Sätt Skutskär på kartan med vår Luciakrona!

 

 

Sätta Skutskär på kartan? Läste nyss om att världens största luciakrona ej får stå i centrum utan på undantaget vid järnvägen, där endast förbipasserande får en glimt av den.

 

Varför inte sätta Skutskär på kartan som något annat än en håla med en stinkande fabrik?

 

För ett antal år fanns möjligheten till att få ett badhus med hjälp av eldsjälar och uppvärmning från fabriken.

 

Då valde kommunen att säga nej!

Det blev en bowlinghall i stället.

 

Hur det gick med den vet alla i Skutskär …

 

Snälla kommunstyrande, gör något gott i stället och uppmuntra till samarbete.

 

Tänd ett ljus och låt det brinna…!

 

Farmor 2

——

  • SVAR DIREKT

Älvkarleby kommun svarar om luciakronan i Skutskär:

 

Hej Farmor! Världens största luciakrona har fått mycket uppmärksamhet i press och sociala medier. Åsikterna är många om var den skulle synas bäst och hur kommunen borde ha agerat.

 

Därför vill vi gärna berätta vad vi har gjort, och varför. Hoppas du vill läsa!

 

 

I november 2015 lämnade två privatpersoner ett medborgarförslag om att rusta upp och återinviga luciakronan.

 

För att kunna göra det ville de att kommunen skulle upplåta en plats där kronan skulle stå, och att kommunen skulle stå för elförbrukningen.

 

Tre veckor senare presenterade tekniska avdelningen ett förslag där kommunen åtog sig att:

 

  • Skänka luciakronan till den blivande föreningen,

 

  • Utan kostnad upplåta mark för kronans placering

 

  • Ansöka om och bekosta bygglov för montering på kommunens park- eller naturmark,

 

  • Bekosta eldriften av belysningen under december, och under resten av året för punktbelysning under kronan,

 

  • Bekosta och underhålla plantering runt fundamentet.

 

Efter att ha vägt in och bedömt faktorer som trafik och framtida exploateringsplaner förordade tekniska avdelningen att kronan placeras vid resecentrum.

 

Här passerar varje år cirka 31.000 persontåg (källa: Trafikverket).

 

80 bussturer startar vid eller angör hållplatsen vid resecentrum varje dygn, och mitt emot ligger ett bostadsområde med utsikt över platsen där kronan skulle placeras. Luciakronan skulle vara väl synlig och till glädje för många människor på den här platsen. Förslagslämnarna har muntligt avböjt erbjudandet.

 

Nu erbjuder sig i stället kommunen att skänka kronan, för placering på annan mark än kommunens.

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har hittills tagit politiskt enhälliga beslut om detta.

 

Den 28/9 beslutar kommunfullmäktige om ärendet, och förslagslämnarna kan därefter ta ställning till erbjudandet.

 

Magnus Grönberg

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

 

Marie Larsson

Kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby kommun

 

Läs: Luciakronan ska skrotas – eller skänkas.  3/10 2016

 

Gå till Startsidan!

Public. av Lisse-Lotte Danielson 2017-09-24 för Gavledraget.com

 

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website