Ingen Lucia-krona i Skutskärs centrum – Linda Berglund.

Luciakrona i Skutskär

 

Publ. i GD 16/6 2016

 

Älvkarleby kommun säger nej till att placera världens största luciakrona i Skutskärs centrum igen. Området planläggs för bostäder.

 

Lysande luciakrona  Så här såg det ut när den lyste!

 

Rostande krona  Här är dess sorgliga öde.

 

Luciakronan lyste upp cen­trala Skutskär under vint­rarna mellan 1986 och 1998 och skrevs in i Guiness re­kordbok som världens största. 1998 tog kommu­nen beslutet att inte sätta upp den igen på grund av för höga kostnader. 2004 hade Folkets hus planer på att sätta upp kronan perma­nent, men det blev för dyrt. Sedan dess har kronan legat bortglömd.

 

För några år sedan startades flera Facebookgrupper för att försöka få tillbaka kronan och i höstas startade Fredrik Wassberg och Agneta Hockman ett upprop för att kunna sätta upp kronan permanent igen. De lämnade också in ett medborgarförslag till Älvkar­leby kommun.

 

– Vi vill ha den i centrum. Då kan alla som kämpat för den se den. Engagemanget verkar finnas.

 

Planen var också att bilda en förening för att kunna skriva ett avtal med kom­munen, som skulle stå för el och mark, medan förening­en stod för renoveringen och underhåll.

 

Älvkarleby kommun har sagt att kronan skulle kun­na få stå vid resecentrum, något initiativtagarna inte går med på.

– Nu säger de att vi inte får ställa den på kommunal mark, säger Fredrik Wass­berg.

 

Läs hela artikeln i ovanstående länk!

 

Se även:

————

Linda Berglund

———–

Publ. 2016-06-16 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top