörde lönsamheten och destillationsutrustningen skrotades.   Huset har Read more [...]

Släkten Nobel och Gävle – av Väinö Helgesson

  Vad gäller släkten Nobels gävleanknytning finns en hel del skrivet av skiftande kvalitet. En del uppgifter är motstridande och det är svårt att alltid få en klar bild av händelser och släktskap. Här presenteras en kort sammanfattning av tidigare forskning.   Se även Immanuel Nobel - Lasarettskirurg     Immanuel Nobel   År 1800 flyttade Immanuel Nobel (den äldre) född i Uppsala 1757 till Gävle. Han fick tjänst som vice provinsialläkare och flyttade Read more [...]