Gamla Folkets hus i Bomhus revs olagligt – Praktisk rivning? – Debattinlägg

Jag har inga kunskaper om nedanstående argument och vill inte alls blanda mig i någon politisk debatt. De som rev huset hade väl sina skäl hur sorgligt det än är men en sak har jag svårt att förlåta. Varför tog man inte ett FOTO först innan man rev det? Nu kan vi inte ens se hur det såg ut! Lisse-Lotte Danielson -------------------------------------   Från Åke Nyléns tidningsurklipp. Publicerat i ARBETARBLADET Måndag 30 juli 1990   "FOLKETS HUS REVS Read more [...]

Musikaliskt Rollspel av Pingstkyrkan som visas i Immanuelskyrkan 2012

 Utan att ha några som helst religiösa  synpunkter kan jag inte låta bli att visa detta inslag som jag hamnade på av en ren slump. Ungdomarna är både gulliga och duktiga och det känns som ett aktuellt och viktigt  inslag i dagens hårda tempo. Det är inte lätt att vara ung idag.   SÄTT PÅ LJUDET     ————————————– september 30, 2012 Sammanställt och kompletterat med bilder av – lisse-lotte@danielson.be Kommentera Avbryt Read more [...]

1895 del 4, Julgran, Kärve och vidskepelse – av Per Hilding m fl

Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   VIKTIGAST Flera av de för oss invanda jultraditionerna har inte den vördnadsvärda ålder som vi kanske tilltror dem. Det gäller exempelvis julgra­nen, som i varje fall i sin nuva­rande form inte var spridd förrän en bra bit in på senare delen av 1800-talet. Men föregångare sak­nades inte.   Redan från slutet av medeltiden finns det uppgifter om att man på kontinenten till Read more [...]

Gefle Juletid 1895 – del 3. av Per Hilding m fl

  Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       TOLV GRADER KALLT   Ja, jag skulle allt gärna ha velat vara med om en riktig jul för länge sedan. Även om julbordet på den tiden inte dignade av mat och de fattigaste fick nöja sig med lutfisk och en gröt kokad på rågmjöl skulle julen kännas mera riktig än i dag.   Ja, inga klappar hade man heller och ingen tomte var det för 90 år sedan, inte annat än Read more [...]

Gefle Julafton 1895 – del 2. av Per Hilding m fl

   Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Nygatan, sedd norrut. Till höger kvarteret Oasen.     En Liten lögn   Erik tittade på granarna hos försäljaren på Stortorget, Men nej, någon gran hade han inte råd med i år.    Foto: Carl Larsson  Tillhör Länsmuséet   Det där med gran var nu inte så viktigt. Hustrun och barnen var inte vana vid att ha en och de skulle säkert Read more [...]

Gefle Julafton 1895 – del 1. av Per Hilding m fl

  Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Bild: Länsmuseet, Gävle Det knarrar under skorna på de som är ute och går på Nygatan den här gnistrande vinterdagen någon gång anno dazumal. Kanske är de ute för att ordna de sista julbestyren.    Ett helt år har vi här på Gefle Dagblad försökt känna oss som pigga och vitala 90-åringar. Vår tidning utkom med sitt första nummer 1895. Med all vår vördnad Read more [...]

Gävle – som det en gång var – av Ture Karlström

  Publicerat i Gefle Dagblad onsdag 23 maj 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     OM DET GAMLA GÄVLE, det som lever kvar i så många gävlebors minnen och som kanske har en hel del att säga om "vår stadsplan" de också, berättar Ture Karlström i dag. Hans tankar går till de röda spårvagnarna, till det brokiga gatulivet, lekarna på Islandsplan, gatuoriginalen.     Allt fler börjar tycka till om Gävle. Många tyckare tycker mycket! De har Read more [...]

ERIC BÖRJESSON JÄRNHANDEL GEFLE ÅR 1940

Denna firma grundades år 1926 av grosshandlare Eric Börjesson . Företaget driver såväl parti- som minuthandel med järnvaror och byggnadsmaterial, hushålls- och sportartiklar m. m. och är en av de ledande inom sin bransch i länet.   Affärsrörelsen har ett synnerligen centralt läge vid Centralplan , Drottninggatan 39 , där den förfogar över rymliga och ändamålsenliga lokaler.    Den äldsta neonskylten  jag har hittat är en från 1935 där det stod Lindbergs Tapetmagasin Read more [...]

Gävle – uppfattad i Edward Daniel Clarkes ögon – av Weste Westeson

  Publicerat i Gefle Dagblad 23 september 2012   29 juni 1799 Gefle är det Gevalia som förekommer i latinska beskrivningar av Sverige. Staden gör ett betydande intryck när man närmar sig den; den ligger mitt i ett betesland, på en slätt med täta granskogar som förefaller omsluta den.   Dess kyrka är ståtlig och i likhet med alla kyrkobyggnader i norra Sverige överraskar den resenären genom sin storlek. Dessa byggnadsverk är alla uppförda av bönderna, som drivits Read more [...]

Atlasgatan 3 – Porten med solen på GÄVLE VARV – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 4 augusti 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Atlasgatan 3 - Porten med solen ett fönster mot världen   Den här portalen, som återfinns på Atlasgatan 3 nere vid inre hamnen, utgör entrén till Gävle Varv AB. Ända sedan 1902 har man kunnat beskåda porten med sina gallergrindar och karusellsvängdörrar. Por­ten har under senare år blivit riksbekant. Den har bland an­nat omnämnts i de rikstäc­kande dagstidningarna på Read more [...]

S Centralgatan 7 i Gävle – Buregården, stadsarkitekt E.A.Hedin – Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 22 september 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Det här huset kunde vara ett monu­ment över Erik Alfred Hedin, som var stads­arkitekt i Gävle under åren 1876—1922. Bu­regården uppförde han åt sig och sin familj 1880. I en av gårdens förstugor kan man läsa, konstnär­ligt målat, i tre fält: "Grunden är Shipper Buhres vret". I mit­telfältet står: "Nr 74 nya första kvarteret" och i sista fältet: 'Byggnaden Read more [...]

Fastigheten Nygatan 28 i Gävle var grosshandlare Victor Th Engwalls hus – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 9 juni 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.    Grosshandlarens hus   I Gävle kunde man förr i tiden tala om handels­hus. Precis som man gjorde i Hamburg, Lübeck och London. Det var större före­tag som hade affärsförbin­delser med flera länder. Handelshusen kunde ofta räkna sina anor långt till­baka i tiden. De ägdes i generationer av samma släkt. Vår egen lilla stad hade även sina handelshus som drev affärer såväl inom Read more [...]

Rågångsvägen 1 – Karlsberg avsedd för sinnesslöa barns vård – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 dec 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Tänk så många donationer och stiftel­ser vi har eller har haft i Gävle till ända­mål att driva social omsorgsverksamhet. För pengarna har byggts barnhem, ål­derdomshem, sjuk- och konvalescent­hem, gubbhus, ar­betsstugor m.m.   I testamente från den 6 juli 1881 av sjömanshusombuds­mannen Gustaf Adolf Åsander och hans hustru Sofia Magda­lena Åsander Read more [...]

Villa Blomhällan i kv Utkiken på högsta kullen i Villastan – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 mars 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Lektor Franzén tog sig en ”geting” vid villa Blomhällan.   Vid 1800-talets slut var hela Gävle utom den södra stadsdelen bebyggd i rutnätsmönster. Detta stadsdelsideal de introducerats av Tessin den äldre på 1640-talet.   I samband med Gävleutställninigen 1901 hölls ett allmänt teknikermöte i Gävle, där artekten P O Hellman gick till storms mot monotonin Read more [...]