Döden på havet sker i tysthet

 

Flykt över Medelhavet (1)

Public. i Arbetarbladet 4/8 2016

 

Hittills i år har över 3.000 människor rapporterats dödaeller saknade på Medelhavet, vilket är långt fler än under samma period förra året. Men tragedin hamnar i skyggan av andra nyheter.

 

Moustafa Jano hade redan rest med familjen från syris­ka Aleppo till norra Irak, när han för mindre än ett år sedan ensam tog vägen via Turkiet och över Medel­havet till Grekland.

 

Han berättar att de var runt 55 personer i den över­fulla gummibåten.

 

-Den började fyllas med vatten och motorn slutade fungera mitt ute på havet, för att vi var för många. Vi dog nästan, det är ett hemskt minne.

 

Han kan inte simma och tackade Gud när en seglare efter flera timmar på havet räddade dem. Att ta med sin gravida fru och två barn på resan var inte ett alternativ.

 

– Innan jag bestämde mig hade jag hört om många som drunknat på resan, så jag var jätterädd. Men ibland riskerar man allt för att kunna ge dem (familjen) ett nytt liv. Jag vill ge dem hopp och att vi ska kunna leva i fred, säger han.

 

 

Mer än 3 000 flyktingar och migranter har omkom­mit på Medelhavet i år, enligt den internationella organisationen för migration, IOM. Under samma period förra året var siffran  1971, alltså betydligt lägre. Ändå är tragedin långt ifrån lika uppmärksammad som för ett år sedan.

 

– Man glömmer bort att se till de mänskliga ödena. Det kommer andra problem in i spelet, som brexit, Trump eller det turkiska kuppför­söket och överväldigar flö­det av nyheter, säger Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet.

 

Bara de senaste tio dagar­na har 120 kroppar spolats upp längs Libyens kust. Att åka med båt till Italien har återigen blivit vanligare, se­dan den så kallade Balkan-rutten stängts. Förra veckan kom 80 procent av de mig­ranter och flyktingar som an­lände till Europa till Italien.

 

Karlsson tycker det är helt uppenbart att EU saknar en gemensam strategi för hur flyktingkrisen ska hanteras.

 

– Det liberala öppna Euro­pa som låg till grund för alla fördrag är hotat i dag av län­der som Ungern och Polen, det katastrofala med brexit och de nationalpopulistiska rörelser som finns i flera länder.

 

Läkare utan gränser ökade sin insamling med nästan 50 procent under förra årets tredje kvartal, när medierna var fulla av berättelser från Medelhavet. Nivåerna höll sig betydligt över de norma­la under hela vintern.

 

-Intresset höll i sig till fe­bruari-mars. Sedan har vår insamling återgått till det normala, säger Katharina Ervanius, tillförordnad insamlingschef.

 

Hon påpekar att de fort­sätter sitt arbete och är på plats på samma ställen som tidigare.

 

– Det vi ser är att medie­bevakningen har minskat och den hänger samman med att vi också får minska­de intäkter. (TT)

Gå till Startsidan!

Public. 2016-08-10 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top