Löfska gården i Glasmästargränd 4, Gamla Söder i Gävle

  Råd- och handelsmannen Petter Strömbäck (1664-1720), var en mäktig och förmögen herre, som ägde tomter och gårdar litet varstädes i staden. Till hans egendomar hörde också vid mitten av 1690-talet den nuvarande fastigheten Glasmästargränd 4, som han dock 20 mars 1696 sålde till den hillefödde borgaren i Gävle Anders Persson Säljemar (d. 1733), gift med Ingeborg Israelsdotter (d. 1733). Den låga köpeskillingen, som utgjorde endast 50 dal. Kmt, skvallrar om att försäljningsobjektet Read more [...]

Gävle under 1600-talet, STORMAKTSTIDEN

  Denna klickbara länk vänder sig enbart till ungdomar! Källor: Jan Sterners bok "Tvåtusen år i Gävlebygden". En oerhört intressant bok - Köp den!   "Gefle och dess slägter" samt "Ur Gävle stads historia" från 1946.     "Tokrektorn" av Alf Uddholm.          Gävle stadsbild av Ture Karlström.     Innehåll:   Vägar och postgång Gävle blir residensstad Framgången bryts med handelsrestriktioner Industri Handelstvånget upphör Tullen Stadsbilden Verksamheten Read more [...]

KYRKA OCH KYRKFOLK I GAMLA GÄVLE på 1600 och 1700-talet

  Källor: samt Gefle och dess slägter. (klickbar bild)     Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI ----------------------------- Se även FÖRTRETLIGHETER Ur Gefle stads kyrkorådsprotokoll 1682-1757 Kyrktornet Kyrkogatan på 1600-talet Storkyrkan, kyrkogårdar - mm Gösta Carlestams pdf-skrivelse om Heliga Trefaldighetskyrkan Gamla gravstenar i Stora kyrkan   ------------------------------------ Länkat och sammanställt Read more [...]

FÖRTRETLIGHETER, Ur Gefle stads kyrkorådsprotokoll 1682-1757

FÖRTRETLIGHETER Ur Gefle stads kyrkorådsprotokoll 1682-1757     Av Esther Jakobson         Med full rätt kan man kalla den tid, då en envåldshärskare styrde stormakten Sverige, en storhetstid även för vår svenska kyrka. Det var ju den tid, då kyrkolagen, en reviderad upplaga av handboken, Svebilii katekes och Carl XII:s bibel blev till. Det var den tid, då Hakvin Spegel, Jesper Svedberg, Jakob Arrhenius och Gustaf Ollon sjöng sig in i folkets hjärtan med psalmer, av Read more [...]

Honnon Hindrich, bråkmakare

    Gefle på 1600-talet (Märta Lindeberg)(sid 112 – 117) Utgiven 1934.     Bråkmakare HONNON Bland det brokiga vimmel av olika nationaliteter – tyskar, holländare, ryssar, fransmän och i synnerhet valloner – som under den senare hälften av 1600-talet utgjorde Gefle stads borgerskap, fanns även ett skotskt inslag. Släkterna Mackeij, Elis och Honnon har alla sitt ursprung från Skottland och blev redan i andra led mer eller mindre framstående. Så har t.ex. släkten Read more [...]

Släkten Unonii/Unonius, urhem vid Södra Kungsgatan

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: SLÄKTEN UNONII/UNONIUS URHEM VID SÖDRA KUNGSGATAN   Här finns utdrag från Sehlbergs bok om släkten Unonius. Boken är nu sliten så för att skona den i framtiden har jag fotat denna sida. Varning för att filen är stor - detta för att ni lättare skall se vad som står. Ni får bläddra mellan pilarna till höger och nedtill när ni har klickat på bilden..       Det är så lätt att läsa fel så för att inte vilseleda er föreslår jag att Read more [...]

Vågmästaren Peder Hörn i Gävle

Jag hittade denna text av en slump på nätet. Tyvärr framgår inte författarens namn. Eftersom jag dock känner till en del av innehållet från Sehlbergs handlingar bestämde jag mig för att lägga ut det med kompletterande länkar/ Lisse-Lotte Danielson)   Länken till den hittade texten:   Gefle och dess slägter.   Vågmästaren Peder Hörn i Gävle Per Hörners far var vägaren, senare vågmästaren i Gävle Peder Nilsson Hörn. Han var eventuellt gift Read more [...]

Spinnhuset i Gävle på 1600-talet

  Nedanstående filer från Sehlbergs anteckningar har medvetet valts i mycket stort format för att underlätta läsbarheten. Vandra runt med webbläsarens hissar.     Kvarteret Södra varvets fastigheter och deras ägare.   Berättat av Märta Lindeberg - 1934.       Då den gamla bebyggelsen omkring det Rettigska museet snart skall skatta åt förgängelsen – en del har redan rivits – kanske det kan vara på sin plats att bevara åt eftervärlden något litet om dess Read more [...]

Strömbäck, Bland kåkar och gränder på gamla Söder

  ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Anbytarforum   Kompletterande material till släkten Strömbäck ur "Bland kåkar och Gränder på Gamla Söder" av Erik Wickberg.   Löfska gården i Glasmästargränd 4.   Råd- och handelsmannen Petter Strömbäck (1664-1720), var en mäktig och förmögen herre, som ägde tomter och gårdar litet varstädes i staden. Till hans egendomar hörde också vid mitten av 1690-talet den nuvarande fastigheten Glasmästargränd 4, som han dock 20 mars Read more [...]

Peter I Strömbäck f 1664

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu åter översänt ett digert material med tillstånd till publicering på Internet. Read more [...]

Gefle Schola år 1647

    Av Alf Uddholm  Gevalieses - Alumni            Vasaskolans historia     Opuscula Gymnasii Gevaliensis   Trivialskolans 1:e rektor Laurentius Olai Gestricius tjänstgjorde 1550-1562. I förläningsbrev till Gävle skola har Olais namn påträffats. Skolan existerade 1540 och var 1550 mönsterskola i Nordlanden. (Källa till denna anteckning : Ur Gävle stads historia) Skolan sägs tidigare ha legat där Gamla Grand och Frimurarhuset är nu, men ingen vet säkert. Den brann Read more [...]

Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor men blev åtalad

  Handelsman Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor   De ideliga klagomålen över krigsfångarnas bevakning här i Gävle föranledde borgmästaren att i februari 1708 föreslå borgerskapet att skiftesvis bestrida vakten mot betalning "och ingalunda för sig skicka pojkar och annat odugligt folk", men förslaget vann av allt att döma inget gehör. Som en illustration av förhållandena kom i stället ett par dagar senare ett nytt bevakningsintermezzo inför rådhusrätten. Krigsfången Read more [...]

Nils Andersson och Margareta Larsdotter

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu åter översänt ett material med tillstånd till publicering på Internet. Read more [...]

Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:   Anbytarforum   Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON (tillhörande släkten BURE)   I boken ” Bidrag till Gefle Stads Historia och Beskrifning” av Oskar Fyhrvall från 1901 finns en   Förteckning över borgmästare i Gefle. (i den står följande som kan kopplas till Bertil Larsson).   -6. Bertil Larsson, borgmästare och de flesta åren 1573-97 (sid 163)   -12. Wellam Markusson , borgmästare jämte sin svåger Bertil Read more [...]

Olof Unionus född 1602

    Släktforskaren John Winblad nedan är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure och John har under under många år forskat om sin släkt och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu även översänt denna information till mig.   Se bilden som innehåller nedanstående utskrivna text.   Utdrag från Uppsala ärkestifts herdaminne Read more [...]