Historia

Här beskrivs Gävles historia från 1400-talet fram till nutid i form av berättelser, foton och filmer

Omfattar flera sekel

Storvetas databas

  Klicka på länken för att söka litteratur om Gästrikland och Hälsingland     http://www.gastrikehalsingelitteratur.se/ Related posts: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del I-Historia. Historiken kring Gavleån av Vanja Duvhammar Ur Gefles förvaltningshistoria, av Percy Elfstrand Gävle stadsbild 1446-1600-talet – Jan Sterner

Omfattar flera sekel

Arkeologidagen i Gävle 2009

  Denna dag – 30 augusti – är det Arkeologidagen över hela Sverige. Bo Sandberg berättar om ”stadens” historia och om de olika utgrävningarna.   Stortorget som vi befinner oss på är endast 140 år gammalt och skapades efter den senaste Storbranden 1869. Ännu tidigare var där endast bondmark bestående av små bostäder samt betesmarker

Göran Severin, Kyrkogård vandringar

Gamla Kyrkogården med Göran Severin 2009

  med Göran Severin – ordförande inom FOLKUNIVERSITETET – PUG i Gävle. Bårhuset från 1896 Förväntansfull grupp på plats! Göta Ulla Solveig —————————————————- – Göran började sin guidning genom att stanna vid August Bobergs familjegrav och berättade bl a om Bobergs Fajansfabrik AB. —————————————————- – Nästa anhalt blev Tommy Sandlins grav. Tommy var en av

Furuviksbarnen, Gamla foton inlagda före 2012

Vykort från Furuvik och Älvkarleö vid början av 1900-talet

  Uppsala Gävle Järnväg hade sänt en av sina direktörer till USA för att se hur man använde sina järnvägar. Han fann att Järnvägsbolagen försökte marknadsföra sig bland folket genom att anlägga friluftsparker så där skulle finnas resmål för söndagsutflykter eller sommarfirande.   Så beslöts att två friluftsparker skulle anläggas runt Gävle ned till Dalälven.

1500-talet

Elin Königsdotter bl.a. kopparhandlare i Gävle

Elin Königsdotter – bl.a. kopparhandlare i Gävle vid 1500-talets mitt. Anbytarforum (Källa: ”Från Gästrikland 1962” Utdrag ur docent Sven Lundkvists rapport om GÄVLE BORGARE OCH KOPPARHANDELN UNDER 1500-TALET.. sidor 77 – 83 samt “Ur Gävle Stads Historia 1946“) År 1580 införde kronan ett inköpsmonopol på koppar, vilket med korta avbrott varade till år 1588. Köpmännen

1600-talet

Prosten Petrus Ola Fontelius och Catharina Rolandsdotter Bure och häxprocesserna

  Prosten Petrus Ola Fontelius och Catharina Rolandsdotter Bure ochhäxprocesserna. Materiel översänt från John Winblad von Walter 201 Fourth Street East Carver, Minnesota 55315 United States of America John är släkt med Buresläkten och hans morföräldrar utvandrade till Minnesota. Svenskarnas emigration till Amerika.   Länk till offrade, halshuggna eller brända offren över hela världen! Petrus

1900-talet

Namn i Gävle stad, förklaringar av Jan Sterner

  Blåsåsbacken och Blåsåsvägen (1971) Åsen vid nuvarande Skånebergsvägen var sådan att vinden fick fritt spelrum. Före 1971 kallades gatan Mogatan.   Brändströmsgatan (1925) Den går förbi Borgarskolan och det är ingen tillfällighet, att gatan vid just den skolan heter så. Den äldsta föregångaren till den är Brändströmska Elementarskolan, som öppnades 1797 vid Norra Strandgatan,

1800-talet, Gävleprofiler

Gyllene tider i Gävle på 1800-talet av Ann Nilsén 2007-06-27

    På 1800-talet fick Gävleborna äntligen bedriva hantverk utanför städerna då tullstaketen var borta. Då försvann tullen vid S Tullbomsgatan, Västertull, Stora och lilla Sjötullen och nu var frihandel tillåten. Nu började även bankväsendet att växa och det skedde samtidigt ett byte av riksdag.   Borgerskapet tar kontrollen över ekonomin och man lade stor

2000-talet

Nya CC 2006

    Senast uppdaterad: 2006-06-01 Related posts: Planer – kaffestuga vid Gavleån Almagrundet – en pigg 120-åring. Saluhallen i Winnhuset öppnas 2016 av Göran Delin och hans kollegor. 710.000 bostäder måste byggas.

Scroll to Top