Utdrag ur brev från Carin Garberg (f. Sehlberg) till äldsta barnet sonen Carl den 16 juni och 17 augusti 1833

  Bruksinspektor Carl (1805-1838) blev blott blev 33 år och var 28 år när han fick detta brev. Bland hennes 11 barn var det bara två stycken som överlevde henne. Miljön på Segelduksfabriken var osund och de flesta dog av lungsoten som kom i olika omgångar.   -----------------------------       Jag får med största ledsnad för dig berätta den olycka, som hände mig förleden Söndags afton kl 9, att Elden förstört mitt stora hus som nyss blivit repareradt och låg som en Read more [...]

Översiktlig historik kring stadsplaner, av Sten Hillman

  Sten Hillman OBS. När ni klickar på en länk och kommer in i Gefle Dagblads arkiv måste ni klicka TVÅ ggr på tillbakapilen i översta vänstra hörnet för att återgå till denna skrivelse. För länkar som leder till andra filer än Gefle Dagblads arkiv krävs endast EN klick på tillbakapilen för att återgå. I denna version saknas en del bilder  Klicka här för en version inkluderande alla bilder Innehållsförteckning med länkar Översiktlig historik kring stadsplaner Inledning. Read more [...]

Kriget 1808-1809 som spred epidemier och död i Gäve föredrag av Mats Hemström

      Eva Lindelöw Sjöö (chef för Stadsarkivet) presenterar Mats Hemström, filosof och dr i historia samt dessutom arkivarie. På Arkivens dag 14 november 2009 under temat: "På Liv och död" - berättar Mats om kriget 1808-1809 som spred epidemier och död i Gävle.       År 1808 låg Sverige, som då även bestod av Finland, i krig med Ryssland, Danmark och Norge vilket skapat stora problem även för Gävleborna. De största problemen fanns inom själva armén Read more [...]

Arkeologidagen i Gävle 2009

  Denna dag – 30 augusti - är det Arkeologidagen över hela Sverige. Bo Sandberg berättar om ”stadens” historia och om de olika utgrävningarna.   Stortorget som vi befinner oss på är endast 140 år gammalt och skapades efter den senaste Storbranden 1869. Ännu tidigare var där endast bondmark bestående av små bostäder samt betesmarker fram till början på 1700-talet. Det fanns också små verkstäder och den egna djurbesättningen krävde ängar, åkrar och betesmarker i nära Read more [...]

Gamla Kyrkogården med Göran Severin 2009

  med Göran Severin - ordförande inom FOLKUNIVERSITETET - PUG i Gävle. Bårhuset från 1896 Förväntansfull grupp på plats! Göta Ulla Solveig ---------------------------------------------------- - Göran började sin guidning genom att stanna vid August Bobergs familjegrav och berättade bl a om Bobergs Fajansfabrik AB. ---------------------------------------------------- - Nästa anhalt blev Tommy Sandlins grav. Tommy var en av de mest framgångsrika svenska ishockeytränarna Read more [...]

Vykort från Furuvik och Älvkarleö vid början av 1900-talet

  Uppsala Gävle Järnväg hade sänt en av sina direktörer till USA för att se hur man använde sina järnvägar. Han fann att Järnvägsbolagen försökte marknadsföra sig bland folket genom att anlägga friluftsparker så där skulle finnas resmål för söndagsutflykter eller sommarfirande.   Så beslöts att två friluftsparker skulle anläggas runt Gävle ned till Dalälven. Det blev Furuvik och Älvkarleö. Man kan fortfarande se den gamla järnvägshallen som Hembygdsföreningen Read more [...]

Den avsatte rektorn och kyrkoherden i Njurunda, Gestricius, Petrus Olai

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: DEN AVSATTE REKTORN OCH KYRKOHERDEN I NJURUNDA Anbytarforum Grubb, Karin Andersdotter född: ?1510 i Grubbe, Umeå (Karins far var Anders Persson Grubb f.1475 och mor var Mariett Jacobsdotter Grubb Bure f.1480 Anders och Mariett hade sönerna Jacob och Per samt döttrarna Anna och Karin. Jacob och Per flyttade till Gävle.)   Det varierar på födelseåren mellan dessa webbplatser men i övrigt tycks de stämma med varandra. Karin var Read more [...]

Elin Königsdotter bl.a. kopparhandlare i Gävle

Elin Königsdotter – bl.a. kopparhandlare i Gävle vid 1500-talets mitt. Anbytarforum (Källa: ”Från Gästrikland 1962” Utdrag ur docent Sven Lundkvists rapport om GÄVLE BORGARE OCH KOPPARHANDELN UNDER 1500-TALET.. sidor 77 – 83 samt "Ur Gävle Stads Historia 1946") År 1580 införde kronan ett inköpsmonopol på koppar, vilket med korta avbrott varade till år 1588. Köpmännen från Gävle förlorade möjligheten till sedvanlig försäljning av importvaror, fisk och spannmål Read more [...]

Prosten Petrus Ola Fontelius och Catharina Rolandsdotter Bure och häxprocesserna

  Prosten Petrus Ola Fontelius och Catharina Rolandsdotter Bure ochhäxprocesserna. Materiel översänt från John Winblad von Walter 201 Fourth Street East Carver, Minnesota 55315 United States of America John är släkt med Buresläkten och hans morföräldrar utvandrade till Minnesota. Svenskarnas emigration till Amerika.   Länk till offrade, halshuggna eller brända offren över hela världen! Petrus Ola FONTELIUS föddes i Kölva (Kjölva) på Åland 1622. Han var son till Read more [...]

Namn i Gävle stad, förklaringar av Jan Sterner

  Blåsåsbacken och Blåsåsvägen (1971) Åsen vid nuvarande Skånebergsvägen var sådan att vinden fick fritt spelrum. Före 1971 kallades gatan Mogatan.   Brändströmsgatan (1925) Den går förbi Borgarskolan och det är ingen tillfällighet, att gatan vid just den skolan heter så. Den äldsta föregångaren till den är Brändströmska Elementarskolan, som öppnades 1797 vid Norra Strandgatan, men senare skänkte Brändström en tomt och pengar till elementarskolan Read more [...]

Slummen på besök i kasernen efter stadsbranden 1869, barackeländet

Branden som orsakade denna katastrof Efter branden fanns det tusentals Gävlebor som inte hade någonstans att ta vägen. Så länge det var sommar bodde de i den tältstad som växte fram på Sätraåsen, och framåt hösten kunde de första barnfamiljerna flytta in i nödbaracker som i all hast snickrats ihop på olika håll i staden. Dessa 21 byggnader ritades aldrig in på några kartor och man vet idag inte exakt var alla låg. De sju första byggdes i alla fall på Stora Holmen i det Read more [...]

Gyllene tider i Gävle på 1800-talet av Ann Nilsén 2007-06-27

    På 1800-talet fick Gävleborna äntligen bedriva hantverk utanför städerna då tullstaketen var borta. Då försvann tullen vid S Tullbomsgatan, Västertull, Stora och lilla Sjötullen och nu var frihandel tillåten. Nu började även bankväsendet att växa och det skedde samtidigt ett byte av riksdag.   Borgerskapet tar kontrollen över ekonomin och man lade stor vikt vid uppförandet hos allmänheten. Det blev stora kontraster mellan adeln och den framväxande arbetarklassen. Vid Read more [...]