September 2012

Kultur, Program

PUG:s Program HT 2012 i Gävle

  Related posts: For our non-Swedish readers… Nykteristerna tog över punschverandorna Från Strandhotell och Sandbloms hörna till Banverkshus – Ulf Kriström Vilken parkyta i Gävle står på tur för att hårdexploateras? – Barbro Sollbe

1800-talet, Åke Nylén, Gävlebor berättar, Kultur, Lennart Ödeen

1895 del 4, Julgran, Kärve och vidskepelse – av Per Hilding m fl

Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   VIKTIGAST Flera av de för oss invanda jultraditionerna har inte den vördnadsvärda ålder som vi kanske tilltror dem. Det gäller exempelvis julgra­nen, som i varje fall i sin nuva­rande form inte var spridd förrän en bra bit in på senare delen av

Gamla foton inlagda efter 2012

ERIC BÖRJESSON JÄRNHANDEL GEFLE ÅR 1940

Denna firma grundades år 1926 av grosshandlare Eric Börjesson . Företaget driver såväl parti- som minuthandel med järnvaror och byggnadsmaterial, hushålls- och sportartiklar m. m. och är en av de ledande inom sin bransch i länet.   Affärsrörelsen har ett synnerligen centralt läge vid Centralplan , Drottninggatan 39 , där den förfogar över rymliga och

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Atlasgatan 3 – Porten med solen på GÄVLE VARV – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 4 augusti 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Atlasgatan 3 – Porten med solen ett fönster mot världen   Den här portalen, som återfinns på Atlasgatan 3 nere vid inre hamnen, utgör entrén till Gävle Varv AB. Ända sedan 1902 har man kunnat beskåda porten med sina gallergrindar och karusellsvängdörrar.

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

S Centralgatan 7 i Gävle – Buregården, stadsarkitekt E.A.Hedin – Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 22 september 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Det här huset kunde vara ett monu­ment över Erik Alfred Hedin, som var stads­arkitekt i Gävle under åren 1876—1922. Bu­regården uppförde han åt sig och sin familj 1880. I en av gårdens förstugor kan man läsa, konstnär­ligt målat, i tre

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Fastigheten Nygatan 28 i Gävle var grosshandlare Victor Th Engwalls hus – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 9 juni 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.    Grosshandlarens hus   I Gävle kunde man förr i tiden tala om handels­hus. Precis som man gjorde i Hamburg, Lübeck och London. Det var större före­tag som hade affärsförbin­delser med flera länder. Handelshusen kunde ofta räkna sina anor långt till­baka i tiden. De ägdes

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Rågångsvägen 1 – Karlsberg avsedd för sinnesslöa barns vård – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 dec 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Tänk så många donationer och stiftel­ser vi har eller har haft i Gävle till ända­mål att driva social omsorgsverksamhet. För pengarna har byggts barnhem, ål­derdomshem, sjuk- och konvalescent­hem, gubbhus, ar­betsstugor m.m.   I testamente från den 6 juli 1881 av sjömanshusombuds­mannen

Åke Nylén, Folke Löfgren, Gävlebor berättar

Villa Blomhällan i kv Utkiken på högsta kullen i Villastan – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 mars 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Lektor Franzén tog sig en ”geting” vid villa Blomhällan.   Vid 1800-talets slut var hela Gävle utom den södra stadsdelen bebyggd i rutnätsmönster. Detta stadsdelsideal de introducerats av Tessin den äldre på 1640-talet.   I samband med Gävleutställninigen 1901 hölls ett allmänt

Scroll to Top