Hamiltongatan 1 och 3, fångvårdsanstalerna är nu minnen – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 2 mars 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Här i Gävle har vi två fängelsebyggnader, varav den ena byggnaden som ligger inom slottsom­rådet har adress Hamiltongatan 3. Denna bygg­nad liknar till det yttre en vanlig villa med en liten glasveranda mot Hamiltongatan. Byggnaden är från 1732. Den torde ha ersatt ett tidigare så kallat fånghus som brann ned 1727 och på vars grund den nuvarande byggnaden står.   Det Read more [...]

D:r A Samuelson – förste ögonspecialist och initiativtagare till ögonavdelning i Gefle presenteras:

  Karin och Aymar Samuelson med dottern Birgitta.     Familjen bodde på Staketgatan 11    Vem är Aymar Samuelson?   Länkar som beskriver D:r A Samuelsons insatser: Ögat och dess sjukdomar Ögonavdelning önskas vid Centrallasarettet i Gävle Mimmi Melin fick synen åter.      Allmänna diskussioner och artiklar som slutligen ledde till beslut om inrättande av en särskild Ögonavdelning på Gefle Centrallasarett och med den förste läkaren Read more [...]

Mimmi Mellin, 73 år, ser igen efter flera års blindhet genom D:r A Samuelsons operation

 Vem är D:r  A Samuelson? Publicerat i Arbetarbladet 13/7 1939 Det är underbart att få sin syn igen efter flera års blindhet.     Det är underbart att få sin syn igen efter flera års blindhet. Åldrig kvinna i Bomhus berättar för Arbetarbladet om den glädje hon er­far efter en lyckad ögonoperation av D:r A. Samuelson.   På Gävle lasarett har för någ­ra dagar sedan utförts en lyckad operation av D:r A. Samuelsson, varigenom en i Källbacka i Bom­hus Read more [...]

ÖGAT OCH DESS SJUKDOMAR – föreläsning av D:r A Samuelson i Gefle 1938

  Vem är D:r A Samuelson?   Publicerat i Gefle Dagblad 16 mars 1938 ÖGAT OCH DESS SJUKDOMAR   Initiativtagare till Gefles Starroperationer.   Instruktiv föreläsning av dr Samuelson – Äldre personer böra då och då rådfråga läkare - Gafflar och knallhattar kunna i barnens händer vara riskabla för ögonen     Ögonläkaren d:r A. Samuelson i Gefle föreläste i går afton inför en i det när­maste fullsatt läroverksaula Read more [...]

ÖGONAVDELNING vid centrallasarettet i Gefle – önskemål av D:r A Samuelson

  Vem är D:r A Samuelson? Publicerat i NORRLANDSPOSTEN 1/9 1938 Aktuellt önskemål:   ÖGONAVDELNING vid centrallasarettet i Gefle. D:r A Samuelson var initiativtagaren till Gefles starroperationer.  -------------   Opererad 90-åring såg för första gången sina barnbarnsbarn.   För någon tid sedan opererades på centrallasarettet i Gefle en över 90-årig man för »gråstarr». Han återfick därmed synen och befria­des från ett mångårigt Read more [...]

Kaplansgatan 6 – S:t Ansgars hus med allseende öga – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 26 maj 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Dr här är portalen till Sankt Ansgars hus på Kaplansgatan 6. Den är i och för sig inte så märklig, men man fäster sig vid tex­ten på portalen som lyder "Gud till ära och Heliga Tre­faldighets församling till gagn restes åren 1929—1930 genom församlingens samfällda offer detta Sankt Ansgars hus och invigdes den 31110 1930 till 1100-årsminnet av Evangelie första Read more [...]

Min mor berättade för mig – av Göran Thelin

  En gång för länge sedan. Många år innan ens jag var Född. Så hörde jag min mor Berätta.   Då häst och vagn drogs med Häst över de Kullerstensbelagda gatorna. Damerna i vida Långkjolar med vacker spetts i Blus. Herrarna i mörk kostym med Fluga och stormhatt.   Damerna neg till hälsning, medan herrarna lyfte på hatten. Under denna epok i Gävle, låg ” Boulognersskogen ” väl till pass för Söndagsutflykterna. Barnen Skrattande och ropade till sina Read more [...]

HELLBERGSKA MAGASINET byggdes under storvulna tiden – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 25 maj 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Det här huset skulle kunna vara ett minnesmärke över Gävles storhetstid som sjöfarts- och han­delsstad.   Det är fem våningar högt och har en portal som tillhör en av de vackraste i staden. De stora romanska fönstren på nedre botten är elegant utformade. Ornamenteringen i rött tegel ger fasaden liv. Trots allt detta kallar man huset, som har adress Drottninggatan Read more [...]

SNUS-MAJAS TOMT Är Gamla Gefles enda torg – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 februari 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Framför Vandrarhemmet. Övre Bergsgatan 5 på Gamla Gefle finns en bebyggd tomt som alImänt kallas Snus- Majas tomt. Något officiellt namn har torn­en icke. Ingen av gårdarna, som ligger efter tomten har postadress "Snus-Majas tomt". Platsen tycks dock under närmare 200 år ha varit känd under det namnet.   Snus-Majas rätta namn var Maria Sandström. Hon Read more [...]

Kaptensgården flyttades från Timmermansgatan 11 i Gävle till Furuviksparken

I Furuviksparken ligger den nu mycket nedslitna Kaptensgården som klarade sig när Gästgivargården brann ned år 2004, det första året som det nya bolaget startade.   Gästgivargården hade flyttats hit från Österfärnebo.    Foto på Gästgivargården     Tidigare låg Kaptensgården i kv Stettin i Gävle på Timmermansgatan 11 innan den flyttades till Furuvik enligt Ingvar Henricson.     Foton på Kaptensgården   ————————————— september Read more [...]

Naturintresserade föregångare – Av Folke Linder

  Naturintresse och biologisk forskning har förnämliga traditioner i Gävle.   Det kan förtjäna nämnas, att två av Linnés mest kända lärjungar kommit härifrån. Per Löfling, född i Tolffors 1729, utförde värde­fulla botaniska forskningar i Spanien och senare i Sydamerika, där han avled i klimatfeber 1756. Erik Acharius, som föddes i Gävle 1757, gjorde sig känd som sin tids mest framstående specialist på lavar. Han blev läkare i Östergötland, där han dog 1819. Read more [...]

Gavleån – några uttalanden från 1951 – 1955

      Förr var här stort laxfiske. Kyrkoherden i Valbo hade som pre­bende laxfisket vid nuvarande Stadsträdgården, och det gav årligen mera än hans ordinarie lön. Det finns fortfarande borgare i Gävle, som har en kråsnål med pärla, vilken de egenhändigt plockat ur pärlmussla i Gavleån (Polismästare Sven Berglund).   År 1911 kunde det hända, att fiskare använde vattnet i Lillån till dricksvatten (Fiskare Carl Sjölin).   År 1946 råder Read more [...]

GÖRANSSONS KVARN – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 decembe 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Jag sitter och bläddrar i gamla papper från Gefle Ele­mentarskola och Athenaeum som var föregångare till Gefle Borgarskola. Gefle Elementar­skola kallades även under de första åren av sin verksamhet 1795 för den Brändströmska skolan. Många kända namn rusar förbi. Plötsligt stannar jag till inför namnet Anders Peter Göransson. Av handlingarna framgår, Read more [...]

Christina Axmar – Gävles främsta kvinnliga skeppsredare under 1700- och 1800-talet – av Håkan Nihlman

         Christina Axmar föddes år 1737 i Gävle och var det äldsta barnet i en syskonskara på fem barn till fiskaren och sedermera skepparen i Gävle Nils Axmar och dennes hustru Brita Pehrsson Jerf. Släkten Axmar tillhörde en av de klassiska släkterna i Gävle, vars stamfader, Nils Hansson Axmar (Christinas farfar) flyttade till staden år 1683.   Släktnamnet Axmar torde utan tvivel härstamma från den lilla bruksorten med samma namn belägen några Read more [...]

Pastor Andreas Westermans släktinformation – EFTERLYSNING – av Kaj Borggren

ANDREAS WESTERMAN OCH HANS HUSTRU MARIA CHRISTINA GYLLENKROK.     Pastor ANDREAS WESTERMAN SVENSSON (1672-1739) återvände från sin fångenskap i Ryssland till Sverige, först till Åbo den 1 mars 1722 och sedan till Stockholm den 6 maj samma år. Detta efter sjutton års frånvaro enligt boken ”Karolinska Krigares Dagböcker” av August Quennerstedt.   Kyrkoherde Andreas Westerman gifte sig den 14 februari 1723 i Stockholm med MARIA CHRISTINA GYLLENKROK (1691-1758) Read more [...]