Gävlebons uppfinning att förenkla vardagen-Jimmy Wahlman

 

Jimmy Wahlman

Publ. I Gefle Dagblad Onsdag 13 april 2016

 

Gävle Hur ska man få ut det sista ur yoghurtför­packningen?

Det funderade Gävle­bon Jimmy Wahlman på. och kom då på upp­finningen han kallar Bottenupp.

Nu ska han tävla med sin uppfinning i pro­grammet Ullared – Jak­ten på storsäljaren, i ka­nal 5-

– Det blir ju ofta kvar i förpackningen som bara slängs, men med den här kan man spara peng­ar, säger Jimmy Wahl­man.

 

 

Jimmy Wahlman öppnar sitt kylskåp för att visa hur hans uppfinning Bottenupp fungerar. I kylskåpsdörren står yoghurtförpackningar­na upp och ner i hanns upp­finning. Han berättar att han uppfinning även funge­rar för andra typer av för­packningar, som till exem­pel smörflaskor.

 

Idén till Bottenupp fick han genom att öppna sitt kylskåp.

– Jag märkte att det blev yoghurt kvar i varje för­packning, som vi bara slängde. På ett år blir det omkring 25 liter som vi slänger bort.

 

Han fortsätter:

– Till en början försökte jag balansera förpackningarna upp och ner i kylskåpet, vil­ket inte gick då förpack­ningarna bara välte. Jag tes­tade då att bygga en första prototyp i sonens lego, som fungerade bra direkt.

 

Hans granne tyckte då att Jimmy skulle söka till pro­grammet Jakten på nästa storsäljare, vilket han gjor­de. Han skickade in en vi­deo till kanal 5 och blev ut­vald att delta.

 

Klicka på länken ovan för att läsa texten i sin helhet …………..

av Markus Sällberg

—————-

Publ. 2016-04-13 av Lisse-Lotte Danielson  i Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website