I Klockgjutarparken och på Hemköpstomten byggs 150 nya lägenheter

Publ. 31/5 2016 i GD

 

GÄVLE 150 nya lägenhe­ter ska byggas i Gävle. Bygglovet är klart för både gamla Hemköp­tomten i Sörby och den omstridda Klockgjutarparken.

 

Gavlegårdarna kommer att bygga 111 bostäder på den ti­digare Hemköptomten i Sörby. Husen kommer att innehålla både gruppbostä­der och hyresrätter. Dessut­om blir det tre lokaler som binder ihop husen.

– Lokalerna kommer att bli som en entré in till Sörby, säger Elisabet Jonsson, för­valtningschef för samhälls­byggnadsförvaltningen.

 

Husen kommer att inne­hålla 25 enrummare, 32 två­or, 36 treor och 18 fyror och kommer att stå klara om några år. Innan dess ska samhällsbyggnadsnämn­den också godkänna den slutgiltiga utformningen av fasaderna.

 

– Det här är ett del­bygglov. Det är inte ovanligt att byggherren får återkom­ma till nämnden, säger Eli­sabet Johansson.

 

 

Skanska har fått ja till 38 bostadsrätter i två hus i Klockgjutarparken. Ett byg­ge som varit omstritt under flera år. 2012 röstade ett oe­nigt kommunfullmäktige igenom detaljplanen, efter att mark- och miljödomsto­len avslagit överklagande­na.

 

  • Vi räknar med byggstart i höst, säger Jonathan Klingdahl hos Skanska.

 

Elisabet Jonsson är glad över tillskottet.

  • Hittills i år har vi beviljat bygglov för 250 bostäder. Målet är att bygga 500 per år i Gävle kommun.

Linda Berglund

———

Publ. 2016.06-05 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website