January 2012

Program

PUG:s program VT 2012 i Gävle

  Ordförande: Göran Severin , 026-187158, Vice ordf.: Elisabet Gagge, 026-106111   Sekreterare: Monika Berg 026-187007, Kassör: Else-Britt Talts 026-623970     FÖRELÄSNINGAR VT – 2012   Tid: Torsdagar kl 13.30 – 14.30, där ej annat anges. Plats: Länsmuseet, Per Eriksson-salen, S. Strandg. 20   ——————————- 19 jan Landhöjningen – en kombination av naturvetenskap och […]

Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XII-Grafisk Industri-1940.

  Källor:               Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.     PAPPERSFÖRÄDLING & GRAFISK INDUSTRI HANDELSTRYCKERIET CARL G. GUSTAFSON GEFLE.   Detta tryckeri grundades år 1918 av boktryckare Carl G. Gustafson . Firman var först belägen vid Hattmakaregatan 19 , där den drevs till år 1922 då egen fastighet inköptes vid N. Fältskärsgatan

Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XI-Industri och Hantverk-1940.

  DIVERSE INDUSTRI & HANTVERK.   AFFÄRSREKLAM GEFLE   År 1935 grundade fabrikör G. Ahlqvist ovanstående skyltfabrik . Den är belägen i ändamålsenliga, ljusa och trivsamma lokaler vid Nygatan 26 och här utföras alla slag av skyltar, såsom ljus- och etsade skyltar, fasadreklam o. dyl. Firman har upptagit en ny slags ljusskylttillverkning, nämligen roterande ljusglober

1800-talet, 1900-talet

50 år, minnesmärke efter Gefle brand 1869. Del 3

Forts från Ur det gångna Gefles historia. Några bilder och anteckningar.     Det s.k. Spektakelhuset.   Den 14 1839 mars invigdes den nya teatern av det Torsslowska sällskapet med pjäsen “Arthur” eller “Sexton år efteråt”. Som efterpjäs gavs “De förtrogne”.   Det nya teaterhuset rymde 600 åskådare och ansågs mycket modernt byggt, med breda

1900-talet, Väinö Helgesson

BERGGRENSKA GÅRDEN Gävle 1986 – av Väinö Helgesson

Författare: Väinö Helgesson.   Omslagsbilden, Foto: Gävle Kommuns centralarkiv. / Gävle 1789-1850. Grosshandlarnas och redarnas gyllene epok. Epoken från 1780-talets början till industrialismens genombrott vid 1800-talets mitt kan betecknas som grosshandlarnas och redarnas stora glansperiod i stadens historia. Frånsett Rettigs tobaksfabrik, grundades praktiskt taget inga industrier under perioden och bland tidigare etablerade anläggningar hade enbart

Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del X-Bilfirmor mm-1940.

Bilfirmor – Träförädlings- & Möbelindustri – Byggnadsmaterial.   Exteriör av Gefle Bilförsäljnings A.-B. vid S. Trädgårdsgatan 3.   . BILFIRMOR.   GEFLE BILFÖR SÄLJNINGS A.-B. GEFLE   Detta bolag, i dagligt tal kallat ” Bilbolaget “, bildades år 1931 och utgör en fortsättning på ett tidigare bildat bolag, som bedrev bilförsäljning och reparationsverkstad. Aktiemajoriteten i

Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IXb Mekanisk och Metallindustri 1940.

forts. Del IX-b. Mekanisk & Metallindustri. Exteriör av C. G. Petterssons Vagn-& Redskapsfabrik.     C. G. PETTERSSONS VAGN- & REDSKAPSFABRIK TIERP.   År 1889 etablerade fabrikör C. G. Pettersson en liten reparationsverkstad i Tierp för utförande av olika reparationer och smidesarbeten. Fyra år senare upptogs tillverkning av vagnar, såväl finare s. k. fjädervagnar som

Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del III-Hamnen och sjöfarten-1940

          Källor:                      Man kan utan tvekan påstå att Gefle goda hamnmöjligheter varit grundvalen till stadens tillblivelse och att dess väsentliga utveckling stått i starkt sammanhang med hamnen och sjöfarten. En oinskränkt och ostörd sjöfart har sålunda alltid varit stadens livsvillkor och dess historia handlar till stor del

Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VIII-Livsmedelsindustri och Bryggerier-1940

  Exteriör av Brödfabriken Disa.     LIVSMEDELSI NDUSTRI.     BRÖDFABRIKEN DISA, C. W. Lundhammar & Co   TIERP.   Detta företag etablerades år 1926 under namnet Brödfabriks A.-B . Mattea och verksamheten inrymdes i en nyuppförd fabriksfastighet av tidsenligaste slag försedd med modern maskinell utrustning. Bl. a. installerades en elektrisk ugn av senaste

Folke Löfgren, Rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 med Folke Löfgren och Stig Henricson

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 1

Där minnena talar – En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   Folke Löfgrens familjegrav. (1910-1996)   DEL 1.     Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   Under sommaren har kyrkogårdsnämnden i Gävle ordnat tre kyrkogårdsvandringar på Gamla kyrkogården, en plats som speglar Gävles historia i snart

Kultur

År 2010, 2011. Vad publicerades då på denna webb som kuriosa?

  —————————————————————————————————– Jag hade turen att bli lycklig ägare av en ny bok:  Från Gästrikland 2010, Manne Östlund, konstnär och hembygdsvårdare skriven av Lars-Erik Wretblad.   I ärlighetens namn vet jag oerhört litet om konst även om jag blir mer och mer nyfiken. Nog hade jag litet diffust hört namnet Manne Östlund men kunde definitivt

Kultur

Vi väntar på vintern

OCH SNART KOMMER VINTERN…! Related posts: År 2010, 2011. Vad publicerades då på denna webb som kuriosa? Gävle vid 550-årsjubileet 1996 DIREKTLÄNKAR till kända Gävlebor Mårtsbo-Slim, tack och adjö! – av Björn Widegren

Scroll to Top