Flyktingplatser kontra halverat bistånd

 

PLATSERNA RÄCKER INTE FÖR FLYKTINGARNA

Tusentals barn

Sverige kan inte längre garantera boenden till alla flyktingar, varnar migrationsminister Morgan Johansson (S) med hopp om en “dämpande effekt”. Men i Trelleborg är trycket redan så stort att kommunen begär stöd.

 

Några timmar efter att Migrationsverket gått ut med ett nödrop till kommunerna om att man snabbt behöver 20 000 evakueringsplatser, till exempel i sporthallar, höll ministern presskonferens i Rosenbad:

 

– De som kommer till våra gränser kan mycket väl mötas av beskedet att vi kan inte ordna boenden. De får då ta ställning till att antingen ordna boende på egen hand eller åka tillbaka till Tyskland eller Danmark.

 

De senaste dagarna har antalet asylsökande överstigit 1500 per dag. En orsak till att flyktingströmmen tycks öka är att mottagningsförhållandena i Tyskland försämrats. Där bor nu 40 000 personer i tält och i norr väntar runt 5 000 människor som vill till Sverige, enligt Migrationsverket. Många tar färjan till Trelleborg.

 

Knappt 3 400 barn och unga har kommit till Trelleborg sedan den 22 september. Omfattningen får kommunen att begära stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till den nya organisation på runt 300 personer som hanterar mottagandet.

 

Morgan Johansson tycker att asylsökande i Tyskland, även om de bor i tält, ska fundera noga på om de bör försöka ta sig till Sverige. Han hoppas att hans varning ska få effekt.

-Vi kan inte klara av det hur lång tid som helst. Därför hoppas jag att det kan få en dämpande effekt.

 

Han kom också med det nya budskapet att handläggningstidema i det här läget väntas öka till två år eller längre.

 

Regeringen begärde i går, som aviserat, hjälp från EU med att fördela asylsökande i Sverige till andra länder. Det kan dock dröja innan det blir verklighet.

 

Freja är ett av Trelleborgs många transitboenden för ensamkommande barn. Några sitter och spelar tv- spel, och på sängar som ser ut att komma från både slott och koja ligger andra och surfar på sina mobiler.

-Det känns tryggt och avslappnat här, säger Najeebullah, från Afghanistan, och ett av de runt 90 barn som nu bor på Freja.

 

Tanken är att de efter ett par dygn ska slussas vidare till mer permanenta boenden på andra håll i landet. Men vissa har varit här en månad, och personalen gör så gott de kan för att aktivera ungdomarna.

– De är som vilka tonårskillar som helst. Det finns inga problem här som inte går att hitta på en vanlig svensk högstadieskola, säger Mikael Pettersson, driftsansvarig på Freja.

 

Flyktingkrisen ser inte ut att avta ens på lite längre sikt. EU-kommissionen räknar i en ny prognos med att antalet asylsökande i EU under nästa år kan bli 1,5 miljoner. (TT)

Morgan Johansson

Migrationsminister Morgan Johansson (S).

FOTO: JESSICA GOW/TT

—————–

BOLLANDET MED  BISTÅNDET RISKERAR LIV I AFGHANISTAN

Flykting-Afghanistan

 

Regeringens bollande av pengar från biståndet till flyktingmottagningen riskerar bland annat att slå sönder en ovanligt väl fungerande och respekterad svensk biståndsorganisation, Svenska Afghanistankommittén. Detta trots att ett mycket stort antal av dem som nu söker asyl i Sverige kommer just från Afghanistan – och bara den senaste veckan hela l 448 ensamkommande barn. Det går inte riktigt ihop.

 

Om planerna på att halvera biståndet går igenom, får det mycket svåra konsekvenser för skolor och sjukvård i ett av världens mest krigshärjade länder. Elever tvingas lämna sin undervisning. Barnmorskor får avbryta sin livsviktiga utbildning. Ännu fler kan tvingas att fly.

 

Svenska Afghanistankommittén har i mer än 30 år – ända sedan den sovjetiska invasionen – bedrivit ett allt mer finmaskigt uppbyggnadsarbete i landet med fyra huvudområden: Utbildning, hälsovård, rehabilitering av funktionsnedsatta och landsbygdsutveckling. Under alla dessa år, trots alla krig, har organisationen varit en av de främsta utbildnings- och upplysningskrafterna i landet. Man har byggt hundratals skolor och utbildat miljontals elever. Till och med under talibanernas mörka styre gick flickor i Afghanistankommitténs skolor.

 

Att Svenska Afghanistankommittén har arbetat så länge i landet, oavsett politisk regim, i förtroendefullt samarbete med det afghanska folket, gör organisationen till en av de mest betydelsefulla och respekterade i landet. Den har länge varit en av landets största arbetsgivare, i dag med mer än 5 ooo anställda afghaner.

 

Om regeringens planer blir verklighet riskerar Svenska Afghanistankommittén att bli av med halva sin budget. De stora förlorarna är det afghanska folket. Den lilla flickan Saeema från nomadfolket Kuchis, som berättade för mig att hon tyckte det var så bra att gå i skolan för att hon då kunde räkna familjens får, kanske inte längre har någon skola att gå till. Barnmorskan Gulsooms ivriga efterföljare på skolan i Aybak, Samangan riskerar att få flytta tillbaka till sina byar utan utbildning, utan att få möjlighet att minska barnadödligheten. Att rädda liv varje dag.

 

Att den viktiga flyktingmottagningen av – bland andra – afghaner i Sverige betalas av samma folk på deras hemmaplan är ovärdigt. Och riskerar alltså att få dramatiska konsekvenser.

 

I en tid när det är nödvändigare än någonsin med utbildning för flickor. Jag misstänker att Malala skulle haft vissa synpunkter.

 

Lasse Bengtsson

Före detta informationschef för Svenska Afghanistankommittén i Kabul

———-

Public. av Lisse-Lotte Danielson 2015-11-06 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top