Olof Unionus född 1602

 

 

Släktforskaren John Winblad nedan är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure och John har under under många år forskat om sin släkt och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu även översänt denna information till mig.

 

Se bilden som innehåller nedanstående utskrivna text.

 

Utdrag från Uppsala ärkestifts herdaminne (1842-1845), Vol II, ”Hagby och Ramsta”, av J.E. Fant och Th. Låsbom.

 

 

John Winblad von Walter

201 Fourth Street East

Carver, Minnesota 55315

United States of America

 

 

 

Svenskarnas emigration till Amerika.

 

—————————————

 

 

Nedanstående handlar om Olof Unonius,

 

(son till Une Olfsson, död efter 1635, skräddare i Gävle).

Olof Unonius var efterträdare (som präst i Hagby och Ramsta socknar i Uppland) till en av Johns förfäder, Jonas Vernicius, vars son Gabriel Phragmenius, gifte sig med anklagade häxan Catharina Rolandsdotter Bures dotter, Catharina Fontelia.

 

Senare som änka gifte Catharina Fontelia om sig med Olaus Petri Noraeus, kyrkoherde i Nora socken som i sin tur först hade varit gift med Christina Unonia, dottern till Olof Unonius och Catharina Larsdotter Gammal.

 

Johan Hernodius var född 1685 i Tillinge,C, och dog 1738 i Giresta,C. Han gifte sig med Elisabet Noraea 3 SEP 1713 i Nora,U, dotter till Olaus Petri Noraes och Kristina Unonia, född 1685 och död 1763 ovan.(denna rad är min egen komplettering:/Lisse-Lotte Danielson.)

 

————————————–

Sid 12. Kapitel 13.

 

 

Mag. OLOF UNONIUS. Gestr. Född 29 Juli 1602. Son af Rådmannen i Gefle Uno Olofsson och Cath. Johansdotter. Stud. 1620.

 

(Ang Uno Olofssons rötter hänvisar jag till Ingemar Dahréns inlägg längst ned som jag finner mycket trovärdigt med sin hänvisning till de kända böckerna “Gefle och dess slägter)/Lisse-Lotte Danielson.).

 

 

Magister Primus 1629. Philos. Adjunct 163 … Logices et Metaphysices Profesor 11 Dec. 1648. Praeses vid prestmötet 1649. Kyrkoherde. Här jemte sin Profession 1652. CaontractsProst 1654. Prot. 1663: ”Tillsade Ä.Biskopen Mag. O. Unonius allvarligen, att han ingalunda mer brukar den Smolando han hafver i Hagby, utan tager en annan av detta stiftet.”

 

Rectpr ;agmofocis j. 1647, v. 1655 och h.1660. Fullmägtig vid provincialmötet i Sthm 1657. Riksdagsman1664. Promotor vid M agisterpromotionen 1665. Sjuknade i Cons. D. 14 och dog 23 Nov. 1606. Doct. Brunnerus i sitt Programma funebro öfver honom säger: ”Facilis et perspicna docendi ratio, diu multumque eum commedavit, et haud scio, an in Cathedram Philosophicam ad disputandum quisquuam promtus saepiusque ascenderit.” – ”Hade goda informationsgåfvor, talte ofta och väl latin. En lång Gubbe, grått skägg, eget hår.” (Collect. Rob) Hade vid riksdagen1664 jemte Mag. Theslef presterskapets vota till Wiborgs Biskopsstol, men ”ursägtade sig för sin ålder och tunghets skull”. Vid samma riksdag begärte han attest: ”att han icke klagat hafver på Professores Upsalienses för philosophia Cartesiana, ” hvarföre han af ståndet ”persuaderas att tala med D:r Emporagrio, hvilken sade sig vilja bevisa, att philos. Cartesiana af somlogom i Upsala proponerad och drifven är, så kan han hos honom finna ett godt råd och vittnesbörd, om honom något tillmäles.”

 

Gift 1 med Catharina Larsdotter Gammal.; 2 med Ingrid Jacobsdotter, Barn: Olof, död ung; Lars, Acad. Fogde; Margaretha, g m Rector Scholae i Gefle, Mag. Aurelius; Christina, g. 1 m en köpman I Ups. Isaac Månsson; 2 m kyrkoh. I Nora O. Noraeus.

 

 

Skrifter: Diss. Synod. De Coena Domini. Ups. 1649 – Likpred öfver Gustaf Silverstjerna. Stockh. 1651 – Praesiderade för 131

 

Disputationer..

 

Unonius nämns också i kapitel 14.

 

Informationen ovan kommer från John ovan men länkarna ansvarar jag själv för.

 

———————————–

Sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top