Jordbävningarna i Japan 2016-04-16

   

Död, bränder och ras i skalvets spår.

Människor är fast i rasmassor och vägar och broar totalförstör­da. Dödssiffran efter de kraftiga jordbävningar­na fortsätter att stiga.  Tiotusentals personer har evakuerats.

 

Över 40 människor har om­kommit och på sjukhus får nästan 2 ooo personer vård, enligt japanska public servi­ce-bolaget NHK.

 

-Tack gode Gud att vi lever, säger 6l-åriga Hisako Ogata som tillsammans med sin dotter evakuerats från sitt hem i Kumamoto.

 

– Först kände jag en kraftig skakning, sedan kastades jag omkring, som i en tvätt­maskin, berättar en student som befinner sig i byn Mina- miaso på en ö utanför det drabbade området.

 

På tv-bilder syns bränder och kollapsade broar och boende i området kring en stor damm har också upp­manats att lämna området.

 

Amerikanska geologiska myndigheten USGS uppmätte magnituden till 7.0 och centrum lokaliserades till en kilometer utanför storstaden som har runt 700.000 invånare.

 

Skalvet som inträffade på cirka en mils djup, är betydligt kraftigare än torsdagens jordbävning.

 

Många befaras också vara instängda i raserade hus. All flygtrafik till och från staden har ställts in under dagen och på många sträckor körs inte heller några tåg efter­som rälsen är skadad, och flera motorvägsavsnitt har stängts av.

 

Japans premiärminister Shinzo Abe säger att reger­ingen gör allt den kan för att få fram fakta. 20 000 solda­ter, inklusive brandmän och sjukvårdspersonal ska ock­så skickas till området.

 

– Det finns risk för ytterli­gare jordskred och sekun­dära katastrofer, säger Abe.

 

Räddningsarbetet kan för­svåras av kraftiga regn som väntas framöver.

 

David Henriksson/TT

Håkan Johansson/TT


Publ. av Lisse-Lotte Danielson 2016-04-17 för Gavledrageg.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website