Minst två nya bostadshus ersätter Hemköp

 

  Foto Bengt Grundvig

 

Enbart texten är publicerad i Arbetarbladet 14 april 2015.

 

Hemköptomten vid Parkvägen ska det byggas bostäder och ett äldreboende eller en förskola. Byggnaderna som finns här i dag ska rivas.

 

Nästa år kan det börja byggas på gamla Hemköptomten i Sörby. I planerna ingår lägenheter och antingen ett äldreboende eller en förskola.

 

Hemköpbutiken i Sörby stängde sommaren 2011. På tomten vid Parkvägen finns förutom den tomma butikslokalen också en obemannad bensinstation och pizzerian Sörbygrillen.

 

Men nu ska området genomgå en rejäl förnyelse.

– Det är mycket efterlängtat, särskilt bland folk som bor i området, säger Daniel Olsson, S, ordförande för byggnads- och miljönämnden.

 

Den nuvarande bebyggelsen ska rivas och i stället ge plats åt två bostadshus i fem våningar med butiker i botten. Det kommer också att bli antingen ett äldreboende eller en förskola.

 

Det finns inte plats för både och. Vi tar fram en flexibel detaljplan och lämnar för öppet för byggherren att bygga det som han vill, säger Daniel Olsson.

 

Vi vet ju att det finns ett högt tryck på både förskolor och vård- och omsorgsboenden.

 

I fredags tog politikerna i nämnden beslut om att skicka ut planförslaget på granskning så att grannar och andra berörda ska få komma med synpunkter. Tanken är att bostadshusen ska placeras så nära Parkvägen som möjligt för att täta till gaturummet som i dag är brett. Förskolan eller äldreboendet placeras närmare Urbergsterassen. Där emellan skapas ett slags torg. Området ska inte formas för att försöka efterlikna bebyggelsen från 1950-talet som finns i närheten utan ha en modern arkitektur. Planerna gör att Sörbygrillen kommer att få stänga. Sista juli tänker man slå igen verksamheten.

 

Johanna Hejdenberg

——

Public. av Lisse-Lotte Danielson 2015-04-14 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website