Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor men blev åtalad

  Handelsman Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor   De ideliga klagomålen över krigsfångarnas bevakning här i Gävle föranledde borgmästaren att i februari 1708 föreslå borgerskapet att skiftesvis bestrida vakten mot betalning "och ingalunda för sig skicka pojkar och annat odugligt folk", men förslaget vann av allt att döma inget gehör. Som en illustration av förhållandena kom i stället ett par dagar senare ett nytt bevakningsintermezzo inför rådhusrätten. Krigsfången Read more [...]

Nils Andersson och Margareta Larsdotter

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu åter översänt ett material med tillstånd till publicering på Internet. Read more [...]

Dragondråpet vid Södertull 1714

Dragondråpet vid Södertull Man skrev året 1714. Det långa kriget hade redan kostat Sverige två arméer, vars ynkliga rester försmäktade i rysk och dansk fångenskap, medan kungen själv (Karl XII) jämte en handfull drabanter fastnat i Turkiet som sultanens ofrivilliga ”gäster”. Landet var utarmat av utskrivningar och skattepålagor, och folket gick i ständig oro för ryska galärflottors anfall längs kusterna. På Limön i Gävlebukten hade under hela sommaren stadens Read more [...]

Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:   Anbytarforum   Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON (tillhörande släkten BURE)   I boken ” Bidrag till Gefle Stads Historia och Beskrifning” av Oskar Fyhrvall från 1901 finns en   Förteckning över borgmästare i Gefle. (i den står följande som kan kopplas till Bertil Larsson).   -6. Bertil Larsson, borgmästare och de flesta åren 1573-97 (sid 163)   -12. Wellam Markusson , borgmästare jämte sin svåger Bertil Read more [...]

Gamla Söders fina vattenledning, Erik Wickberg

  Den nära och bekväma tillgången till färskvatten var självfallet i äldre tider av långt livsviktigare betydelse än i de moderna vattenledningarnas tidevarv, och källorna blev därför ett slags centralpunkter för bebyggelsen. I nordligaste delen av Källgränd, strax före dess mynning i Västra Islandsgatan, bildade Islandskällan en sådan centralpunkt för Söders befolkning. Till minne av Islandskällan fick Källtorget ett brunnskar med fontän. Utgrävning 1959. Vit stenlagd Read more [...]

Vasaskolans kronologi

Arne Øvrelid Skolans kronologi 1500-talet 1557 Vasaskolan grundas av Gustav Eriksson (Vasa) 1558 Vasaskolan framträder i historiska källor för första gången när rektor får ”lön” 1564 Abraham Angermannus lovordar sin gamla skola 1569 Vasaskolans lokaler, kanske "vid Smäckbron" brann liksom hela staden. Ny skolbyggnad uppförs vid kyrkan 1571 Ny skolordning 1593 Skolmästaren (rektorn) i Gävle Ericus Nicolai skriver under Uppsala mötes beslut å skolans vägnar 1600-talet 1617 Read more [...]

Bengt Hellstadius, familjegruppträd

  Här kommer kompletterande material från Herbert Schneidau om Bengt Hellstadius. --------------------------------------------------------------- Family Group Sheet for Bengt Johan Hellstadius Husband: Bengt Johan Hellstadius Name: Bengt Johan Hellstadius[1, 2, 3, 4, 5] Gender: Male[3] Birth: May 13, 1737 in Lyrestad, Skaraborg, Sweden[1, 2] Death: Mar 27, 1806 in Varnhem, Skaraborg, Sweden[1, 6] Marriage: Mar 30, 1775 in Stenum, Skaraborg, Sweden[7] Father: Johan Thore Hellstadius Mother: Read more [...]

Anders Hellstadius, familjegruppträd

    Här kommer kompletterande material från Herbert Schneidau om Anders Hellstadius.   --------------------------------------------------------------- Family Group Sheet for Anders Hellstadius     Husband: Anders Hellstadius       Name: Anders Hellstadius[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]       Gender: Male[8]                   Birth: Jan 17, 1733 in Mariestad, Skaraborg, Sweden[1]         Death: Apr Read more [...]

Olof Unionus född 1602

    Släktforskaren John Winblad nedan är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure och John har under under många år forskat om sin släkt och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu även översänt denna information till mig.   Se bilden som innehåller nedanstående utskrivna text.   Utdrag från Uppsala ärkestifts herdaminne Read more [...]

Blodsdramat på ångaren Prins Carl och fastigheten övre Bergsgatan 11

  ”Nordlundska gården” är ett uttryck, som man ibland kan få höra av äldre Söderbor på tal om fastigheten Övre Bergsgatan 11. Detta gårdsnamn är så tillvida oegentligt, som man förgäves får söka efter någon Nordlund i fastighetens ägarelängd. Dess uppkomst sammanhänger nämligen med en av gårdens forna hyresgäster, John Filip Nordlund som var en massmördare och den näst sista personen som avrättades i Sverige.     John Filip Nordlund   Nordlund föddes i Read more [...]

Poppelmanska släkten kom från Tyskland

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Huvudunderlaget totalt har sammanställts av Gunnar Tonnquist.   Se även diskussionsforum Släkten Poppelman i Gävle kom från Tyskland. Bastian/Sebastian Poppelmand.ä.nämns 1650 som köpman och rådman i Gävle samt som kyrkvärd 1655. Enligt Sehlberg invandrade han år 1627 från Flensburg, där fadern Daniel Pöppelmann, enligt den tyske släktforskaren Dirk Erpenbeck, var en köpman, som från okänd ort inflyttat till staden år 1594 och där gift Read more [...]

Peter Snifs, anfader till släkten Strömbäck inkl historien om Häxanmodern hustrun

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Anbytarforum PROLOG Insändare i Gefle Dagblad 091120.     Rettigs hus som stod på källargrunden från Snifs hus på 1600-talet.   Ovanstående insändare tycker att dessa plattor nedanför Henry Moores staty inte är någon BRA reklam för Gävle. Det ligger mycket i det men av andra skäl än som anges.   Kommunens minnesmärke borde innehålla mycket mer än enbart Rettigshuset. Den grund som visas tillhörde en mycket äldre byggnad Read more [...]

Peter Brändström f. 5/10 1735 – d. 22/8 1809

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:   Peter Brändström (f. 5/10 1735 - d. 22/8 1809).   Peter som ung.     föddes den 5 okt 1735 i Gefle. Hans far, som hette Simon Mogren, var på 1720-talet anställd som jaktbåtsman vid stora sjötullen i Gefle, dit han inflyttat från byn Sikjälma i Hållnäs socken i norra Uppland. Han gifte sig med Peters mor som hette Margareta Norlinder (f. 1703, d. 27/2 1776) omkring 1734 och hon var dotter till en hammarsmed i Ovansjö.   Peters far Read more [...]