Försäkringsbolag/bränder stoppar flyktingboende

Jungfruholmens skola

Försäkringsbolag  kan stoppa Flyktingboende

GD  13/11 2015

 

SKOTSKAS Jungfruhol­mens skola i Skutskär är tänkt att bli flyktingbo­ende. Men planerna kan stoppas när flera försäk­ringsbolag nu inte läng­re vill försäkra asylboenden.

 

Företaget Hemsö Fastighe­ter har erbjudit Migrationsverket att få använda den nedlagda skolan gratis un­der ett år. Tanken är att den ska fungera som ett transitboende, alltså någonstans där personer som söker asyl får bo den första tiden i Sve­rige.

– Vi har ett kraftigt tryck på att få fram lösningar så vi vill få i gång boendet så snart som möjligt, säger Per Sörensen, boendeutvecklare på Migrationsverket.

 

Förhandlingar pågår nu med fastighetsbolaget. Sängar, mat och brand­skydd är några saker som måste lösas innan någon kan flytta in.

Men enligt Jonas Jalkander, regionchef på Hemsö Fastigheter, finns risk att försäkringsbolaget stoppar planerna. Efter den senaste tidens anlagda bränder på flyktingboenden har Migra­tionsverket gått ut med att försäkringsbolag säger nej till att försäkra kommande boenden. Myndigheten har gått miste om hundratals boendeplatser av den an­ledningen.

 

– Det här är väldigt be­kymmersamt. Migrations­verket behöver varenda plats som går att uppbringa, säger Migrationsverkets av­delningschef Willis Åberg i ett pressmeddelande.

 

Jonas Jalkander på Hemsö Fastigheter inväntar nu först svar från kommunen om bygglov, därefter kom­mer han att stämma av med Migrationsverket och före­tagets försäkringsbolag. Om de sistnämnda inte vill för­säkra lokalerna är risken att det inte blir något boende.

– Om de säger nej står vi oförsäkrade. Det tror jag in­te att någon vill, säger han.

Emma Åhman

——————-

Public I Arbetarbladet 13/11 2015

Tror du att du är en hjälte? – Arbetarbladet

 

Brand i Hemsedal

 

Sedan 23 mars i år har 26 tilltänka asylboenden runt om i Sverige tänts på, varav många har brunnit ner till marken. Det gör att vårt land står inför ett enormt problem då vintern närmar sig och vi inte läng­re kan erbjuda dem som flyr från krig, tortyr och svält en trygg sovplats.

Du som tände på det där asylboendet i Forshaga, Värmland, tror du att du gjorde Sverige en tjänst?

 

Du ser till att människor som behöver vår hjälp mås­te sova i tält, fängelser eller i privata boenden. Tror du på något sätt att du är en hjälte? I så fall har du fel!

Dina handlingar tillsam­mans med flera andra kos­tar staten enormt med pengar.

 

I slutändan handlar det om miljonbelopp när man räknar in räddningstjäns­ten, tillfälliga boenden och uppbyggnaden av dessa hus. Bara den marknad som har uppstått kring uthyr­ningen av tillfälliga bostä­der kostar enorma summor. Bert Karlsson ska, enligt svt.se ha dragit in 137 miljo­ner kronor förra året, på att hyra ut asylboenden.

 

Ni som startar bränderna, det ni gör det är att ni kostar staten pengar.

Pengar som ni senare kommer att klaga på bara går till alla dessa “invandra­re” i stället för till er och era barn.

 

Ni måste inse att ni gav upper rätt att klaga när ni hällde ut den där brandfarliga vätskan och tände på.

 

För att sedan se någonting som inte betydde så myck­et för er, men som kanske var början till ett nytt och tryggt liv för familjen från Syren, brinna ner till grun­den.

Wilma Hellman

———————–

Public. 13/11 2015 v Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top